CZ | EN

Energetické služby a EPC

Energetické služby vnímáme v širokém kontextu jako efektivní nástroj ke snížení energetické náročnosti. Obdobným způsobem je tato problematika vnímána i ze strany EU, kde jsou finalizovány základy pro implementaci využívání těchto služeb do legislativních systémů jednotlivých členských zemí EU. V oblasti energetických služeb disponujeme dlouhodobými zkušenostmi, získanými z mnoha tuzemských i mezinárodních projektů. První zkušenosti s energetickými službami získávali naši specialisté již v počátku devadesátých let v USA, kde jsou tyto služby rozsáhle aplikovány.

Energy Performance Contracting (EPC) představuje metodu, na jejímž základě poskytovatel energetických služeb (Energy Service Company - ESCO) nabízí na klíč komplexní služby s cílem snížit spotřebu energie a náklady na spotřebu energie v objektu zákazníka. V případě EPC jsou hlavním zdrojem splácení energeticky úsporných opatření samotné úspory provozních nákladů na spotřebu energie (případně i na provozování energetického systému) dosažené v průběhu plnění smlouvy mezi dodavatelem a zákazníkem.

Společnost SEVEn začala systematicky propagovat užití metody EPC jako první konzultační společnost na českém trhu v počátku devadesátých let. Dlouhodobě pořádá semináře a kurzy, stála u zrodu prvních projektů, přinášela zkušenosti ze zahraničí a aplikovala metodicky ověřené postupy do českého prostředí.
Za období uplynulých dvaceti let se SEVEn podílela na realizaci mnoha desítek projektů využívajících energetické služby. Nejednalo se pouze o projekty přímé dodávky podpory služeb EPC zákazníkovi, ale i o projekty, které působily na pozitivní rozvoj českého trhu s energetickými službami. V tomto směru vypracovala mnoho studií, vydala řadu českých publikací o EPC a každým rokem realizuje cílená školení pro firmy a semináře a konference pro potenciální zákazníky energetických služeb.

V posledních letech se SEVEn specializuje na organizaci výběrových řízení na dodávku energetických služeb a přípravu vhodných kontraktů typu EPC pro zákazníky, kteří energetické služby nakupují.

V současné době se SEVEn v rámci evropských projektů podílí na rozšiřování zkušeností s EPC i do řady dalších zemí.