CZ | EN

Financování úsporných projektů

Jsme si vědomi, že financování projektů je nedílnou součástí jejich realizace. Proto se snažíme všechny projekty zpracovávat s ohledem na jejich připravenosti pro různé podoby financování.

V oblasti financování poskytujeme služby samotným nositelům projektů, finančním institucím a administrátorům dotačních titulů.
U konkrétních projektů se zaměřujeme zejména na jejich optimalizaci v kontextu získávání finančních zdrojů. Konkrétně se jedná o optimalizaci jejich technicko-ekonomických aspektů, nastavení parametrů smluvních vztahů, stanovení hodnoty projektů atd….

Pro finanční instituce obvykle poskytujeme služby zaměřené na posuzování konkrétních projektů a to z hlediska jejich technického provedení, pravděpodobnosti dosažení plánovaných ekonomických výsledků. Dále pro finanční instituce poskytujeme služby spočívající v poradenství v oblastech jednotlivých segmentů energetiky v ČR i zahraničí, popis legislativy a z ní plynoucích povinností, technickém potenciálu jednotlivých technologií a jejich tržního vývoje.

V oblasti dotačních titulů poskytujeme poradenství i jejich administrátorům a správcům jednotlivým žadatelům o dotace. Tato skutečnost nám umožňuje všem zákazníkům poskytovat služby postavené na dlouhodobých a rozsáhlých zkušenostech s vysokým know – how. Pro jednotlivé žadatele jsme schopni zpracovat analýzu příležitostí pro získání dotace na připravovaný projekt úspor energie nebo obnovitelných zdrojů energie, podat žádost o dotaci a poskytnout kompletní dotační management v rámci kterého provedeme žadatele kompletní administrací procesu požádání, přijetí, vyčerpání a doložení obdržené dotace. V případě administrátorů dotačních titulů organizujeme kompletní poradenské služby vedoucí k optimálnímu nastavení pravidel dotačních programů, procesů pro přidělování dotací a zpracování analýz s pojených s technicko-ekonomickými  aspekty podporovaných oblastí, absorpčních schopností trhu atd….