• ikona
  image
  image

  Výroba a doprava energie

  Vytváříme koncepce pro obnovu a rozvoj výroby a dopravy energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické koncepce a studie proveditelnosti

  Zpracováváme energetické koncepce a studie proveditelnosti s maximálním ohledem na přínos zákazníka tak, aby výstupy byly technicky i ekonomicky realizovatelné. image

 • ikona
  image
  image

  Financování energeticky úsporných projektů

  Pomáháme zákazníkům s čerpáním ze strukturálních fondů, národních dotačních titulů či financováním z úspor projektů. image

 • ikona
  image
  image

  Obnovitelné zdroje energie

  Pomáháme realizovat projekty využívající alternativní zdroje energie - obnovitelné a druhotné zdroje energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické audity a kontroly

  Vytváříme energetické audity menších objektů i vyšších technologických celků a provádíme kontroly energetických systémů. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické služby a EPC

  Významnou oblastí, kterou se zabýváme, jsou energetické služby se zaručenou úsporou (EPC). image

 • ikona
  image
  image

  Konzultace k energetické náročnosti

  Nabízíme konzultace pro organizace i jednotlivce. image

 • ikona
  image
  image

  Úspory energie a alternativní paliva v dopravě

  Jsme propagátorem úsporné jízdy, zabýváme se snižováním spotřeby a alternativními palivy v dopravě. image

 • ikona
  image
  image

  Informování a vzdělávání

  Vydáváme publikace pro veřejnost i odborníky, pořádáme semináře a konference a dalšími způsoby přispíváme ke zvýšení informovanosti o úsporách energie. image

 • ikona
  image
  image

  Snižování energetické náročnosti budov

  Dlouhodobě se zabýváme energetickou náročností budov a podílíme se na tvorbě nové legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické štítky a ekodesign

  Zabýváme se energetickou efektivností spotřebičů, informujeme o energetickcých štítcích, procesu ekodesignu a zeleném nakupování. image

 • ikona
  image
  image

  Osvětlení

  Hledáme úspory v osvětlení v domácnostech, komerčních prostorech i soustavách veřejného osvětlení. image

 • ikona
  image
  image

  Průkazy energetické náročnosti budov

  Vytváříme průkazy energetické náročnosti budov dle platné legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Zahraniční spolupráce

  Spolupracujeme na mezinárodních projektech, které se zabývají energetickými úsporami. Pracujeme v rámci EU i dalších zemích. image

Energetické štítky pro televizory: Jak mají být spotřebitelům k dispozici při prodeji
Energetické štítky pro televizory: Jak mají být spotřebitelům k dispozici při prodeji

Energetické štítky pro televizory: Jak mají být spotřebitelům k dispozici při prodeji

16.02.2015 | Juraj Krivošík | juraj.krivosik@svn.cz

Publikace pro prodejce a prodavače televizorů o energetickém štítkování televizorů na místě jejich prodeje.

 ATLETE II: Ověřování spotřeby energie u automatických praček
 ATLETE II: Ověřování spotřeby energie u automatických praček

ATLETE II: Ověřování spotřeby energie u automatických praček

21.08.2014 | Vladimír Sochor | vladimir.sochor@svn.cz

V rámci projektu ATLETE II bylo testováno 50 náhodně vybraných praček a ověřována shoda s požadavky a deklaracemi výrobců o spotřebě energie, vody a dalších provozních parametrech. Projektový materiál stručně představuje požadavky legislativy, výsledky testů projektu ATLETE II a informuje spotřebitele o možnostech snižování spotřeby energie u tohoto typu spotřebiče.

Publikace v rámci evropského projektu RE-CO
Publikace v rámci evropského projektu RE-CO

Publikace v rámci evropského projektu RE-CO

08.07.2014 | Bohuslav Málek | bohuslav.malek@svn.cz

Snižování nákladů na energie prostřednictvím optimalizace stávajících technologických systémů budov a uživatelského chování v existujících nebytových budovách, zejména ve zdravotnickém sektoru, na univerzitách a v kancelářských budovách.

Leták MarketWatch
Leták MarketWatch

Leták MarketWatch

10.06.2014 | Juraj Krivošík | juraj.krivosik@svn.cz

Energetické štítky a legislativa o minimální energetické náročnosti výrobků by zákazníkům měly přinést lepší výrobky, díky kterým mohou šetřit energii a peníze a přispět k ochraně životního prostředí. Organizátoři projektu MarketWatch proto testují vybrané výrobky a navštěvují obchody, aby zjistili stav dodržování uvedených předpisů. Další informace: www.market-watch.eu.

Příručka pro výrobce a dodavatele svítidel
Příručka pro výrobce a dodavatele svítidel

Příručka pro výrobce a dodavatele svítidel

30.05.2014 | Michal Staša | michal.stasa@svn.cz

Příručka pro výrobce a dodavatele svítidel se zaměřuje zejména na štítkování, ekodesign, normy, LED a povinnosti výrobců a dodavatelů svítidel

Jak vybrat to nejlepší osvětlení pro hotely a restaurace
Jak vybrat to nejlepší osvětlení pro hotely a restaurace

Jak vybrat to nejlepší osvětlení pro hotely a restaurace

07.04.2014 | Michal Staša | michal.stasa@svn.cz

Jak vybrat to nejlepší osvětlení - příručka pro hotely a restaurace

Kombinace dotací na zateplení objektů ve státní správě s metodou EPC
Kombinace dotací na zateplení objektů ve státní správě s metodou EPC

Kombinace dotací na zateplení objektů ve státní správě s metodou EPC

12.02.2014 | Vladimír Sochor | vladimir.sochor@svn.cz

Publikace Možnosti realizace komplexně řešených energeticky úsporných projektů v budovách ve státním sektoru