• ikona
  image
  image

  Výroba a doprava energie

  Vytváříme koncepce pro obnovu a rozvoj výroby a dopravy energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické koncepce a studie proveditelnosti

  Zpracováváme energetické koncepce a studie proveditelnosti s maximálním ohledem na přínos zákazníka tak, aby výstupy byly technicky i ekonomicky realizovatelné. image

 • ikona
  image
  image

  Financování energeticky úsporných projektů

  Pomáháme zákazníkům s čerpáním ze strukturálních fondů, národních dotačních titulů či financováním z úspor projektů. image

 • ikona
  image
  image

  Obnovitelné zdroje energie

  Pomáháme realizovat projekty využívající alternativní zdroje energie - obnovitelné a druhotné zdroje energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické audity a kontroly

  Vytváříme energetické audity menších objektů i vyšších technologických celků a provádíme kontroly energetických systémů. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické služby a EPC

  Významnou oblastí, kterou se zabýváme, jsou energetické služby se zaručenou úsporou (EPC). image

 • ikona
  image
  image

  Energetické konzultační a informační středisko

  Jako energetické konzultační a informační středisko nabízíme zdarma konzultace pro jednotlivce i organizace. Více na www.svn.cz/ekis image

 • ikona
  image
  image

  Úspory energie a alternativní paliva v dopravě

  Jsme propagátorem úsporné jízdy, zabýváme se snižováním spotřeby a alternativními palivy v dopravě. image

 • ikona
  image
  image

  Informování a vzdělávání

  Vydáváme publikace pro veřejnost i odborníky, pořádáme semináře a konference a dalšími způsoby přispíváme ke zvýšení informovanosti o úsporách energie. image

 • ikona
  image
  image

  Snižování energetické náročnosti budov

  Dlouhodobě se zabýváme energetickou náročností budov a podílíme se na tvorbě nové legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické štítky a ekodesign

  Zabýváme se energetickou efektivností spotřebičů, informujeme o energetickcých štítcích, procesu ekodesignu a zeleném nakupování. image

 • ikona
  image
  image

  Osvětlení

  Hledáme úspory v osvětlení v domácnostech, komerčních prostorech i soustavách veřejného osvětlení. image

 • ikona
  image
  image

  Průkazy energetické náročnosti budov

  Vytváříme průkazy energetické náročnosti budov dle platné legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Zahraniční spolupráce

  Spolupracujeme na mezinárodních projektech, které se zabývají energetickými úsporami. Pracujeme v rámci EU i dalších zemích. image

Přehled tematických oblastí činností společnosti SEVEn

image

Snižování energetické náročnosti budov

Dlouhodobě se zabýváme energetickou náročností budov a podílíme se na tvorbě nové legislativy.Vzdělávání směrem k budovám s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB) + Project Steering Committee Meeting Prague 17/05/2016

Vzdělávání směrem k budovám s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB) + Project Steering Committee Meeting Prague 17/05/2016

17.05.2016

Dne 17. května se v Praze uskutečnil již druhý společný workshop k mezinárodním projektům IngREeS a Train-to-NZEB. Akci opět hostila Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství (Nadace ABF). Tentokrát bylo součástí programu i dopolední neveřejné setkání řídícího výboru projektu IngREeS, na které přijeli kromě České republiky i partneři ze Slovenska a Rakouska. Na odpolední veřejnou část přijeli navíc i zástupci významných profesních organizací. Partnery projektů byla prezentována dosavadní práce na obou projektech. Zástupcem z ČKAIT byl představen PROF/TRAC, který se také zabývá problematikou vzdělávání v oblasti stavebnictví směrem k budovám s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB).

Vzdělávání směrem k budovám s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB)

Vzdělávání směrem k budovám s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB)

14.01.2016

Dne 14. ledna 2016 proběhl v budově Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství (Nadace ABF) na Václavském náměstí v Praze společný workshop pro projekty IngREeS a Train-to-NZEB. Oba projekty jsou zaměřené na vzdělávání pracovníků ve stavebnictví směrem k budovám s téměř nulovou spotřebou energie (nearly Zero Energy Building, nZEB). Workshopu se účastnili partneři projektů ze Slovenska, Rakouska a České republiky, kteří představili oba projekty, jejich náplň a cíle. Prezentovány byly i dosavadní zkušenosti s problematikou vzdělávání v oblasti stavebnictví a porovnání přístupů jednotlivých zemí.

GOING GREEN 2013

GOING GREEN 2013

13.06.2013

Konference GOING GREEN 2013 je čtvrtým ročníkem jedinečné akce tohoto zaměření v regionu střední a východní Evropy. Konference otevře následující tematické okruhy - Green Growth, Green Cities, Green Industry, Green Building a Green Economy. Konference by měla vytvořit platformu pro politiky, vědce i zástupce soukromého sektoru, a bude hledat cesty, jak reagovat na aktuální výzvy - udržitelnost průmyslu, energetiky, nový trend v rozvoji měst, dopravy, bydlení a budov, zdravotnictví a veřejných služeb.