• ikona
  image
  image

  Výroba a doprava energie

  Vytváříme koncepce pro obnovu a rozvoj výroby a dopravy energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické koncepce a studie proveditelnosti

  Zpracováváme energetické koncepce a studie proveditelnosti s maximálním ohledem na přínos zákazníka tak, aby výstupy byly technicky i ekonomicky realizovatelné. image

 • ikona
  image
  image

  Financování energeticky úsporných projektů

  Pomáháme zákazníkům s čerpáním ze strukturálních fondů, národních dotačních titulů či financováním z úspor projektů. image

 • ikona
  image
  image

  Obnovitelné zdroje energie

  Pomáháme realizovat projekty využívající alternativní zdroje energie - obnovitelné a druhotné zdroje energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické audity a kontroly

  Vytváříme energetické audity menších objektů i vyšších technologických celků a provádíme kontroly energetických systémů. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické služby a EPC

  Významnou oblastí, kterou se zabýváme, jsou energetické služby se zaručenou úsporou (EPC). image

 • ikona
  image
  image

  Energetické konzultační a informační středisko

  Jako energetické konzultační a informační středisko nabízíme zdarma konzultace pro jednotlivce i organizace. Více na www.svn.cz/ekis image

 • ikona
  image
  image

  Úspory energie a alternativní paliva v dopravě

  Jsme propagátorem úsporné jízdy, zabýváme se snižováním spotřeby a alternativními palivy v dopravě. image

 • ikona
  image
  image

  Informování a vzdělávání

  Vydáváme publikace pro veřejnost i odborníky, pořádáme semináře a konference a dalšími způsoby přispíváme ke zvýšení informovanosti o úsporách energie. image

 • ikona
  image
  image

  Snižování energetické náročnosti budov

  Dlouhodobě se zabýváme energetickou náročností budov a podílíme se na tvorbě nové legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické štítky a ekodesign

  Zabýváme se energetickou efektivností spotřebičů, informujeme o energetickcých štítcích, procesu ekodesignu a zeleném nakupování. image

 • ikona
  image
  image

  Osvětlení

  Hledáme úspory v osvětlení v domácnostech, komerčních prostorech i soustavách veřejného osvětlení. image

 • ikona
  image
  image

  Průkazy energetické náročnosti budov

  Vytváříme průkazy energetické náročnosti budov dle platné legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Zahraniční spolupráce

  Spolupracujeme na mezinárodních projektech, které se zabývají energetickými úsporami. Pracujeme v rámci EU i dalších zemích. image

Přehled tematických oblastí činností společnosti SEVEn

image

Energetické štítky a ekodesign

Zabýváme se energetickou efektivností spotřebičů, informujeme o energetickcých štítcích, procesu ekodesignu a zeleném nakupování.Pozvánka na seminář - Zelené nakupování

Pozvánka na seminář - Zelené nakupování

20.10.2011

Zelené nakupování Dne 31.10.2011 od 10:15 proběhne v SEVEn, Středisku pro efektivní využívání energie, Americká 17, Praha 2 vzdělávací seminář v oblasti zeleného nakupování, tj. nakupováním se zahrnutím kritéria energetické úspornosti a dalších environmentálních kritérií do výběrových řízení pro dodávky produktů a služeb jak ve veřejném tak i v soukromém sektoru.

Seminář o energetických štítcích v Bruselu

Seminář o energetických štítcích v Bruselu

15.03.2013

V rámci projektu Come On Labels SEVEn organizuje dne 15.3.2013 seminář o energetických štítcích domácích spotřebičů. Součástí semináře bude panelová diskuse o nových energetických štítcích, které se zůčastní zástupci Evropské komise, výrobců a prodejců spotřebičů, dozorových orgánů, energetických agentur, odborníci na energetickou účinnost atd.

Přísnější kritéria pro výběr energeticky úsporných výrobků do programu Partnerství Zelená úsporám

Přísnější kritéria pro výběr energeticky úsporných výrobků do programu Partnerství Zelená úsporám

02.10.2012

Program Partnerství Zelená úsporám, který byl zahájen v roce 2010, průběžně monitoruje stav energetické náročnosti spotřebičů a na svých internetových stránkách uvádí konkrétní modely, které splňují nejpřísnější kritéria nízké energetické náročnosti. Od 1.10.2012 dochází (podruhé v letošním roce a počtvrté od doby svého vzniku v roce 2010) k dalšímu posunu kritérií tak, aby program na svých stránkách uváděl průběžně jenom ty energeticky nejúspornější výrobky v nabídce na trhu v ČR.