• ikona
  image
  image

  Výroba a doprava energie

  Vytváříme koncepce pro obnovu a rozvoj výroby a dopravy energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické koncepce a studie proveditelnosti

  Zpracováváme energetické koncepce a studie proveditelnosti s maximálním ohledem na přínos zákazníka tak, aby výstupy byly technicky i ekonomicky realizovatelné. image

 • ikona
  image
  image

  Financování energeticky úsporných projektů

  Pomáháme zákazníkům s čerpáním ze strukturálních fondů, národních dotačních titulů či financováním z úspor projektů. image

 • ikona
  image
  image

  Obnovitelné zdroje energie

  Pomáháme realizovat projekty využívající alternativní zdroje energie - obnovitelné a druhotné zdroje energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické audity a kontroly

  Vytváříme energetické audity menších objektů i vyšších technologických celků a provádíme kontroly energetických systémů. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické služby a EPC

  Významnou oblastí, kterou se zabýváme, jsou energetické služby se zaručenou úsporou (EPC). image

 • ikona
  image
  image

  Konzultace k energetické náročnosti

  Nabízíme konzultace pro organizace i jednotlivce. image

 • ikona
  image
  image

  Úspory energie a alternativní paliva v dopravě

  Jsme propagátorem úsporné jízdy, zabýváme se snižováním spotřeby a alternativními palivy v dopravě. image

 • ikona
  image
  image

  Informování a vzdělávání

  Vydáváme publikace pro veřejnost i odborníky, pořádáme semináře a konference a dalšími způsoby přispíváme ke zvýšení informovanosti o úsporách energie. image

 • ikona
  image
  image

  Snižování energetické náročnosti budov

  Dlouhodobě se zabýváme energetickou náročností budov a podílíme se na tvorbě nové legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické štítky a ekodesign

  Zabýváme se energetickou efektivností spotřebičů, informujeme o energetickcých štítcích, procesu ekodesignu a zeleném nakupování. image

 • ikona
  image
  image

  Osvětlení

  Hledáme úspory v osvětlení v domácnostech, komerčních prostorech i soustavách veřejného osvětlení. image

 • ikona
  image
  image

  Průkazy energetické náročnosti budov

  Vytváříme průkazy energetické náročnosti budov dle platné legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Zahraniční spolupráce

  Spolupracujeme na mezinárodních projektech, které se zabývají energetickými úsporami. Pracujeme v rámci EU i dalších zemích. image

Zobrazování provozních nákladů - leták
Zobrazování provozních nákladů - leták

Zobrazování provozních nákladů - leták

11.02.2014 | Michal Staša | michal.stasa@svn.cz

Leták přehledně objasňuje, proč je při výběru nového spotřebiče důležité znát odhad dlouhodobých provozních nákladů. Informační leták je zejména vhodný pro ty, kteří rozmýšlejí koupi nového spotřebiče.

Ekodesign a štítkování světelných zdrojů a svítidel se zaměřením na směrové světelné zdroje
Ekodesign a štítkování světelných zdrojů a svítidel se zaměřením na směrové světelné zdroje

Ekodesign a štítkování světelných zdrojů a svítidel se zaměřením na směrové světelné zdroje

31.12.2013 | Michal Staša | michal.stasa@svn.cz

Publikace Ekodesign a štítkování světelných zdrojů a svítidel se zaměřením na směrové světelné zdroje tvoří souhrn legislativy ekodesignu vztahující se k novému štítkování, nesměrovým a především směrových světelných zdrojů. Publikace obsahuje jednoduchá doporučení a rady pro výběr kvalitních a úsporných světelných zdrojů. Nejpodrobněji je zpracována kapitola směrových světelných zdrojů, kterých existuje mnoho typů.

Zobrazování provozních nákladů - brožura
Zobrazování provozních nákladů - brožura

Zobrazování provozních nákladů - brožura

31.12.2013 | Michal Staša | michal.stasa@svn.cz

Brožura určená pro prodejce objasňuje výhody zobrazování provozních nákladů, metodologii i srovnává spotřebiče různých energetických tříd

Nejlepší osvětlení v domácnosti
Nejlepší osvětlení v domácnosti

Nejlepší osvětlení v domácnosti

12.11.2013 | Michal Staša | michal.stasa@svn.cz

Máte zájem o energeticky úsporné a kvalitní osvětlení domácnosti? Zajímáte se o nové technologie v osvětlování interiérů a chcete dosáhnou co nejkvalitnějšího osvětlení s co nejnižšími provozními náklady? Nejsou vám zřejmé všechny parametry a údaje na obalech světelných zdrojů? Připravili jsme pro vás informační materiál o osvětlování v domácnostech, který popisuje všechny důležité parametry a vlastnosti jednotlivých osvětlovacích technlogií a hlavních typů světelných zdrojů.

Energetická efektivnost bioplynových stanic
Energetická efektivnost bioplynových stanic

Energetická efektivnost bioplynových stanic

08.11.2013 | Tomáš Voříšek | tomas.vorisek@svn.cz

Závěrečná zpráva projektu Come On Labels
Závěrečná zpráva projektu Come On Labels

Závěrečná zpráva projektu Come On Labels

16.05.2013 | Juraj Krivošík | juraj.krivosik@svn.cz

SEVEn o.p.s. je koordinátorem mezinárodního projektu Come On Labels, který byl organizován mezi prosincem 2010 a květnem 2013. Projekt se věnoval oblasti energetického štítkování spotřebičů, od monitoringu jejich využívání na prodejnách, přes informační aktivity o testování výrobků, až po vzdělávání spotřebitelů. Závěrečná zpráva projektu obsahuje stručný souhrn jeho hlavních aktivit a výsledků.

Nová publikace SEVEn a společnosti DATART o energetickém štítkování „Víte, jak šetřit energii?“
Nová publikace SEVEn a společnosti DATART o energetickém štítkování „Víte, jak šetřit energii?“

Nová publikace SEVEn a společnosti DATART o energetickém štítkování „Víte, jak šetřit energii?“

24.04.2013 | Juraj Krivošík | juraj.krivosik@svn.cz

Společnosti SEVEn a DATART, a.s. společně zpracovali a distribuují publikaci o energetickém štítkování domácích spotřebičů. Publikace informuje spotřebitele o obsahu nových energetických štítků a poskytuje rady a tipy pro výběr energeticky úsporných modelů.