• ikona
  image
  image

  Výroba a doprava energie

  Vytváříme koncepce pro obnovu a rozvoj výroby a dopravy energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické koncepce a studie proveditelnosti

  Zpracováváme energetické koncepce a studie proveditelnosti s maximálním ohledem na přínos zákazníka tak, aby výstupy byly technicky i ekonomicky realizovatelné. image

 • ikona
  image
  image

  Financování energeticky úsporných projektů

  Pomáháme zákazníkům s čerpáním ze strukturálních fondů, národních dotačních titulů či financováním z úspor projektů. image

 • ikona
  image
  image

  Obnovitelné zdroje energie

  Pomáháme realizovat projekty využívající alternativní zdroje energie - obnovitelné a druhotné zdroje energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické audity a kontroly

  Vytváříme energetické audity menších objektů i vyšších technologických celků a provádíme kontroly energetických systémů. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické služby a EPC

  Významnou oblastí, kterou se zabýváme, jsou energetické služby se zaručenou úsporou (EPC). image

 • ikona
  image
  image

  Energetické konzultační a informační středisko

  Jako energetické konzultační a informační středisko nabízíme zdarma konzultace pro jednotlivce i organizace. Více na www.svn.cz/ekis image

 • ikona
  image
  image

  Úspory energie a alternativní paliva v dopravě

  Jsme propagátorem úsporné jízdy, zabýváme se snižováním spotřeby a alternativními palivy v dopravě. image

 • ikona
  image
  image

  Informování a vzdělávání

  Vydáváme publikace pro veřejnost i odborníky, pořádáme semináře a konference a dalšími způsoby přispíváme ke zvýšení informovanosti o úsporách energie. image

 • ikona
  image
  image

  Snižování energetické náročnosti budov

  Dlouhodobě se zabýváme energetickou náročností budov a podílíme se na tvorbě nové legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické štítky a ekodesign

  Zabýváme se energetickou efektivností spotřebičů, informujeme o energetickcých štítcích, procesu ekodesignu a zeleném nakupování. image

 • ikona
  image
  image

  Osvětlení

  Hledáme úspory v osvětlení v domácnostech, komerčních prostorech i soustavách veřejného osvětlení. image

 • ikona
  image
  image

  Průkazy energetické náročnosti budov

  Vytváříme průkazy energetické náročnosti budov dle platné legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Zahraniční spolupráce

  Spolupracujeme na mezinárodních projektech, které se zabývají energetickými úsporami. Pracujeme v rámci EU i dalších zemích. image

Workshop k tématu energetické efektivnosti budov na programové období 2014 až 2020

25.09.2014
image

Dne 24.9.2014 proběhl workshop k tématu energetické efektivnosti budov na programové období 2014 až 2020.

V souvislosti s národní implementací EPBD II., EED a nastavováním programů podpory programového období 2014-2020 se otevírají nové otázky nejen pro státní správu ale i pro soukromou a akademickou sféru. Cílem národních aktivit je optimální nastavení podpory energetické efektivnosti v budovách, které napomůže plnění závazných cílů vytyčených v Národním akčním plánu energetické účinnosti ČR. Součástí implementace jsou sběr dat o energetické spotřebě, scénáře spotřeby energie v budovách a zejména dopady programů podpory na úspory KSE. 

Cílem workshopu bylo seznámení účastníků s možnostmi nových datových podkladů k výpočtům EE. V druhé části programu proběhla diskuze nad financováním projektů a procesem monitoringu energetické efektivnosti v ČR.

Workshop byl pořádán v rámci aktivit mezinárodního projektu ENTRANZE (www.entranze.eu), který je financován z evropského programu Intelligent Energy Europe.

Prezentace ke stažení:

Petr Zahradník (SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.)

Datová podpora výpočtů energetické efektivnost

Jiří Karásek (SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.)

Scénáře spotřeby energie v budovách 2008 až 2030

Miroslav Honzík (SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.)

Dosažené úspory energie prostřednictvím programů podpory

Petr Zahradník (SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.)

Implementace nZEB v Evropě

Jan Fibiger, Petr Zahradník, Jiří Karásek a Miroslav Honzík

Diskuze k tématům

 

kontakt
image

Petr Zahradník

email: petr.zahradnik@svn.cz

tel.: +420 224 252 115

související