• ikona
  image
  image

  Výroba a doprava energie

  Vytváříme koncepce pro obnovu a rozvoj výroby a dopravy energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické koncepce a studie proveditelnosti

  Zpracováváme energetické koncepce a studie proveditelnosti s maximálním ohledem na přínos zákazníka tak, aby výstupy byly technicky i ekonomicky realizovatelné. image

 • ikona
  image
  image

  Financování energeticky úsporných projektů

  Pomáháme zákazníkům s čerpáním ze strukturálních fondů, národních dotačních titulů či financováním z úspor projektů. image

 • ikona
  image
  image

  Obnovitelné zdroje energie

  Pomáháme realizovat projekty využívající alternativní zdroje energie - obnovitelné a druhotné zdroje energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické audity a kontroly

  Vytváříme energetické audity menších objektů i vyšších technologických celků a provádíme kontroly energetických systémů. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické služby a EPC

  Významnou oblastí, kterou se zabýváme, jsou energetické služby se zaručenou úsporou (EPC). image

 • ikona
  image
  image

  Energetické konzultační a informační středisko

  Jako energetické konzultační a informační středisko nabízíme zdarma konzultace pro jednotlivce i organizace. Více na www.svn.cz/ekis image

 • ikona
  image
  image

  Úspory energie a alternativní paliva v dopravě

  Jsme propagátorem úsporné jízdy, zabýváme se snižováním spotřeby a alternativními palivy v dopravě. image

 • ikona
  image
  image

  Informování a vzdělávání

  Vydáváme publikace pro veřejnost i odborníky, pořádáme semináře a konference a dalšími způsoby přispíváme ke zvýšení informovanosti o úsporách energie. image

 • ikona
  image
  image

  Snižování energetické náročnosti budov

  Dlouhodobě se zabýváme energetickou náročností budov a podílíme se na tvorbě nové legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické štítky a ekodesign

  Zabýváme se energetickou efektivností spotřebičů, informujeme o energetickcých štítcích, procesu ekodesignu a zeleném nakupování. image

 • ikona
  image
  image

  Osvětlení

  Hledáme úspory v osvětlení v domácnostech, komerčních prostorech i soustavách veřejného osvětlení. image

 • ikona
  image
  image

  Průkazy energetické náročnosti budov

  Vytváříme průkazy energetické náročnosti budov dle platné legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Zahraniční spolupráce

  Spolupracujeme na mezinárodních projektech, které se zabývají energetickými úsporami. Pracujeme v rámci EU i dalších zemích. image

Přehled tematických oblastí činností společnosti SEVEn

image

Průkazy energetické náročnosti budov

Vytváříme průkazy energetické náročnosti budov dle platné legislativy.Průkaz energetické náročnosti budovy v Praze 13

Průkaz energetické náročnosti budovy v Praze 13

Společnost SEVEn vyhotovila průkaz energetické náročnosti budovy pro plánovanou rekonstrukci obvodového pláště bytového domu v Husníkově ulici v Praze. Součástí rekonstrukce je zateplení fasád a výměna otvorových výplní včetně meziokenních vložek.

Energetický audit a průkaz energetické náročnosti budovy škol v Praze Petrovicích

Energetický audit a průkaz energetické náročnosti budovy škol v Praze Petrovicích

Společnost SEVEn vypracovala dva energetické audity a pět průkazů energetické náročnosti budov pro objekty základních a mateřských škol. V rámci navržených doporučení bylo řešeno např. zateplení objektu, úsporné osvětlení nebo instalace fotovoltaických panelů. Budovy by měly po realizaci navržených opatření splnit požadavky na nízkou energetickou náročnost podle vyhlášky 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov.

Energetický audit a průkaz energetické náročnosti budovy Kulturního domu ve Veselí nad Lužnicí

Energetický audit a průkaz energetické náročnosti budovy Kulturního domu ve Veselí nad Lužnicí

Energetický audit řeší hospodaření Kulturního domu Veselí nad Lužnicí a zaměřuje se na zlepšení tepelně technického stavu obálky budovy. Navržena je výměna otvorových výplní v budově školy, zateplení obvodových konstrukcí a zateplení střechy. Tato opatření přinesou úspory ve výši téměř poloviny dodávané energie ze systému centrálního zásobování tepla.

Průkazy energetické náročnosti rodinných domů

Průkazy energetické náročnosti rodinných domů

V rámci projektu byly zpracovávány jednotlivé průkazy energetické náročnosti budov rodinných domů, potřebné pro získání stavebního povolení. Součástí aktivit bylo i poradenství individuálním zájemcům o možnostech úspor energie prostřednictvím stavebních úprav projektů, případně informace o platné i plánované legislativě týkající se nutnosti zpracování průkazů energetické náročnosti budov pro majitele rodinných domů.

Průkaz energetické náročnosti budovy Business Park Botanica

Průkaz energetické náročnosti budovy Business Park Botanica

Společnost SEVEn vytvořila průkazy energetické náročnosti budov pro plánovanou výstavbu administrativního komplexu Business Park Botanica v Praze 5 – Jinonice. Součástí bylo posouzení ekologické a ekonomické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie.