• ikona
  image
  image

  Výroba a doprava energie

  Vytváříme koncepce pro obnovu a rozvoj výroby a dopravy energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické koncepce a studie proveditelnosti

  Zpracováváme energetické koncepce a studie proveditelnosti s maximálním ohledem na přínos zákazníka tak, aby výstupy byly technicky i ekonomicky realizovatelné. image

 • ikona
  image
  image

  Financování energeticky úsporných projektů

  Pomáháme zákazníkům s čerpáním ze strukturálních fondů, národních dotačních titulů či financováním z úspor projektů. image

 • ikona
  image
  image

  Obnovitelné zdroje energie

  Pomáháme realizovat projekty využívající alternativní zdroje energie - obnovitelné a druhotné zdroje energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické audity a kontroly

  Vytváříme energetické audity menších objektů i vyšších technologických celků a provádíme kontroly energetických systémů. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické služby a EPC

  Významnou oblastí, kterou se zabýváme, jsou energetické služby se zaručenou úsporou (EPC). image

 • ikona
  image
  image

  Konzultace k energetické náročnosti

  Nabízíme konzultace pro organizace i jednotlivce. image

 • ikona
  image
  image

  Úspory energie a alternativní paliva v dopravě

  Jsme propagátorem úsporné jízdy, zabýváme se snižováním spotřeby a alternativními palivy v dopravě. image

 • ikona
  image
  image

  Informování a vzdělávání

  Vydáváme publikace pro veřejnost i odborníky, pořádáme semináře a konference a dalšími způsoby přispíváme ke zvýšení informovanosti o úsporách energie. image

 • ikona
  image
  image

  Snižování energetické náročnosti budov

  Dlouhodobě se zabýváme energetickou náročností budov a podílíme se na tvorbě nové legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické štítky a ekodesign

  Zabýváme se energetickou efektivností spotřebičů, informujeme o energetickcých štítcích, procesu ekodesignu a zeleném nakupování. image

 • ikona
  image
  image

  Osvětlení

  Hledáme úspory v osvětlení v domácnostech, komerčních prostorech i soustavách veřejného osvětlení. image

 • ikona
  image
  image

  Průkazy energetické náročnosti budov

  Vytváříme průkazy energetické náročnosti budov dle platné legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Zahraniční spolupráce

  Spolupracujeme na mezinárodních projektech, které se zabývají energetickými úsporami. Pracujeme v rámci EU i dalších zemích. image

Přehled tematických oblastí činností společnosti SEVEn

image

Osvětlení

Hledáme úspory v osvětlení v domácnostech, komerčních prostorech i soustavách veřejného osvětlení.Energeticky úsporné veřejné osvětlení

Energeticky úsporné veřejné osvětlení

14.01.2014

Seminář ENERGETICKY ÚSPORNÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ je určen především zastupitelům, pracovníkům technických služeb, auditorům a správcům veřejného osvětlení. Hlavní témata semináře jsou: připravované dotační tituly na veřejné osvětlení v ČR, technologie LED ve veřejném osvětlení a inteligentní veřejné osvětlení a praxe ve veřejném osvětlení.

Kurz osvětlovací techniky XXX

Kurz osvětlovací techniky XXX

01.10.2013

Česká společnost pro osvětlování (ČSO) pořádá ve dnech 30.9.-2.10.2013 tradiční Kurz osvětlovací techniky - tentokrát 30. ročník. Odborná konference bude letos zameřena především na řízení osvětlovacích soustav. Více...

Světlo jako věda

Světlo jako věda

17.01.2013 | MF Dnes

Dne 16.1.2013 v příloze MF Dnes DOMA vyšel článek "Světlo jako věda" na téma správného výběru světelných zdrojů, svítidel a dalších aspektů osvětlování v domácnostech. Na článku se aktivně podílela společnost SEVEn a byla použita publikace Energeticky úsporné osvětlování domácností.

Na krajském úřadě ve Zlíně proběhl seminář o veřejném osvětlení

Na krajském úřadě ve Zlíně proběhl seminář o veřejném osvětlení

19.09.2012

Dne 18.9.2012 se ve Zlíně uskutečnil seminář na téma Veřejné osvětlení: současné trendy a možnosti úspor. Na semináři, organizovaném společností SEVEn ve spolupráci s Krajskou agenturou Zlínského kraje, bylo přes 50 účastníků převážně z řad zástupců měst a obcí Zlínského kraje. V rámci semináře byl představen současný stav veřejného osvětlení v ČR, možnosti financování rekonstrukce VO a moderní trendy inteligentního řízení VO spolu s novými technologiemi světelných úsporných zdrojů.