• ikona
  image
  image

  Výroba a doprava energie

  Vytváříme koncepce pro obnovu a rozvoj výroby a dopravy energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické koncepce a studie proveditelnosti

  Zpracováváme energetické koncepce a studie proveditelnosti s maximálním ohledem na přínos zákazníka tak, aby výstupy byly technicky i ekonomicky realizovatelné. image

 • ikona
  image
  image

  Financování energeticky úsporných projektů

  Pomáháme zákazníkům s čerpáním ze strukturálních fondů, národních dotačních titulů či financováním z úspor projektů. image

 • ikona
  image
  image

  Obnovitelné zdroje energie

  Pomáháme realizovat projekty využívající alternativní zdroje energie - obnovitelné a druhotné zdroje energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické audity a kontroly

  Vytváříme energetické audity menších objektů i vyšších technologických celků a provádíme kontroly energetických systémů. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické služby a EPC

  Významnou oblastí, kterou se zabýváme, jsou energetické služby se zaručenou úsporou (EPC). image

 • ikona
  image
  image

  Energetické konzultační a informační středisko

  Jako energetické konzultační a informační středisko nabízíme zdarma konzultace pro jednotlivce i organizace. Více na www.svn.cz/ekis image

 • ikona
  image
  image

  Úspory energie a alternativní paliva v dopravě

  Jsme propagátorem úsporné jízdy, zabýváme se snižováním spotřeby a alternativními palivy v dopravě. image

 • ikona
  image
  image

  Informování a vzdělávání

  Vydáváme publikace pro veřejnost i odborníky, pořádáme semináře a konference a dalšími způsoby přispíváme ke zvýšení informovanosti o úsporách energie. image

 • ikona
  image
  image

  Snižování energetické náročnosti budov

  Dlouhodobě se zabýváme energetickou náročností budov a podílíme se na tvorbě nové legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické štítky a ekodesign

  Zabýváme se energetickou efektivností spotřebičů, informujeme o energetickcých štítcích, procesu ekodesignu a zeleném nakupování. image

 • ikona
  image
  image

  Osvětlení

  Hledáme úspory v osvětlení v domácnostech, komerčních prostorech i soustavách veřejného osvětlení. image

 • ikona
  image
  image

  Průkazy energetické náročnosti budov

  Vytváříme průkazy energetické náročnosti budov dle platné legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Zahraniční spolupráce

  Spolupracujeme na mezinárodních projektech, které se zabývají energetickými úsporami. Pracujeme v rámci EU i dalších zemích. image

Energetické koncepce, audity a studie proveditelnosti

image

Zpracování energetických auditů, koncepcí a studií proveditelnosti patří k našim dlouhodobě poskytovaným službám. V této oblasti disponujeme kvalitními odborníky i dlouhodobými a rozsáhlými zkušenostmi. Naše energetické audity, koncepce a studie proveditelnosti jsou vždy zpracovávány s maximálním ohledem na přínos pro zákazníka a zejména na technickou a ekonomickou realizovatelnost jejich výstupů.
Energetické audity jsou v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. povinně prováděny všemi subjekty se spotřebou energie od 35 000 GJ. Pro zařízení ve veřejném vlastnictví již od 1 500 GJ/rok.
SEVEn provádí energetické audity a koncepce již od roku 1991 a to jak pro podnikatelské subjekty v průmyslu, tak pro ostatní provozovatele budov a technologických zařízení. Pracovníci SEVEn mají kvalifikaci požadovanou pro práci na energetických auditech v souladu s platnou legislativou.
Mimo vývoje metodických přístupů a technických aspektů energetických auditů SEVEn sleduje zejména strategické aspekty, tj. jejich dlouhodobý přínos k dobrým ekonomickým výsledkům různých společností a k zvýšení jejich konkurenceschopnosti.
Legislativně požadované energetické audity SEVEn obvykle rozšiřuje o nadstandardní položky, především o rizikovou analýzu, předprojektovou přípravu, i o návrh způsobu financování.
SEVEn disponuje dobrým přehledem o dostupných komerčních i dotačních finančních zdrojích. Tím připravuje kompletní servis pro kvalifikované rozhodnutí v oblasti investičního poradenství.
SEVEn nabízí vyhodnocení možnosti financování projektů třetí stranou, tj. kontrakt na energetické služby typu EPC/EC, včetně přípravy výběrových řízení na tyto služby.

kontakt
image

Tomáš Voříšek

email: tomas.vorisek@svn.cz

tel.: +420 224 252 115

vybrané reference
Energetická koncepce ZOO Praha

Energetická koncepce ZOO Praha

Podstatou studie proveditelnosti bylo ověřit technické a ekonomické předpoklady stavby vzdělávacího energocentra, které by demonstrovalo praktické možnosti využití alternativních zdrojů energie. Po posouzení různých možností bylo nakonec vyhodnoceno jako nejvhodnější řešení kombinující provoz bioplynové stanice s kompostárenským zařízením a kotelnou na biomasu. Řešení navrhuje, aby bioplynová stanice sloužila k energetickému zhodnocení organických materiálů nedřevního původu. Energeticky hodnotný bioplyn by se v motorové kogeneraci transformoval do elektřiny a tepla, které by bylo dále využito pro potřeby zahrady. Dřevní odřezky a štěpky by pak byly spalováním ve specielním kotli využívány pro výrobu tepla. Navrhovaný tepelný výkon zdroje by mohl krýt spotřebu tepla nových pavilonů, které jsou připravovány v severní části zahrady. Cílem je rovněž zpřístupnit komplex energocentra pro veřejnost a přiblížit návštěvníkům zahrady, jak lze materiály organického původu v podmínkách zahrady ekologicky šetrně využívat

Studie úspor v provozních objektech Národního divadla v Praze

Studie úspor v provozních objektech Národního divadla v Praze

Po vzoru hlavních divadelních scén se správa Národního divadla rozhodla pokračovat ve snižování provozních výdajů za energie i u dalších spravovaných objektů zajišťujících podpůrné činnosti, a to provozního areálu bývalého Anenskéko kláštera na Starém Městě a skupiny objektů ve Viničné ulici. Pro oba areály byly společností SEVEn zpracovány studie možných úspor v oblasti užití elektřiny, plynu, tepla a vody, jako podklad pro soutěž energeticky úsporných projektů realizovaných metodou EPC (tj. externím dodavatelem s garantovaným výsledkem). Výsledky analýz potvrdily významný ekonomický potenciál úspor energie.

Energetický audit Nemocnice Písek

Energetický audit Nemocnice Písek

Společnost SEVEn vypracovala energetický audit Nemocnice Písek. Ten se stal součástí čerpání podpory z Operačního programu Životní prostředí na zateplení objektů nemocnice. Potenciál úspor doporučeného řešení – zateplení 7 objektů nemocnice – činil přibližně desetinu z objemu spotřeby energií v areálu nemocnice.