• ikona
  image
  image

  Výroba a doprava energie

  Vytváříme koncepce pro obnovu a rozvoj výroby a dopravy energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické koncepce a studie proveditelnosti

  Zpracováváme energetické koncepce a studie proveditelnosti s maximálním ohledem na přínos zákazníka tak, aby výstupy byly technicky i ekonomicky realizovatelné. image

 • ikona
  image
  image

  Financování energeticky úsporných projektů

  Pomáháme zákazníkům s čerpáním ze strukturálních fondů, národních dotačních titulů či financováním z úspor projektů. image

 • ikona
  image
  image

  Obnovitelné zdroje energie

  Pomáháme realizovat projekty využívající alternativní zdroje energie - obnovitelné a druhotné zdroje energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické audity a kontroly

  Vytváříme energetické audity menších objektů i vyšších technologických celků a provádíme kontroly energetických systémů. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické služby a EPC

  Významnou oblastí, kterou se zabýváme, jsou energetické služby se zaručenou úsporou (EPC). image

 • ikona
  image
  image

  Konzultace k energetické náročnosti

  Nabízíme konzultace pro organizace i jednotlivce. image

 • ikona
  image
  image

  Úspory energie a alternativní paliva v dopravě

  Jsme propagátorem úsporné jízdy, zabýváme se snižováním spotřeby a alternativními palivy v dopravě. image

 • ikona
  image
  image

  Informování a vzdělávání

  Vydáváme publikace pro veřejnost i odborníky, pořádáme semináře a konference a dalšími způsoby přispíváme ke zvýšení informovanosti o úsporách energie. image

 • ikona
  image
  image

  Snižování energetické náročnosti budov

  Dlouhodobě se zabýváme energetickou náročností budov a podílíme se na tvorbě nové legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické štítky a ekodesign

  Zabýváme se energetickou efektivností spotřebičů, informujeme o energetickcých štítcích, procesu ekodesignu a zeleném nakupování. image

 • ikona
  image
  image

  Osvětlení

  Hledáme úspory v osvětlení v domácnostech, komerčních prostorech i soustavách veřejného osvětlení. image

 • ikona
  image
  image

  Průkazy energetické náročnosti budov

  Vytváříme průkazy energetické náročnosti budov dle platné legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Zahraniční spolupráce

  Spolupracujeme na mezinárodních projektech, které se zabývají energetickými úsporami. Pracujeme v rámci EU i dalších zemích. image

Studijní cesta zástupců vládních institucí z Arménie, Kazachstánu a Kyrgyzstánu

02.07.2014
image

SEVEn na červen 2014 připravilo studijní cestu pro zástupce vládních institucí z Arménie, Kazachstánu a Kyrgyzstánu, zaměřenou na energetickou efektivnost v budovách. Studijní cesta se uskutečnila v rámci Rozvojového programu OSN (UNDP).

Obsahem studijní cesty byly prezentace Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva životního prostředí a dalších státních institucí, dále neziskových a soukromých společností. Dále proběhly odborné diskuze s projektanty, energetickými auditory a dalšími specialisty z oblasti energetické efektivnosti v budovách. Samozřejmou součástí bylo několik návštěv objektů s ukázkami stavebního a technologického řešení rekonstrukcí a novostaveb s ohledem na aplikaci energeticky úsporných opatření. Součástí byla prohlídka stavby pasivního bytového domu, instalace technologií včetně obnovitelných zdrojů pomocí metody EPC v Národním divadle v Praze nebo prohlídka školského zařízení, kombinujícího metodu EPC s dotačními tituly OPŽP vedoucí k výraznému snížení energetické náročnosti.

Součástí celého projektu jsou dále tréninky místních specialistů a zástupců vládních institucí v Arménii, Kazachstánu a Kyrgyzstánu v oblasti energetických auditů, certifikace budov, kontrol kvality a energetického managementu.

kontakt
image

Petr Zahradník

email: petr.zahradnik@svn.cz

tel.: +420 224 252 115

související