• ikona
  image
  image

  Výroba a doprava energie

  Vytváříme koncepce pro obnovu a rozvoj výroby a dopravy energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické koncepce a studie proveditelnosti

  Zpracováváme energetické koncepce a studie proveditelnosti s maximálním ohledem na přínos zákazníka tak, aby výstupy byly technicky i ekonomicky realizovatelné. image

 • ikona
  image
  image

  Financování energeticky úsporných projektů

  Pomáháme zákazníkům s čerpáním ze strukturálních fondů, národních dotačních titulů či financováním z úspor projektů. image

 • ikona
  image
  image

  Obnovitelné zdroje energie

  Pomáháme realizovat projekty využívající alternativní zdroje energie - obnovitelné a druhotné zdroje energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické audity a kontroly

  Vytváříme energetické audity menších objektů i vyšších technologických celků a provádíme kontroly energetických systémů. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické služby a EPC

  Významnou oblastí, kterou se zabýváme, jsou energetické služby se zaručenou úsporou (EPC). image

 • ikona
  image
  image

  Konzultace k energetické náročnosti

  Nabízíme konzultace pro organizace i jednotlivce. image

 • ikona
  image
  image

  Úspory energie a alternativní paliva v dopravě

  Jsme propagátorem úsporné jízdy, zabýváme se snižováním spotřeby a alternativními palivy v dopravě. image

 • ikona
  image
  image

  Informování a vzdělávání

  Vydáváme publikace pro veřejnost i odborníky, pořádáme semináře a konference a dalšími způsoby přispíváme ke zvýšení informovanosti o úsporách energie. image

 • ikona
  image
  image

  Snižování energetické náročnosti budov

  Dlouhodobě se zabýváme energetickou náročností budov a podílíme se na tvorbě nové legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické štítky a ekodesign

  Zabýváme se energetickou efektivností spotřebičů, informujeme o energetickcých štítcích, procesu ekodesignu a zeleném nakupování. image

 • ikona
  image
  image

  Osvětlení

  Hledáme úspory v osvětlení v domácnostech, komerčních prostorech i soustavách veřejného osvětlení. image

 • ikona
  image
  image

  Průkazy energetické náročnosti budov

  Vytváříme průkazy energetické náročnosti budov dle platné legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Zahraniční spolupráce

  Spolupracujeme na mezinárodních projektech, které se zabývají energetickými úsporami. Pracujeme v rámci EU i dalších zemích. image

Internetové stránky projektů

Úsporné spotřebiče

Úsporné elektrospotřebiče pro domácnosti v ČR. Databáze výrobků, rady při jejich nákupu.

www.uspornespotrebice.cz

 

PremiumLight Pro

Projekt zaměřený na propagaci kvalitního a úsporného profesionální osvětlení, zejména správný výběr LED svítidel.

www.premiumlight.cz

 

ANTICSS

Cílem projektu ANTICSS je analyzovat a definovat „obcházení“ předpisů za účelem získání lepší pozice výrobku na trhu z hlediska legislativy EU týkající se ecodesignu a energetických štítků a relevantních harmonizovaných norem.

www.anti-circumvention.eu

 

INTAS

Cílem projektu INTAS je napomáhat při řešení problémů, kterým dozorové orgány, výrobci a velcí spotřebitelé čelí při stanovování pravidel a při kontrolách dodržování požadavků na energetickou účinnost pro velké průmyslové výrobky podle evropské směrnice o ekodesignu.

intas-testing.eu

 

Train-to-NZEB

Cílem projektu Train-to-NZEB je poskytovat prvotřídní školení v oblasti energetické účinnosti a OZE v budovách. Projekt je založen na inovativních školicích programech, reálném business plánu a vybavení pro praktická školení. Zároveň zahrnuje i poradenství v oblasti nZEB. Hlavním cílem projektu je zlepšit znalosti a dovednosti pracovníků ve stavebnictví, poskytovat prakticky orientovaná školení, ukázky a úplné konzultační služby pro návrh a výstavbu budov s téměř nulovou spotřebou energie.

http://www.train-to-nzeb.com/o-projektu.html

 

ingREeS

Projekt ingREeS přináší systém dalšího vzdělávání v oblasti energetické efektivnosti a využívání obnovitelných zdrojů v budovách pro odborníky ve stavebnictví na středních a vyšších vedoucích pozicích za účelem úspěšného naplnění energetických cílů strategie Evropa 2020.

http://www.ingrees.eu/cs/

 

Transparense

Cílem projektu je podpořit rozvoj trhů s EPC zvýšením jejich transparentnosti a důveryhodnosti. V rámci projektu byl připraven Evropský etický kodex pro EPC a informační materiály, probíhají vzdělávací aktivity a pilotní projekty.

www.transparense.eu

 

CombinES

V rámci projektu byl vyvinutý model financování projektů energetických úspor kombinací veřejných dotací a metody EPC. Zatímco EPC je vhodné pro financování technologických opatření dotace je vhodné využít pro financování stavebních opatření s dlouhou návratností. 

www.combines-ce.eu

 

ENTRANZE

Projektový web k podpoře směřování evropských budov ke standardu budov s téměř nulovou spotřebou energie.

www.entranze.eu

 

BuySmart+

Projekt Buy Smart a navazující projekt Buy Smart+ se zaměřují na poradenství a informační materiály z oblasti zeleného nakupování - environmentálně šetrného zadávání zakázek.

www.buy-smart.info/czech

 

Atlete

Atlete - Testování spotřeby energie chladniček a mrazniček pro vyhodnocování energetického štítkování

www.atlete.eu

 

YAECI

Úkolem projektu je do programu zapojit prodejce spotřebičů, program byl iniciován v Holandsku, kde se jej účastní stovky prodejen.

www.energie-a-penize.cz

 

Come On Labels

Projekt zaměřený na propagaci nových energetických štítků.

www.come-on-labels.eu

 

Úsporná jízda

Intenetové stránky zaměřené na propagaci úsporné jízdy.

www.uspornajizda.cz

 

Market Watch

Internetové stránky zaměřené na testování vybraných výrobků na energetickou náročnost jejich provozu anebo kontrola přítomnosti energetických štítků
a dalších požadovaných informací na místech prodeje

www.market-watch.eu

 

ComplianTV

Internetové stránky zaměřené na testování energetické účinnosti vybraných modelů z celého trhu EU a srovnává je s deklaracemi výrobců na energetickém štítku.

www.compliantv.eu

 

Efficiency 2.1

Internetové stránky zaměřené na sociální sítě a tzv. chytré telefony v rámci koncepcr webu 2.0, tedy webu, kde nejsou pouze statické informace, ale dynamický
obsah, který tvoří samotní uživatelé.

www.ecogator.cz

vybrané reference