• ikona
  image
  image

  Výroba a doprava energie

  Vytváříme koncepce pro obnovu a rozvoj výroby a dopravy energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické koncepce a studie proveditelnosti

  Zpracováváme energetické koncepce a studie proveditelnosti s maximálním ohledem na přínos zákazníka tak, aby výstupy byly technicky i ekonomicky realizovatelné. image

 • ikona
  image
  image

  Financování energeticky úsporných projektů

  Pomáháme zákazníkům s čerpáním ze strukturálních fondů, národních dotačních titulů či financováním z úspor projektů. image

 • ikona
  image
  image

  Obnovitelné zdroje energie

  Pomáháme realizovat projekty využívající alternativní zdroje energie - obnovitelné a druhotné zdroje energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické audity a kontroly

  Vytváříme energetické audity menších objektů i vyšších technologických celků a provádíme kontroly energetických systémů. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické služby a EPC

  Významnou oblastí, kterou se zabýváme, jsou energetické služby se zaručenou úsporou (EPC). image

 • ikona
  image
  image

  Konzultace k energetické náročnosti

  Nabízíme konzultace pro organizace i jednotlivce. image

 • ikona
  image
  image

  Úspory energie a alternativní paliva v dopravě

  Jsme propagátorem úsporné jízdy, zabýváme se snižováním spotřeby a alternativními palivy v dopravě. image

 • ikona
  image
  image

  Informování a vzdělávání

  Vydáváme publikace pro veřejnost i odborníky, pořádáme semináře a konference a dalšími způsoby přispíváme ke zvýšení informovanosti o úsporách energie. image

 • ikona
  image
  image

  Snižování energetické náročnosti budov

  Dlouhodobě se zabýváme energetickou náročností budov a podílíme se na tvorbě nové legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické štítky a ekodesign

  Zabýváme se energetickou efektivností spotřebičů, informujeme o energetickcých štítcích, procesu ekodesignu a zeleném nakupování. image

 • ikona
  image
  image

  Osvětlení

  Hledáme úspory v osvětlení v domácnostech, komerčních prostorech i soustavách veřejného osvětlení. image

 • ikona
  image
  image

  Průkazy energetické náročnosti budov

  Vytváříme průkazy energetické náročnosti budov dle platné legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Zahraniční spolupráce

  Spolupracujeme na mezinárodních projektech, které se zabývají energetickými úsporami. Pracujeme v rámci EU i dalších zemích. image

Přehled tematických oblastí činností společnosti SEVEn

image

Obnovitelné zdroje energie

Pomáháme realizovat projekty využívající alternativní zdroje energie - obnovitelné a druhotné zdroje energie.Podpora a rozvoj nízkouhlíkový technologií

Podpora a rozvoj nízkouhlíkový technologií

21.02.2017

Cílem semináře bylo seznámit zástupce kraje, měst a obcí a jimi zakládaných organizací a taktéž podnikatele s dotačními tituly na alternativními způsoby dopravy nákup vozidel (elektromobily a CNG) a na výstavbu nabíjecích stanic a nákup akumulátorů). Dále se budeme zabývat modernizací veřejného osvětlení a to zejména novou legislativou , podmínkami dotací a také tím, jak správně navrhovat a realizovat osvětlovací soustavy, včetně vyhodnocení LED techninologie.

Seminář v Třebíči dne 21.3.2012

Seminář v Třebíči dne 21.3.2012

04.04.2012

První ze 6 seminářů o budoucnosti KVET z biomasy a bioplynu se uskutečnil v Třebíči v Hotelu Grand. Cca třicet účastníků vyslechlo přednášky o významu biomasy pro dosažení přijatých cílů České republiky v oblasti podílu obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě energie, o novém právním rámci podpory těchto zdrojů a příkladech správné praxe. Většina účastníků si pak prohlédla biomasový teplárenský zdroj Sever společnosti TTS. Seminář se uskutečnil v rámci evropského projektu CHP Goes Green. http://www.chp-goes-green.info.