• ikona
    image
    image

    Výroba a doprava energie

    Vytváříme koncepce pro obnovu a rozvoj výroby a dopravy energie. image

  • ikona
    image
    image

    Energetické koncepce a studie proveditelnosti

    Zpracováváme energetické koncepce a studie proveditelnosti s maximálním ohledem na přínos zákazníka tak, aby výstupy byly technicky i ekonomicky realizovatelné. image

  • ikona
    image
    image

    Financování energeticky úsporných projektů

    Pomáháme zákazníkům s čerpáním ze strukturálních fondů, národních dotačních titulů či financováním z úspor projektů. image

  • ikona
    image
    image

    Obnovitelné zdroje energie

    Pomáháme realizovat projekty využívající alternativní zdroje energie - obnovitelné a druhotné zdroje energie. image

  • ikona
    image
    image

    Energetické audity a kontroly

    Vytváříme energetické audity menších objektů i vyšších technologických celků a provádíme kontroly energetických systémů. image

  • ikona
    image
    image

    Energetické služby a EPC

    Významnou oblastí, kterou se zabýváme, jsou energetické služby se zaručenou úsporou (EPC). image

  • ikona
    image
    image

    Energetické konzultační a informační středisko

    Jako energetické konzultační a informační středisko nabízíme zdarma konzultace pro jednotlivce i organizace. Více na www.svn.cz/ekis image

  • ikona
    image
    image

    Úspory energie a alternativní paliva v dopravě

    Jsme propagátorem úsporné jízdy, zabýváme se snižováním spotřeby a alternativními palivy v dopravě. image

  • ikona
    image
    image

    Informování a vzdělávání

    Vydáváme publikace pro veřejnost i odborníky, pořádáme semináře a konference a dalšími způsoby přispíváme ke zvýšení informovanosti o úsporách energie. image

  • ikona
    image
    image

    Snižování energetické náročnosti budov

    Dlouhodobě se zabýváme energetickou náročností budov a podílíme se na tvorbě nové legislativy. image

  • ikona
    image
    image

    Energetické štítky a ekodesign

    Zabýváme se energetickou efektivností spotřebičů, informujeme o energetickcých štítcích, procesu ekodesignu a zeleném nakupování. image

  • ikona
    image
    image

    Osvětlení

    Hledáme úspory v osvětlení v domácnostech, komerčních prostorech i soustavách veřejného osvětlení. image

  • ikona
    image
    image

    Průkazy energetické náročnosti budov

    Vytváříme průkazy energetické náročnosti budov dle platné legislativy. image

  • ikona
    image
    image

    Zahraniční spolupráce

    Spolupracujeme na mezinárodních projektech, které se zabývají energetickými úsporami. Pracujeme v rámci EU i dalších zemích. image

Přehled tematických oblastí činností společnosti SEVEn

image

Průkazy energetické náročnosti budov

Vytváříme průkazy energetické náročnosti budov dle platné legislativy.