CZ | EN

Nový evropský projekt "Transparense"

Projekt si klade za cíl podporu rozvoje důvěryhodného trhu s energetickými službami se zárukou (EPC-Energy Performance Contracting). Do projektu je zapojených netradičně vysoké množství partnerů z dvaceti zemí EU, přičemž hlavním koordinátorem je společnost SEVEn. Projekt je zaměřen na hlavní charakteristiky projektů při uplatnění metody EPC, jak jsou v jednotlivých zemích využívány. V rámci projektu budou ve všech participujících zemích vytvořeny etické kodexy, které budou definovat hlavní principy chování při přípravě a realizaci projektů EPC, jejichž dodržování podpoří výrazně kvalitu projektů EPC.

Pro více informací o projektu zde.