• ikona
  image
  image

  Výroba a doprava energie

  Vytváříme koncepce pro obnovu a rozvoj výroby a dopravy energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické koncepce a studie proveditelnosti

  Zpracováváme energetické koncepce a studie proveditelnosti s maximálním ohledem na přínos zákazníka tak, aby výstupy byly technicky i ekonomicky realizovatelné. image

 • ikona
  image
  image

  Financování energeticky úsporných projektů

  Pomáháme zákazníkům s čerpáním ze strukturálních fondů, národních dotačních titulů či financováním z úspor projektů. image

 • ikona
  image
  image

  Obnovitelné zdroje energie

  Pomáháme realizovat projekty využívající alternativní zdroje energie - obnovitelné a druhotné zdroje energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické audity a kontroly

  Vytváříme energetické audity menších objektů i vyšších technologických celků a provádíme kontroly energetických systémů. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické služby a EPC

  Významnou oblastí, kterou se zabýváme, jsou energetické služby se zaručenou úsporou (EPC). image

 • ikona
  image
  image

  Konzultace k energetické náročnosti

  Nabízíme konzultace pro organizace i jednotlivce. image

 • ikona
  image
  image

  Úspory energie a alternativní paliva v dopravě

  Jsme propagátorem úsporné jízdy, zabýváme se snižováním spotřeby a alternativními palivy v dopravě. image

 • ikona
  image
  image

  Informování a vzdělávání

  Vydáváme publikace pro veřejnost i odborníky, pořádáme semináře a konference a dalšími způsoby přispíváme ke zvýšení informovanosti o úsporách energie. image

 • ikona
  image
  image

  Snižování energetické náročnosti budov

  Dlouhodobě se zabýváme energetickou náročností budov a podílíme se na tvorbě nové legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické štítky a ekodesign

  Zabýváme se energetickou efektivností spotřebičů, informujeme o energetickcých štítcích, procesu ekodesignu a zeleném nakupování. image

 • ikona
  image
  image

  Osvětlení

  Hledáme úspory v osvětlení v domácnostech, komerčních prostorech i soustavách veřejného osvětlení. image

 • ikona
  image
  image

  Průkazy energetické náročnosti budov

  Vytváříme průkazy energetické náročnosti budov dle platné legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Zahraniční spolupráce

  Spolupracujeme na mezinárodních projektech, které se zabývají energetickými úsporami. Pracujeme v rámci EU i dalších zemích. image

Trh energetických služeb se zaručenou úsporou (EPC) v Evropě
Trh energetických služeb se zaručenou úsporou (EPC) v Evropě

Trh energetických služeb se zaručenou úsporou (EPC) v Evropě

29.04.2016 | Jana Szomolanyiová | jana.szomolanyiova@svn.cz

Zkušenosti získané v rámci projektu 2020 byly v jeho závěr shrnuty v Pozičním dokumentu k EPC "Trh energetických služeb se zaručenou úsporou (EPC) v Evropě". Dokument je adresován zúčastněným stranám na úrovni EU a těm, jenž dále šíří informace v oblasti energetických služeb. Ústřední myšlenkou tohoto Pozičního dokumentu je, že překážky rozvoje EPC je možné překonat pouze s pomocí profesionálního vedení ze strany kvalifikovaných projektových facilitátorů, kteří chápou složitost modelů EPC a mohou rozvinout dobrou komunikaci a důvěru mezi jednotlivými smluvními stranami.

Manuál o energetickém štítkování pro prodejce
Manuál o energetickém štítkování pro prodejce

Manuál o energetickém štítkování pro prodejce

01.03.2016 | Juraj Krivošík | juraj.krivosik@svn.cz

SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, ve spolupráci se Státní energetickou inspekcí a Asociací spotřební elektroniky, připravilo publikaci pro prodejce spotřebičů a výrobků, které mají být při jejich prodeji označeny energetickým štítkem. Publikace shrnuje legislativní požadavky na umístění energetických štítků a dalších dokumentů a informací, které mají být zákazníkům v kamenných i internetových prodejnách k dispozici před jejich nákupním rozhodnutím. Publikace shrnuje jednak obecné požadavky legislativy a zároveň prezentuje konkrétní požadavky pro jednotlivé produktové skupiny.

goEco - Energetické koncepce průmyslových parků
goEco - Energetické koncepce průmyslových parků

goEco - Energetické koncepce průmyslových parků

14.12.2015 | Bohuslav Málek | bohuslav.malek@svn.cz

Energetické koncepce průmyslových parků

Hodnocení plynových tepelných čerpadel - Příručka pro energetické auditory
Hodnocení plynových tepelných čerpadel - Příručka pro energetické auditory

Hodnocení plynových tepelných čerpadel - Příručka pro energetické auditory

23.11.2015 | Petr Chmel | petr.chmel@svn.cz

Cílem této příručky je seznámení odborné veřejnosti s hodnocením plynových tepelných čerpadel z po-hledu evropské a národní legislativy.

Informační publikace o chladničkách a mrazničkách pro profesionální použití pro výrobce a zákazníky
Informační publikace o chladničkách a mrazničkách pro profesionální použití pro výrobce a zákazníky

Informační publikace o chladničkách a mrazničkách pro profesionální použití pro výrobce a zákazníky

23.10.2015 | Juraj Krivošík | juraj.krivosik@svn.cz

Zdroj: www.uspornespotrebice.cz

Dopady Směrnice o energetické účinnosti na energetické úspory v ČR
Dopady Směrnice o energetické účinnosti na energetické úspory v ČR

Dopady Směrnice o energetické účinnosti na energetické úspory v ČR

14.10.2015 | Jiří Karásek | jiri.karasek@svn.cz

V odborném časopise Facility manager vyšel článek "Dopady směrnice o energetické účinnosti na energetické úspory v ČR".

Modernizace osvětlení v průmyslu
Modernizace osvětlení v průmyslu

Modernizace osvětlení v průmyslu

14.10.2015 | Michal Staša | michal.stasa@svn.cz

V magazínu Facility manager vyšel článek na téma: Modernizace osvětlení v průmyslu.