• ikona
  image
  image

  Výroba a doprava energie

  Vytváříme koncepce pro obnovu a rozvoj výroby a dopravy energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické koncepce a studie proveditelnosti

  Zpracováváme energetické koncepce a studie proveditelnosti s maximálním ohledem na přínos zákazníka tak, aby výstupy byly technicky i ekonomicky realizovatelné. image

 • ikona
  image
  image

  Financování energeticky úsporných projektů

  Pomáháme zákazníkům s čerpáním ze strukturálních fondů, národních dotačních titulů či financováním z úspor projektů. image

 • ikona
  image
  image

  Obnovitelné zdroje energie

  Pomáháme realizovat projekty využívající alternativní zdroje energie - obnovitelné a druhotné zdroje energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické audity a kontroly

  Vytváříme energetické audity menších objektů i vyšších technologických celků a provádíme kontroly energetických systémů. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické služby a EPC

  Významnou oblastí, kterou se zabýváme, jsou energetické služby se zaručenou úsporou (EPC). image

 • ikona
  image
  image

  Konzultace k energetické náročnosti

  Nabízíme konzultace pro organizace i jednotlivce. image

 • ikona
  image
  image

  Úspory energie a alternativní paliva v dopravě

  Jsme propagátorem úsporné jízdy, zabýváme se snižováním spotřeby a alternativními palivy v dopravě. image

 • ikona
  image
  image

  Informování a vzdělávání

  Vydáváme publikace pro veřejnost i odborníky, pořádáme semináře a konference a dalšími způsoby přispíváme ke zvýšení informovanosti o úsporách energie. image

 • ikona
  image
  image

  Snižování energetické náročnosti budov

  Dlouhodobě se zabýváme energetickou náročností budov a podílíme se na tvorbě nové legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické štítky a ekodesign

  Zabýváme se energetickou efektivností spotřebičů, informujeme o energetickcých štítcích, procesu ekodesignu a zeleném nakupování. image

 • ikona
  image
  image

  Osvětlení

  Hledáme úspory v osvětlení v domácnostech, komerčních prostorech i soustavách veřejného osvětlení. image

 • ikona
  image
  image

  Průkazy energetické náročnosti budov

  Vytváříme průkazy energetické náročnosti budov dle platné legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Zahraniční spolupráce

  Spolupracujeme na mezinárodních projektech, které se zabývají energetickými úsporami. Pracujeme v rámci EU i dalších zemích. image

Přehled tematických oblastí činností společnosti SEVEn

image

Zahraniční spolupráce

Spolupracujeme na mezinárodních projektech, které se zabývají energetickými úsporami. Pracujeme v rámci EU i dalších zemích.Seminář v Třebíči dne 21.3.2012

Seminář v Třebíči dne 21.3.2012

04.04.2012

První ze 6 seminářů o budoucnosti KVET z biomasy a bioplynu se uskutečnil v Třebíči v Hotelu Grand. Cca třicet účastníků vyslechlo přednášky o významu biomasy pro dosažení přijatých cílů České republiky v oblasti podílu obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě energie, o novém právním rámci podpory těchto zdrojů a příkladech správné praxe. Většina účastníků si pak prohlédla biomasový teplárenský zdroj Sever společnosti TTS. Seminář se uskutečnil v rámci evropského projektu CHP Goes Green. http://www.chp-goes-green.info.

Plánovaný seminář o EPC v Praze

Plánovaný seminář o EPC v Praze

29.05.2012

Dne 29. května 2012 od 10,00 hodin se bude konat v Praze seminář na téma: Aktuální možnosti využívání metody EPC v rámci aktivit mezinárodního projektu ChangeBest. Seminář se bude konat v prostorách Zastoupení Evropské komise v ČR v Jungmannově ulici 24, Praha 1.

Mezinárodní konference na téma "Úspory energie a metoda EPC"

Mezinárodní konference na téma "Úspory energie a metoda EPC"

27.11.2012

Asociace poskytovatelů energetických služeb zorganizovala za finanční podpory Ministerstva průmyslu a obchodu (program EFEKT) a Státního fondu životního prostředí a Ministerstva životního prostředí mezinárodní konferenci na téma "Úspory energie a metoda EPC". Konference se konala dne 27. listopadu 2012 v hotelu Diplomat v Praze. Konference byla pořádána pod záštitou Předsedy vlády ČR pana RNDr. Petra Nečase, ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva životního prostředí.