CZ | EN

Snižování náročnosti budov

Energetická náročnost budov je tématem, jímž se naše společnost zabývá již více než 10 let. Toto v současnosti široce diskutované téma nabývá na významu i v souvislosti s rostoucí cenou energie, snižujícími se náklady na pořízení materiálů a technologií, ale také s vyvíjejícím se legislativním prostředím, vytvářejícím na budovy zvýšené požadavky.

Působíme aktivně jak ve všech fázích projektové přípravy a realizace konkrétních projektů jako konzultanti v oblasti optimalizovaného navrhování nových budov nebo rekonstrukcí, tak i na úrovni přípravy legislativy, vztahující se k hospodaření energií v budovách a jejich energetické náročnosti – jedná se především o transpozici evropských předpisů, zejména směrnice o energetické náročnosti budov EPBD II.
Zabýváme se také problematikou zvyšování vědomostí a dovedností pracovníků ve stavebnictví v kontextu energeticky úsporných budov, kde jsou na kvalitu provedení kladeny mnohem přísnější požadavky.

Naše aktivity v oblasti přípravy legislativy, týkající se energetické náročnosti a efektivního využívání energie, sahají i mimo Českou republiku – především do zemí EU, zemí bývalého Sovětského Svazu a Jihovýchodní Evropy.

V době, kdy nízkoenergetické nebo pasivní domy byly v České republice předmětem začínajících diskuzí, se nám podařilo nalézt partnery a klienty, se kterými jsme společně realizovali několik konkrétních příkladů menších bytových a rodinných nízkoenergetických domů. Podařilo se zároveň prokázat, že při vhodně řešeném optimalizovaném návrhu lze takové domy stavět s naprosto minimálním až žádným navýšením investičních nákladů, to vše při snížení nákladů na vytápění téměř na polovinu.

Naší snahou je nacházet pro klienty taková optimální řešení, která povedou ke snížení energetické náročnosti jejich budov při racionálně vynaložených nákladech a s maximálním přínosem v dlouhodobém pohledu.