• ikona
  image
  image

  Výroba a doprava energie

  Vytváříme koncepce pro obnovu a rozvoj výroby a dopravy energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické koncepce a studie proveditelnosti

  Zpracováváme energetické koncepce a studie proveditelnosti s maximálním ohledem na přínos zákazníka tak, aby výstupy byly technicky i ekonomicky realizovatelné. image

 • ikona
  image
  image

  Financování energeticky úsporných projektů

  Pomáháme zákazníkům s čerpáním ze strukturálních fondů, národních dotačních titulů či financováním z úspor projektů. image

 • ikona
  image
  image

  Obnovitelné zdroje energie

  Pomáháme realizovat projekty využívající alternativní zdroje energie - obnovitelné a druhotné zdroje energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické audity a kontroly

  Vytváříme energetické audity menších objektů i vyšších technologických celků a provádíme kontroly energetických systémů. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické služby a EPC

  Významnou oblastí, kterou se zabýváme, jsou energetické služby se zaručenou úsporou (EPC). image

 • ikona
  image
  image

  Konzultace k energetické náročnosti

  Nabízíme konzultace pro organizace i jednotlivce. image

 • ikona
  image
  image

  Úspory energie a alternativní paliva v dopravě

  Jsme propagátorem úsporné jízdy, zabýváme se snižováním spotřeby a alternativními palivy v dopravě. image

 • ikona
  image
  image

  Informování a vzdělávání

  Vydáváme publikace pro veřejnost i odborníky, pořádáme semináře a konference a dalšími způsoby přispíváme ke zvýšení informovanosti o úsporách energie. image

 • ikona
  image
  image

  Snižování energetické náročnosti budov

  Dlouhodobě se zabýváme energetickou náročností budov a podílíme se na tvorbě nové legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické štítky a ekodesign

  Zabýváme se energetickou efektivností spotřebičů, informujeme o energetickcých štítcích, procesu ekodesignu a zeleném nakupování. image

 • ikona
  image
  image

  Osvětlení

  Hledáme úspory v osvětlení v domácnostech, komerčních prostorech i soustavách veřejného osvětlení. image

 • ikona
  image
  image

  Průkazy energetické náročnosti budov

  Vytváříme průkazy energetické náročnosti budov dle platné legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Zahraniční spolupráce

  Spolupracujeme na mezinárodních projektech, které se zabývají energetickými úsporami. Pracujeme v rámci EU i dalších zemích. image

Přehled tematických oblastí činností společnosti SEVEn

image

Energetické služby a EPC

Významnou oblastí, kterou se zabýváme, jsou energetické služby se zaručenou úsporou (EPC).Aktuální možnosti využívání metody EPC

Aktuální možnosti využívání metody EPC

04.06.2012

Dne 29. května 2012 od 10,00 hodin se bude konat v Praze seminář na téma: Aktuální možnosti využívání metody EPC v rámci aktivit mezinárodního projektu ChangeBest. Seminář se bude konat v prostorách Zastoupení Evropské komise v ČR v Jungmannově ulici 24, Praha 1.

Evropský etický kodex pro EPC

Evropský etický kodex pro EPC

Energy Performance Contracting (EPC) je energetická služba umožňující klientovi spořit energii bez kapitálových nákladů na investice, které jsou spláceny přímo z uspořených nákladů na spotřebu energie. V rámci Evropy existuje významný potenciál pro projekty EPC, nicméně je využívána jen jeho malá část. Přitom EPC by mohlo být využíto k renovaci budov ve veřejném sektoru, kde je nedostatek finančních prostředků pro tyto investice. Nový Evropský etický kodex pro EPC má napomoci tuto situaci změnit a principy EPC a tuto metodu mezi zákazníky zatraktivnit.

Intenzivní kurz k získání znalostí o EPC

Intenzivní kurz k získání znalostí o EPC

Dne 11. října 2011 se uskutečnil jednodenní intenzivní kurz o EPC v hotelu Christie v Praze. Intenzivní kurz byl určen především zájemcům z řad energetiků z organizací ve veřejném sektoru (státní, krajské a městské úřady, nemocnice, univerzity atd.), energetiků průmyslových podniků, komerčních organizací a firem zajišťujících facility management, pro nové zaměstnance firem energetických služeb (program vzdělávání) i pro zástupce nových firem energetických služeb (se zájmem o rozšíření aktivit). Seminář byl zaměřen na velmi konkrétní aspekty projektů EPC, jako je proces přípravy projektu, výpočet referenční spotřeby energie, financování projektu EPC nebo výběr poskytovatele energetických služeb.

EESI – Evropská iniciativa pro energetické služby

EESI – Evropská iniciativa pro energetické služby

Projekt EESI (Evropská iniciativa pro energetické služby – European Energy Service Initiative) ve velké šíři podporuje realizace projektů řešených metodou EPC a přispívá k rozvoji trhu v oblasti poskytování energetických služeb v Evropě. Základním kamenem projektu je příprava, respektive aktualizace a adaptace standardních dokumentů pro EPC v národních podmínkách. V rámci EESI je dále poskytována podpora prostřednictvím národních poradenských míst a pomocí řady seminářů pro zástupce místní i státní správy, pro potenciální příjemce energetických služeb a pro firmy energetických služeb. Součástí je také příprava několika pilotních projektů EPC v každé zemi projektu.

Change Best – Podpora rozvoje trhu služeb v oblasti úspor energie

Change Best – Podpora rozvoje trhu služeb v oblasti úspor energie

Mezinárodní projekt Change Best podporuje rozvoj trhu služeb v oblasti úspor energie. V rámci projektu jsou řešeny příklady dobré praxe rozvoje trhu energetických služeb, strategií, formy podpory a opatření v oblasti implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/32/ES o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách. Hlavními cíli projektu je pomoci energetickým firmám a firmám energetických služeb ve vstupu na trh energeticky úsporných služeb a přispět k jeho rozvoji rozšiřováním informací o dobrých projektech řešených metodou EPC a dalšími druhy energetických služeb.