• ikona
  image
  image

  Výroba a doprava energie

  Vytváříme koncepce pro obnovu a rozvoj výroby a dopravy energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické koncepce a studie proveditelnosti

  Zpracováváme energetické koncepce a studie proveditelnosti s maximálním ohledem na přínos zákazníka tak, aby výstupy byly technicky i ekonomicky realizovatelné. image

 • ikona
  image
  image

  Financování energeticky úsporných projektů

  Pomáháme zákazníkům s čerpáním ze strukturálních fondů, národních dotačních titulů či financováním z úspor projektů. image

 • ikona
  image
  image

  Obnovitelné zdroje energie

  Pomáháme realizovat projekty využívající alternativní zdroje energie - obnovitelné a druhotné zdroje energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické audity a kontroly

  Vytváříme energetické audity menších objektů i vyšších technologických celků a provádíme kontroly energetických systémů. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické služby a EPC

  Významnou oblastí, kterou se zabýváme, jsou energetické služby se zaručenou úsporou (EPC). image

 • ikona
  image
  image

  Konzultace k energetické náročnosti

  Nabízíme konzultace pro organizace i jednotlivce. image

 • ikona
  image
  image

  Úspory energie a alternativní paliva v dopravě

  Jsme propagátorem úsporné jízdy, zabýváme se snižováním spotřeby a alternativními palivy v dopravě. image

 • ikona
  image
  image

  Informování a vzdělávání

  Vydáváme publikace pro veřejnost i odborníky, pořádáme semináře a konference a dalšími způsoby přispíváme ke zvýšení informovanosti o úsporách energie. image

 • ikona
  image
  image

  Snižování energetické náročnosti budov

  Dlouhodobě se zabýváme energetickou náročností budov a podílíme se na tvorbě nové legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické štítky a ekodesign

  Zabýváme se energetickou efektivností spotřebičů, informujeme o energetickcých štítcích, procesu ekodesignu a zeleném nakupování. image

 • ikona
  image
  image

  Osvětlení

  Hledáme úspory v osvětlení v domácnostech, komerčních prostorech i soustavách veřejného osvětlení. image

 • ikona
  image
  image

  Průkazy energetické náročnosti budov

  Vytváříme průkazy energetické náročnosti budov dle platné legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Zahraniční spolupráce

  Spolupracujeme na mezinárodních projektech, které se zabývají energetickými úsporami. Pracujeme v rámci EU i dalších zemích. image

Prudký rozvoj led světelných zdrojů pro domácnosti a konec vysokotlakých rtuťových výbojek
Prudký rozvoj led světelných zdrojů pro domácnosti a konec vysokotlakých rtuťových výbojek

Prudký rozvoj led světelných zdrojů pro domácnosti a konec vysokotlakých rtuťových výbojek

21.09.2015 | Michal Staša | michal.stasa@svn.cz

Jistě si pamatujeme na nedávné ukončení prodeje obyčejných žárovek. Tento proces vyvolal řadu diskusí na téma kvality, ceny i možnosti náhrad žárovek. Po několika málo letech se ukazuje, že zejména rozvoj LED světelných zdrojů pro domácnosti výrazně předbíhá původní očekávání a možnosti náhrad původních zdrojů ulehčuje. V dubnu 2015 začal platit zákaz umisťování vysokotlakých rtuťových výbojek na  trh Ev-ropské unie. Událo se tak bez zájmu médií, ve-řejnosti a téměř také bez zájmu profesionálů.

Zprávy ze SEVEn (2015)
Zprávy ze SEVEn (2015)

Zprávy ze SEVEn (2015)

25.08.2015 | SEVEn | seven@svn.cz

Zpravodaj Zprávy ze SEVEn, ve kterém naleznete aktuální informace z oblasti úspor energie a obnovitelných zdrojů energie v České republice i zahraničí. Úvodním tématem časopisu je článek Zelená úsporám 2009–2012: Výsledky a závěry, který přináší závěrečné shrnutí celého programu.

Katalog aktivit SEVEn, o.p.s., 2014
Katalog aktivit SEVEn, o.p.s., 2014

Katalog aktivit SEVEn, o.p.s., 2014

01.06.2015 | | seven@svn.cz

Katalog aktivit SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s., 2014

Příkladná role státu v oblasti nakupování vybraných výrobků
Příkladná role státu v oblasti nakupování vybraných výrobků

Příkladná role státu v oblasti nakupování vybraných výrobků

19.05.2015 | Tomáš Voříšek | tomas.vorisek@svn.cz

Příkladná role státu v oblasti nakupování vybraných výrobků. V návaznosti na článek 6 Směrnice o energetické účinnosti

Nové technologie a aplikace tepelných čerpadiel
Nové technologie a aplikace tepelných čerpadiel

Nové technologie a aplikace tepelných čerpadiel

25.03.2015 | Tomáš Voříšek | tomas.vorisek@svn.cz

Publikace přináší přehled o nejnovějších inovacích v oblasti technologie tepelných čerpadel a jejich nasazení v konkrétních aplikacích. Na přípravě publikace byla navázána spolupráce a Asociací pro využití tepelných čerpadel a její vydání bylo podpořeno programem EFEKT.

Kombinace EPC s dotacemi - brožura "Komplexní renovace budov"
Kombinace EPC s dotacemi - brožura "Komplexní renovace budov"

Kombinace EPC s dotacemi - brožura "Komplexní renovace budov"

26.02.2015 | Jana Szomolányiová | jana.szomolanyiova@svn.cz

V brožuře "Komplexní renovace budov - Kombinace dotací na zateplení s energetickými službami se zaručeným výsledkem (EPC)" najdete praktický návod na realizaci projektů kombinujících dotovaná opatření ke zateplení obálky budovy s technologickými opatřeními realizovanými metodou EPC a příklady úspěšných projektů. Více detailů najdete ve finální zprávě projektu a na webové stránce projektu: www.combines-ce.eu.

Kupujete televizor? Přečtěte si více o energetických štítcích a ušetřete peníze a energii!
Kupujete televizor? Přečtěte si více o energetických štítcích a ušetřete peníze a energii!

Kupujete televizor? Přečtěte si více o energetických štítcích a ušetřete peníze a energii!

17.02.2015 | Juraj Krivošík | juraj.krivosik@svn.cz

Informační materiál pro spotřebitele o energetické náročnosti televizorů a o energetickém štítkování této kategorie spotřebičů.