• ikona
  image
  image

  Výroba a doprava energie

  Vytváříme koncepce pro obnovu a rozvoj výroby a dopravy energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické koncepce a studie proveditelnosti

  Zpracováváme energetické koncepce a studie proveditelnosti s maximálním ohledem na přínos zákazníka tak, aby výstupy byly technicky i ekonomicky realizovatelné. image

 • ikona
  image
  image

  Financování energeticky úsporných projektů

  Pomáháme zákazníkům s čerpáním ze strukturálních fondů, národních dotačních titulů či financováním z úspor projektů. image

 • ikona
  image
  image

  Obnovitelné zdroje energie

  Pomáháme realizovat projekty využívající alternativní zdroje energie - obnovitelné a druhotné zdroje energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické audity a kontroly

  Vytváříme energetické audity menších objektů i vyšších technologických celků a provádíme kontroly energetických systémů. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické služby a EPC

  Významnou oblastí, kterou se zabýváme, jsou energetické služby se zaručenou úsporou (EPC). image

 • ikona
  image
  image

  Konzultace k energetické náročnosti

  Nabízíme konzultace pro organizace i jednotlivce. image

 • ikona
  image
  image

  Úspory energie a alternativní paliva v dopravě

  Jsme propagátorem úsporné jízdy, zabýváme se snižováním spotřeby a alternativními palivy v dopravě. image

 • ikona
  image
  image

  Informování a vzdělávání

  Vydáváme publikace pro veřejnost i odborníky, pořádáme semináře a konference a dalšími způsoby přispíváme ke zvýšení informovanosti o úsporách energie. image

 • ikona
  image
  image

  Snižování energetické náročnosti budov

  Dlouhodobě se zabýváme energetickou náročností budov a podílíme se na tvorbě nové legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické štítky a ekodesign

  Zabýváme se energetickou efektivností spotřebičů, informujeme o energetickcých štítcích, procesu ekodesignu a zeleném nakupování. image

 • ikona
  image
  image

  Osvětlení

  Hledáme úspory v osvětlení v domácnostech, komerčních prostorech i soustavách veřejného osvětlení. image

 • ikona
  image
  image

  Průkazy energetické náročnosti budov

  Vytváříme průkazy energetické náročnosti budov dle platné legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Zahraniční spolupráce

  Spolupracujeme na mezinárodních projektech, které se zabývají energetickými úsporami. Pracujeme v rámci EU i dalších zemích. image

Přehled tematických oblastí činností společnosti SEVEn

image

Informování a vzdělávání

Vydáváme publikace pro veřejnost i odborníky, pořádáme semináře a konference a dalšími způsoby přispíváme ke zvýšení informovanosti o úsporách energie.Mezinárodní projekt EUKI pomůže obcím a městům s ochranou klimatu

Mezinárodní projekt EUKI pomůže obcím a městům s ochranou klimatu

Byla otevřena výzva k podání žádosti v projektu „Propojení evropských a národních opatření ochrany klimatu“ (EUKI). Projekt je zaměřen na města a obce v České republice hledající řešení pro trvalou udržitelnost a také na jejich propojení s evropskými kolegy z Německa, Portugalska, Řecka, Polska a Rumunska. Projekt potrvá do roku 2021.

Intenzivní kurz k získání znalostí o EPC

Intenzivní kurz k získání znalostí o EPC

Dne 11. října 2011 se uskutečnil jednodenní intenzivní kurz o EPC v hotelu Christie v Praze. Intenzivní kurz byl určen především zájemcům z řad energetiků z organizací ve veřejném sektoru (státní, krajské a městské úřady, nemocnice, univerzity atd.), energetiků průmyslových podniků, komerčních organizací a firem zajišťujících facility management, pro nové zaměstnance firem energetických služeb (program vzdělávání) i pro zástupce nových firem energetických služeb (se zájmem o rozšíření aktivit). Seminář byl zaměřen na velmi konkrétní aspekty projektů EPC, jako je proces přípravy projektu, výpočet referenční spotřeby energie, financování projektu EPC nebo výběr poskytovatele energetických služeb.

Metodika zadávání a organizace projektů EPC v organizačních složkách státu

Metodika zadávání a organizace projektů EPC v organizačních složkách státu

Publikace poskytuje metodiku pro zadávání a organizaci projektů EPC ve státních organizacích. Umožňuje využít metodu EPC nejen v příspěvkových organizacích, na jejichž majetku byla již realizována řada úspěšných projektů, ale v budoucnu také v organizačních složkách státu. Publikace navrhuje úpravu postupu řešení projektů metodou EPC tak, aby jednotlivé procesy byly v souladu s pravidly a zásadami státního rozpočtu. Součástí publikace je také analýza současného legislativního rámce a z ní vyplývající doporučení. Navržená metodika obsahuje základní informace o organizaci výběrového řízení, způsobu účtování a legislativní a smluvní informace.

Energetické služby se zárukou – kuchařka pro zákazníky

Energetické služby se zárukou – kuchařka pro zákazníky

Energetické služby se zárukou – kuchařka pro zákazníky. Publikace poskytuje praktického průvodce procesem realizace projektu úspor energie metodou EPC a umožňuje orientaci potenciálních zákazníků v procesu EPC a jeho klíčových bodech. V publikaci jsou představeny jednotlivé kroky procesu realizace projektů EPC, jejich hlavní náplň a konkrétní, praktické rady a tipy pro jednotlivé typy organizací. Informace jsou tak šity na míru typu organizace – státní sféra, veřejná sféra (města, obce) a soukromá sféra. Publikace je široce distribuována jak na seminářích a workshopech, tak také prostřednictvím zástupců Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES).