• ikona
    image
    image

    Výroba a doprava energie

    Vytváříme koncepce pro obnovu a rozvoj výroby a dopravy energie. image

  • ikona
    image
    image

    Energetické koncepce a studie proveditelnosti

    Zpracováváme energetické koncepce a studie proveditelnosti s maximálním ohledem na přínos zákazníka tak, aby výstupy byly technicky i ekonomicky realizovatelné. image

  • ikona
    image
    image

    Financování energeticky úsporných projektů

    Pomáháme zákazníkům s čerpáním ze strukturálních fondů, národních dotačních titulů či financováním z úspor projektů. image

  • ikona
    image
    image

    Obnovitelné zdroje energie

    Pomáháme realizovat projekty využívající alternativní zdroje energie - obnovitelné a druhotné zdroje energie. image

  • ikona
    image
    image

    Energetické audity a kontroly

    Vytváříme energetické audity menších objektů i vyšších technologických celků a provádíme kontroly energetických systémů. image

  • ikona
    image
    image

    Energetické služby a EPC

    Významnou oblastí, kterou se zabýváme, jsou energetické služby se zaručenou úsporou (EPC). image

  • ikona
    image
    image

    Konzultace k energetické náročnosti

    Nabízíme konzultace pro organizace i jednotlivce. image

  • ikona
    image
    image

    Úspory energie a alternativní paliva v dopravě

    Jsme propagátorem úsporné jízdy, zabýváme se snižováním spotřeby a alternativními palivy v dopravě. image

  • ikona
    image
    image

    Informování a vzdělávání

    Vydáváme publikace pro veřejnost i odborníky, pořádáme semináře a konference a dalšími způsoby přispíváme ke zvýšení informovanosti o úsporách energie. image

  • ikona
    image
    image

    Snižování energetické náročnosti budov

    Dlouhodobě se zabýváme energetickou náročností budov a podílíme se na tvorbě nové legislativy. image

  • ikona
    image
    image

    Energetické štítky a ekodesign

    Zabýváme se energetickou efektivností spotřebičů, informujeme o energetickcých štítcích, procesu ekodesignu a zeleném nakupování. image

  • ikona
    image
    image

    Osvětlení

    Hledáme úspory v osvětlení v domácnostech, komerčních prostorech i soustavách veřejného osvětlení. image

  • ikona
    image
    image

    Průkazy energetické náročnosti budov

    Vytváříme průkazy energetické náročnosti budov dle platné legislativy. image

  • ikona
    image
    image

    Zahraniční spolupráce

    Spolupracujeme na mezinárodních projektech, které se zabývají energetickými úsporami. Pracujeme v rámci EU i dalších zemích. image

Přehled tematických oblastí činností společnosti SEVEn

image

Zahraniční spolupráce

Spolupracujeme na mezinárodních projektech, které se zabývají energetickými úsporami. Pracujeme v rámci EU i dalších zemích.Řešení osvětlovacích soustav z pohledu energetických specialistů

Řešení osvětlovacích soustav z pohledu energetických specialistů

13.11.2017

Asociace energetických auditorů – energetických specialistů, z.s., ve spolupráci se společností SEVEn pořádá vzdělávací seminář v rámci evropského projektu Premiumlight Pro. Program semináře je zaměřen na modernizaci a úsporná opatření osvětlovacích soustav řešených energetickými specialisty v energetických posudcích a auditech. Seminář je zaměřen na vnitřní osvětlení a nezabývá se veřejným osvětlením. Seminář je vhodný také pro energetické konzultanty a poradce zabývající se úsporami energie.

Úsporné a kvalitní osvětlení

Úsporné a kvalitní osvětlení

19.04.2017

Program semináře je zaměřen na základy osvětlení, kritéria kvality a hygienické požadavky. Je určen především pro zástupce veřejného sektoru, služeb, odborné veřejnosti a vlastníky objektů bydlení, kteří jsou odpovědní za zajištění nákupu a rekonstrukce osvětlovacích soustav pro osvětlení interiérů budov i venkovních ploch, včetně veřejného osvětlení.

Nové trendy v osvětlení

07.06.2017

Program semináře je zaměřen na návrh osvětlení, kritéria kvality a hygienické požadavky. Je určen především pro zástupce soukromého sektoru, kteří ve své praxi zabývají osvětlením: facility manageři, architekti, developeři, vlastníci budov apod.