• ikona
  image
  image

  Výroba a doprava energie

  Vytváříme koncepce pro obnovu a rozvoj výroby a dopravy energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické koncepce a studie proveditelnosti

  Zpracováváme energetické koncepce a studie proveditelnosti s maximálním ohledem na přínos zákazníka tak, aby výstupy byly technicky i ekonomicky realizovatelné. image

 • ikona
  image
  image

  Financování energeticky úsporných projektů

  Pomáháme zákazníkům s čerpáním ze strukturálních fondů, národních dotačních titulů či financováním z úspor projektů. image

 • ikona
  image
  image

  Obnovitelné zdroje energie

  Pomáháme realizovat projekty využívající alternativní zdroje energie - obnovitelné a druhotné zdroje energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické audity a kontroly

  Vytváříme energetické audity menších objektů i vyšších technologických celků a provádíme kontroly energetických systémů. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické služby a EPC

  Významnou oblastí, kterou se zabýváme, jsou energetické služby se zaručenou úsporou (EPC). image

 • ikona
  image
  image

  Konzultace k energetické náročnosti

  Nabízíme konzultace pro organizace i jednotlivce. image

 • ikona
  image
  image

  Úspory energie a alternativní paliva v dopravě

  Jsme propagátorem úsporné jízdy, zabýváme se snižováním spotřeby a alternativními palivy v dopravě. image

 • ikona
  image
  image

  Informování a vzdělávání

  Vydáváme publikace pro veřejnost i odborníky, pořádáme semináře a konference a dalšími způsoby přispíváme ke zvýšení informovanosti o úsporách energie. image

 • ikona
  image
  image

  Snižování energetické náročnosti budov

  Dlouhodobě se zabýváme energetickou náročností budov a podílíme se na tvorbě nové legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické štítky a ekodesign

  Zabýváme se energetickou efektivností spotřebičů, informujeme o energetickcých štítcích, procesu ekodesignu a zeleném nakupování. image

 • ikona
  image
  image

  Osvětlení

  Hledáme úspory v osvětlení v domácnostech, komerčních prostorech i soustavách veřejného osvětlení. image

 • ikona
  image
  image

  Průkazy energetické náročnosti budov

  Vytváříme průkazy energetické náročnosti budov dle platné legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Zahraniční spolupráce

  Spolupracujeme na mezinárodních projektech, které se zabývají energetickými úsporami. Pracujeme v rámci EU i dalších zemích. image

Katalog aktivit 2011

03.07.2012
image

KATALOG AKTIVIT SPOLEČNOSTI SEVEn, STŘEDISKO PRO EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ENERGIE, o.p.s.

Vážení přátelé a obchodní partneři,

dovolujeme si vám předložit katalog aktivit společnosti SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o. p. s., za rok 2011.

I když v upravené organizační podobě, SEVEn již od roku 1990, tedy dvacet jedna let, poskytuje poradenské služby a organizuje projekty, jejichž cílem je podporovat účinné nástroje využívání úspor energie – od velkých kancelářských a obytných budov až po elektrospotřebiče a zdroje světla, od energetických auditů měst a regionů přes koncepční práce s mezinárodním významem po poradenství konkrétním spotřebitelům.

Na následujících stránkách uvádíme seznam projektů, díky nimž jsme i v roce 2011 mohli realizovat řadu aktivit, které přinášejí konkrétní pozitivní dopady nejen svým majitelům a provozovatelům, ale i celé společnosti – jak v České republice, tak i mezinárodně.

V roce 2011 SEVEn uskutečnilo řadu projektů a aktivit především v oblastech:

SEVEn mimo jiné realizovalo i sérii vzdělávacích a informačních aktivit v podobě seminářů, publikací a vystoupení v médiích nebo domácích a zahraničních legislativních a tematických posudků v oblasti spotřeby energie v budovách, zateplování, vytápění, osvětlování a elektrospotřebičů.

Rádi bychom tímto poděkovali všem našim partnerům, spolupracovníkům a zájemcům o účinnější využívání energie za jejich konkrétní aktivity v této oblasti a za zájem o snižování energetické náročnosti v jejich budovách, technologiích a provozech. Těšíme se na spolupráci v roce 2012 i v příštích letech!

Jaroslav Maroušek
předseda správní rady SEVEn, o. p. s.

Juraj Krivošík
ředitel SEVEn, o. p. s.

Katalog aktivit 2011 ke stažení zde.

související