• ikona
  image
  image

  Výroba a doprava energie

  Vytváříme koncepce pro obnovu a rozvoj výroby a dopravy energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické koncepce a studie proveditelnosti

  Zpracováváme energetické koncepce a studie proveditelnosti s maximálním ohledem na přínos zákazníka tak, aby výstupy byly technicky i ekonomicky realizovatelné. image

 • ikona
  image
  image

  Financování energeticky úsporných projektů

  Pomáháme zákazníkům s čerpáním ze strukturálních fondů, národních dotačních titulů či financováním z úspor projektů. image

 • ikona
  image
  image

  Obnovitelné zdroje energie

  Pomáháme realizovat projekty využívající alternativní zdroje energie - obnovitelné a druhotné zdroje energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické audity a kontroly

  Vytváříme energetické audity menších objektů i vyšších technologických celků a provádíme kontroly energetických systémů. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické služby a EPC

  Významnou oblastí, kterou se zabýváme, jsou energetické služby se zaručenou úsporou (EPC). image

 • ikona
  image
  image

  Konzultace k energetické náročnosti

  Nabízíme konzultace pro organizace i jednotlivce. image

 • ikona
  image
  image

  Úspory energie a alternativní paliva v dopravě

  Jsme propagátorem úsporné jízdy, zabýváme se snižováním spotřeby a alternativními palivy v dopravě. image

 • ikona
  image
  image

  Informování a vzdělávání

  Vydáváme publikace pro veřejnost i odborníky, pořádáme semináře a konference a dalšími způsoby přispíváme ke zvýšení informovanosti o úsporách energie. image

 • ikona
  image
  image

  Snižování energetické náročnosti budov

  Dlouhodobě se zabýváme energetickou náročností budov a podílíme se na tvorbě nové legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické štítky a ekodesign

  Zabýváme se energetickou efektivností spotřebičů, informujeme o energetickcých štítcích, procesu ekodesignu a zeleném nakupování. image

 • ikona
  image
  image

  Osvětlení

  Hledáme úspory v osvětlení v domácnostech, komerčních prostorech i soustavách veřejného osvětlení. image

 • ikona
  image
  image

  Průkazy energetické náročnosti budov

  Vytváříme průkazy energetické náročnosti budov dle platné legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Zahraniční spolupráce

  Spolupracujeme na mezinárodních projektech, které se zabývají energetickými úsporami. Pracujeme v rámci EU i dalších zemích. image

SEVEn se účastní evropského projektu go Eco

01.11.2013
image

Počátkem letošního roku byl zahájen evropský projekt go Eco – energetické koncepce průmyslových parků.

V areálech průmyslových parků (v průmyslových zónách) obvykle působí desítky společností – malých a středních podniků, jejichž možnosti samostatně ovlivňovat zásobování energiemi jsou omezené. Je proto velmi důležité, aby tyto společnosti spolupracovaly navzájem a případně s majiteli průmyslových parků ve snaze hledat vzájemně prospěšná řešení, která přinesou snížení nákladů na energie a další positivní synergické efekty.

Hlavním cílem projektu go Eco je proto napomáhat při návrhu energetických koncepcí a zavádění energeticky úsporných technologií v oblasti výroby, distribuce a spotřeby energií.

Každý z osmi partnerů projektu vybral ve své zemi jeden průmyslový park, jemuž se bude dále podrobněji věnovat.

V České republice se projekt zaměří na areál Sklady Hodonín. Park zahrnuje cca 30 budov různé velikosti a typu na ploše 6 ha. Celková výměra podlahové plochy je 60 000 m2 vhodné pro výrobní činnosti, skladování a administrativní účely.

V současnosti v areálu působí jako nájemci cca 40 institucí a firem. Mezi uživateli kancelářských prostor jsou významné ministerské instituce, činnosti firem zahrnují různé výrobní obory, a služby.  Hlavním problémem, který musí majitel areálu řešit, je modernizace energetického hospodářství. Stávajícím zdrojem tepla je mazutová kotelna, která je ve špatném stavu a rozvod tepla je zastaralý pomocí páry. Elektřina je nakupována ze sítě a rozváděna k jednotlivým nájemcům pomocí lokální distribuční soustavy. Nové řešení musí být schopno přizpůsobit se potřebám nájemců, které se mohou v budoucnosti měnit.

Aktivity a výstupy projektu můžete sledovat na webu go-eco.info

První číslo zpravodaje viz http://go-eco.info/cz/wp-content/uploads/sites/12/2013/11/D6.4_GO_ECO-NewsletterCZ1.pdf

kontakt
image

Bohuslav Málek

email: bohuslav.malek@svn.cz

tel.: +420 224 252 115

související