• ikona
  image
  image

  Výroba a doprava energie

  Vytváříme koncepce pro obnovu a rozvoj výroby a dopravy energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické koncepce a studie proveditelnosti

  Zpracováváme energetické koncepce a studie proveditelnosti s maximálním ohledem na přínos zákazníka tak, aby výstupy byly technicky i ekonomicky realizovatelné. image

 • ikona
  image
  image

  Financování energeticky úsporných projektů

  Pomáháme zákazníkům s čerpáním ze strukturálních fondů, národních dotačních titulů či financováním z úspor projektů. image

 • ikona
  image
  image

  Obnovitelné zdroje energie

  Pomáháme realizovat projekty využívající alternativní zdroje energie - obnovitelné a druhotné zdroje energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické audity a kontroly

  Vytváříme energetické audity menších objektů i vyšších technologických celků a provádíme kontroly energetických systémů. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické služby a EPC

  Významnou oblastí, kterou se zabýváme, jsou energetické služby se zaručenou úsporou (EPC). image

 • ikona
  image
  image

  Konzultace k energetické náročnosti

  Nabízíme konzultace pro organizace i jednotlivce. image

 • ikona
  image
  image

  Úspory energie a alternativní paliva v dopravě

  Jsme propagátorem úsporné jízdy, zabýváme se snižováním spotřeby a alternativními palivy v dopravě. image

 • ikona
  image
  image

  Informování a vzdělávání

  Vydáváme publikace pro veřejnost i odborníky, pořádáme semináře a konference a dalšími způsoby přispíváme ke zvýšení informovanosti o úsporách energie. image

 • ikona
  image
  image

  Snižování energetické náročnosti budov

  Dlouhodobě se zabýváme energetickou náročností budov a podílíme se na tvorbě nové legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické štítky a ekodesign

  Zabýváme se energetickou efektivností spotřebičů, informujeme o energetickcých štítcích, procesu ekodesignu a zeleném nakupování. image

 • ikona
  image
  image

  Osvětlení

  Hledáme úspory v osvětlení v domácnostech, komerčních prostorech i soustavách veřejného osvětlení. image

 • ikona
  image
  image

  Průkazy energetické náročnosti budov

  Vytváříme průkazy energetické náročnosti budov dle platné legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Zahraniční spolupráce

  Spolupracujeme na mezinárodních projektech, které se zabývají energetickými úsporami. Pracujeme v rámci EU i dalších zemích. image

SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.

Americká 17
120 00 Praha 2

Společnost je zapsaná v rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, spisová značka U 490.

MAPA

Tel.: +420 224 252 115
Fax: +420 224 247 597

seven@svn.cz

IČ: 05399416
DIČ: CZ05399416
ID datové schránky: 9f5g4n8

SEVEn Energy s.r.o.

Americká 17
120 00 Praha 2

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 123499

MAPA

Tel.: +420 224 252 115
Fax: +420 224 247 597

seven@svn.cz

IČ: 27876829
DIČ: CZ27876829
ID datové schránky: j4pzzk5

Regionální pobočka společnosti SEVEn, z.ú.

Žižkova 12
370 01 České Budějovice

MAPA

Tel.: +420 386 350 443
Fax: +420 386 350 370

cesbud@svn.cz

Regionální pobočka společnosti SEVEn Energy s.r.o.

Žižkova 12
370 01 České Budějovice

MAPA

Tel.: +420 386 350 443
Fax: +420 386 350 370

cesbud@svn.cz 

SEVEn Energy SK Organizačná zložka

Roľnícka 10
831 07 Bratislava

Certifikát

MAPA

Tel.: +421 220 400 607

seven@svn.cz

IČ: 42218421