• ikona
  image
  image

  Výroba a doprava energie

  Vytváříme koncepce pro obnovu a rozvoj výroby a dopravy energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické koncepce a studie proveditelnosti

  Zpracováváme energetické koncepce a studie proveditelnosti s maximálním ohledem na přínos zákazníka tak, aby výstupy byly technicky i ekonomicky realizovatelné. image

 • ikona
  image
  image

  Financování energeticky úsporných projektů

  Pomáháme zákazníkům s čerpáním ze strukturálních fondů, národních dotačních titulů či financováním z úspor projektů. image

 • ikona
  image
  image

  Obnovitelné zdroje energie

  Pomáháme realizovat projekty využívající alternativní zdroje energie - obnovitelné a druhotné zdroje energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické audity a kontroly

  Vytváříme energetické audity menších objektů i vyšších technologických celků a provádíme kontroly energetických systémů. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické služby a EPC

  Významnou oblastí, kterou se zabýváme, jsou energetické služby se zaručenou úsporou (EPC). image

 • ikona
  image
  image

  Konzultace k energetické náročnosti

  Nabízíme konzultace pro organizace i jednotlivce. image

 • ikona
  image
  image

  Úspory energie a alternativní paliva v dopravě

  Jsme propagátorem úsporné jízdy, zabýváme se snižováním spotřeby a alternativními palivy v dopravě. image

 • ikona
  image
  image

  Informování a vzdělávání

  Vydáváme publikace pro veřejnost i odborníky, pořádáme semináře a konference a dalšími způsoby přispíváme ke zvýšení informovanosti o úsporách energie. image

 • ikona
  image
  image

  Snižování energetické náročnosti budov

  Dlouhodobě se zabýváme energetickou náročností budov a podílíme se na tvorbě nové legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické štítky a ekodesign

  Zabýváme se energetickou efektivností spotřebičů, informujeme o energetickcých štítcích, procesu ekodesignu a zeleném nakupování. image

 • ikona
  image
  image

  Osvětlení

  Hledáme úspory v osvětlení v domácnostech, komerčních prostorech i soustavách veřejného osvětlení. image

 • ikona
  image
  image

  Průkazy energetické náročnosti budov

  Vytváříme průkazy energetické náročnosti budov dle platné legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Zahraniční spolupráce

  Spolupracujeme na mezinárodních projektech, které se zabývají energetickými úsporami. Pracujeme v rámci EU i dalších zemích. image

Výstupy ze semináře "Zvyšování energetické efektivity v průmyslu"

10.11.2015
image

Akce se konala za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR a E.ON Energie, a.s. a záštitu nad jejím konáním převzal Pavel Rozsypal, velvyslanec a stálý představitel České republiky při OECD. Mediálním partnerem semináře byla AF POWER agency, a.s.

Programovou náplň semináře tvořilo osm přednášek prezentujících různé pohledy na diskutovanou problematiku, pozvání přijali rovněž dva zahraniční hosté, kteří auditoriu představili přístupy jiných členských zemí Evropské unie v oblasti zvyšování energetické účinnosti v průmyslu. Z přednesených příspěvků a doprovodných  diskuzí vyplynulo, že má-li český průmysl do plnění unijních závazků vyplývajících z článku 7 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti přispět plánovaným dílem, bude nezbytné nastartovat koordinovanou spolupráci všech zainteresovaných stran, tedy orgánů státní správy, zástupců českého průmyslu a dopravy, jakožto reprezentantů konkrétních energeticky úsporných projektů, ale i těch, které projekty pomáhají připravovat a realizovat. Konstruktivní stanoviska zástupců státu i průmyslu jsou tak příslibem, že na další konkrétní kroky by nemuselo být nutné dlouho čekat.

Organizátoři děkují všem účastníkům a přednesené příspěvky uveřejňují na internetové adrese: http://www.svn.cz/cs/novinky-a-media/seminare-a-konference-zdroje/2015/semina-zvysovani-energeticke-efektivity-v-prumyslu-2015


kontakt
image

Tomáš Voříšek

email: tomas.vorisek@svn.cz

tel.: +420 224 252 115

související