CZ | EN

Výroba a doprava energie

Výroba a doprava energie stále disponuje značným potenciálem pro snížení energetické náročnosti a proto se těmito oblastmi intenzivně zabýváme. Problematiku řešíme na úrovni technické, obvykle v podobě návrhu optimalizačních opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti, na úrovni ekonomické, obvykle se zabýváme problematikou cen, dotací a regulace, a v neposlední řadě na úrovni environmentální. Do oblasti našeho zájmu nepatří pouze obnovitelné zdroje, ale jakékoli zdroje a systémy, které již dnes, nebo na základě výstupů naší práce již splňují, nebo splňovat budou nejpřísnější enviromentální požadavky a to za předpokladu zachování ekonomické racionality.