CZ | EN

Energetické studie a audity

Zpracování energetických auditů, koncepcí a studií proveditelnosti patří k našim dlouhodobě poskytovaným službám. V této oblasti disponujeme kvalitními odborníky i dlouhodobými a rozsáhlými zkušenostmi. Naše energetické audity, koncepce a studie proveditelnosti jsou vždy zpracovávány s maximálním ohledem na přínos pro zákazníka a zejména na technickou a ekonomickou realizovatelnost jejich výstupů.
Energetické audity jsou v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. povinně prováděny všemi subjekty se spotřebou energie od 35 000 GJ. Pro zařízení ve veřejném vlastnictví již od 1 500 GJ/rok.
SEVEn provádí energetické audity a koncepce již od roku 1991 a to jak pro podnikatelské subjekty v průmyslu, tak pro ostatní provozovatele budov a technologických zařízení. Pracovníci SEVEn mají kvalifikaci požadovanou pro práci na energetických auditech v souladu s platnou legislativou.
Mimo vývoje metodických přístupů a technických aspektů energetických auditů SEVEn sleduje zejména strategické aspekty, tj. jejich dlouhodobý přínos k dobrým ekonomickým výsledkům různých společností a k zvýšení jejich konkurenceschopnosti.
Legislativně požadované energetické audity SEVEn obvykle rozšiřuje o nadstandardní položky, především o rizikovou analýzu, předprojektovou přípravu, i o návrh způsobu financování.
SEVEn disponuje dobrým přehledem o dostupných komerčních i dotačních finančních zdrojích. Tím připravuje kompletní servis pro kvalifikované rozhodnutí v oblasti investičního poradenství.
SEVEn nabízí vyhodnocení možnosti financování projektů třetí stranou, tj. kontrakt na energetické služby typu EPC/EC, včetně přípravy výběrových řízení na tyto služby.