CZ | EN

Úsporné osvětlení a štítkování

Spotřeba energie nejenom v domácnostech, sektoru služeb a municipalit dlouhodobě roste mimo jiné díky lepšímu vybavení různými druhy spotřebičů a větším počtem světelných bodů. Pro zvýšení energetické účinnosti spotřebičů a z dlouhodobého hlediska i snížení celkové spotřeby energie provozovaných spotřebičů SEVEn organizuje ucelenou škálu aktivit: