• ikona
  image
  image

  Výroba a doprava energie

  Vytváříme koncepce pro obnovu a rozvoj výroby a dopravy energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické koncepce a studie proveditelnosti

  Zpracováváme energetické koncepce a studie proveditelnosti s maximálním ohledem na přínos zákazníka tak, aby výstupy byly technicky i ekonomicky realizovatelné. image

 • ikona
  image
  image

  Financování energeticky úsporných projektů

  Pomáháme zákazníkům s čerpáním ze strukturálních fondů, národních dotačních titulů či financováním z úspor projektů. image

 • ikona
  image
  image

  Obnovitelné zdroje energie

  Pomáháme realizovat projekty využívající alternativní zdroje energie - obnovitelné a druhotné zdroje energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické audity a kontroly

  Vytváříme energetické audity menších objektů i vyšších technologických celků a provádíme kontroly energetických systémů. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické služby a EPC

  Významnou oblastí, kterou se zabýváme, jsou energetické služby se zaručenou úsporou (EPC). image

 • ikona
  image
  image

  Energetické konzultační a informační středisko

  Jako energetické konzultační a informační středisko nabízíme zdarma konzultace pro jednotlivce i organizace. Více na www.svn.cz/ekis image

 • ikona
  image
  image

  Úspory energie a alternativní paliva v dopravě

  Jsme propagátorem úsporné jízdy, zabýváme se snižováním spotřeby a alternativními palivy v dopravě. image

 • ikona
  image
  image

  Informování a vzdělávání

  Vydáváme publikace pro veřejnost i odborníky, pořádáme semináře a konference a dalšími způsoby přispíváme ke zvýšení informovanosti o úsporách energie. image

 • ikona
  image
  image

  Snižování energetické náročnosti budov

  Dlouhodobě se zabýváme energetickou náročností budov a podílíme se na tvorbě nové legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické štítky a ekodesign

  Zabýváme se energetickou efektivností spotřebičů, informujeme o energetickcých štítcích, procesu ekodesignu a zeleném nakupování. image

 • ikona
  image
  image

  Osvětlení

  Hledáme úspory v osvětlení v domácnostech, komerčních prostorech i soustavách veřejného osvětlení. image

 • ikona
  image
  image

  Průkazy energetické náročnosti budov

  Vytváříme průkazy energetické náročnosti budov dle platné legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Zahraniční spolupráce

  Spolupracujeme na mezinárodních projektech, které se zabývají energetickými úsporami. Pracujeme v rámci EU i dalších zemích. image

Financování energeticky úsporných projektů

image

Jsme si vědomi, že financování projektů je nedílnou součástí jejich realizace. Proto se snažíme všechny projekty zpracovávat s ohledem na jejich připravenosti pro různé podoby financování.

V oblasti financování poskytujeme služby samotným nositelům projektů, finančním institucím a administrátorům dotačních titulů.
U konkrétních projektů se zaměřujeme zejména na jejich optimalizaci v kontextu získávání finančních zdrojů. Konkrétně se jedná o optimalizaci jejich technicko-ekonomických aspektů, nastavení parametrů smluvních vztahů, stanovení hodnoty projektů atd….

Pro finanční instituce obvykle poskytujeme služby zaměřené na posuzování konkrétních projektů a to z hlediska jejich technického provedení, pravděpodobnosti dosažení plánovaných ekonomických výsledků. Dále pro finanční instituce poskytujeme služby spočívající v poradenství v oblastech jednotlivých segmentů energetiky v ČR i zahraničí, popis legislativy a z ní plynoucích povinností, technickém potenciálu jednotlivých technologií a jejich tržního vývoje.

V oblasti dotačních titulů poskytujeme poradenství i jejich administrátorům a správcům jednotlivým žadatelům o dotace. Tato skutečnost nám umožňuje všem zákazníkům poskytovat služby postavené na dlouhodobých a rozsáhlých zkušenostech s vysokým know – how. Pro jednotlivé žadatele jsme schopni zpracovat analýzu příležitostí pro získání dotace na připravovaný projekt úspor energie nebo obnovitelných zdrojů energie, podat žádost o dotaci a poskytnout kompletní dotační management v rámci kterého provedeme žadatele kompletní administrací procesu požádání, přijetí, vyčerpání a doložení obdržené dotace. V případě administrátorů dotačních titulů organizujeme kompletní poradenské služby vedoucí k optimálnímu nastavení pravidel dotačních programů, procesů pro přidělování dotací a zpracování analýz s pojených s technicko-ekonomickými  aspekty podporovaných oblastí, absorpčních schopností trhu atd….

kontakt
image

Jaroslav Maroušek

email: jaroslav.marousek@svn.cz

tel.: +420 224 252 115

vybrané reference
Dotační management pro školské objekty v Praze 13

Dotační management pro školské objekty v Praze 13

Pro městskou část Praha 13 společnost SEVEn zpracovala posouzení u 34 školských objektů, zda jsou vhodné pro podání žádosti o podporu z OPŽP na zateplení. Společnost SEVEn doporučila připravit žádosti pro 15 objektů. Pro tyto objekty byly jako přílohy žádosti o podporu zpracovány energetické audity a úvodní projektová dokumentace. Na základě všech dostupných podkladů společnost SEVEn připravila a zpracovala žádosti o podporu a podala je na Státní fond životního prostředí ČR. Všech 15 podaných žádostí bylo úspěšných a městská část obdržela přiznání podpory ze SFŽP.

Dotační management pro školské objekty hlavního města Prahy

Dotační management pro školské objekty hlavního města Prahy

V rámci regionu hlavního města Prahy bylo vybráno několik středních škol, pro které bylo připraveno v několika fázích podání žádostí o podporu z Operačního programu Životní prostředí na zateplení objektů. Společnost SEVEn u většiny objektů zpracovala energetické audity a úvodní projektovou dokumentaci. Zpracované dokumenty se staly základem pro sepsání žádostí o podporu, kterou společnost SEVEn kompletně připravila celkem pro 24 školských objektů.

Žádosti o podporu na zateplení pro vybrané střední školy v Praze

Žádosti o podporu na zateplení pro vybrané střední školy v Praze

V rámci regionu hlavního města Prahy bylo vybráno několik středních škol, pro které bylo připraveno podání žádosti o podporu z Operačního programu Životní prostředí na zateplení objektů. Šlo celkem o sedm středních škol a učilišť. Společnost SEVEn zpracovala pro všechny objekty energetické audity a úvodní projektové dokumentace. Zpracované dokumenty se staly základem pro sepsání žádostí o podporu, kterou společnost SEVEn kompletně pro všechny objekty připravila.