• ikona
  image
  image

  Výroba a doprava energie

  Vytváříme koncepce pro obnovu a rozvoj výroby a dopravy energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické koncepce a studie proveditelnosti

  Zpracováváme energetické koncepce a studie proveditelnosti s maximálním ohledem na přínos zákazníka tak, aby výstupy byly technicky i ekonomicky realizovatelné. image

 • ikona
  image
  image

  Financování energeticky úsporných projektů

  Pomáháme zákazníkům s čerpáním ze strukturálních fondů, národních dotačních titulů či financováním z úspor projektů. image

 • ikona
  image
  image

  Obnovitelné zdroje energie

  Pomáháme realizovat projekty využívající alternativní zdroje energie - obnovitelné a druhotné zdroje energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické audity a kontroly

  Vytváříme energetické audity menších objektů i vyšších technologických celků a provádíme kontroly energetických systémů. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické služby a EPC

  Významnou oblastí, kterou se zabýváme, jsou energetické služby se zaručenou úsporou (EPC). image

 • ikona
  image
  image

  Konzultace k energetické náročnosti

  Nabízíme konzultace pro organizace i jednotlivce. image

 • ikona
  image
  image

  Úspory energie a alternativní paliva v dopravě

  Jsme propagátorem úsporné jízdy, zabýváme se snižováním spotřeby a alternativními palivy v dopravě. image

 • ikona
  image
  image

  Informování a vzdělávání

  Vydáváme publikace pro veřejnost i odborníky, pořádáme semináře a konference a dalšími způsoby přispíváme ke zvýšení informovanosti o úsporách energie. image

 • ikona
  image
  image

  Snižování energetické náročnosti budov

  Dlouhodobě se zabýváme energetickou náročností budov a podílíme se na tvorbě nové legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické štítky a ekodesign

  Zabýváme se energetickou efektivností spotřebičů, informujeme o energetickcých štítcích, procesu ekodesignu a zeleném nakupování. image

 • ikona
  image
  image

  Osvětlení

  Hledáme úspory v osvětlení v domácnostech, komerčních prostorech i soustavách veřejného osvětlení. image

 • ikona
  image
  image

  Průkazy energetické náročnosti budov

  Vytváříme průkazy energetické náročnosti budov dle platné legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Zahraniční spolupráce

  Spolupracujeme na mezinárodních projektech, které se zabývají energetickými úsporami. Pracujeme v rámci EU i dalších zemích. image

Setkání partnerů projektu Train-to-nZEB

26.07.2016
image

19. července 2016 proběhlo v centru Prahy setkání partnerů projektu Train-to-nZEB. Hlavním cílem projektu je vytvoření v několika zemích sítě čtyř školicích středisek (Building Knowledge Hub - BKH) pro odbornou přípravu a šíření zkušeností mezi stavební odborníky v oblasti realizace budov nZEB. Celodenního mítinku se zúčastnilo 20 hostitelů a účastníků, včetně zástupců hostitelského centra ABF a Ministerstva průmyslu a obchodu a partnerů projektu ingREeS.
Na setkání byly projednány aktuální aktivity a budoucí kroky celého projektu a úkoly jednotlivých budoucích center, které zahájí svoji činnost v září-říjnu 2016 v Rumunsku, Bulharsku, Turecku a České republice.

Projekt byl letos úspěšně představen partnery na několika mezinárodních událostech: Mezinárodní konference pasivních domů v Darmstadtu, Fórum C4E, konference CESB2016 v Praze.

Všechny BKH již vytvořily návrh business-plánu, s výjimkou Rumunska, kde je tento plán v závěrečné fázi přípravy. Finanční plány s předběžnými předpoklady jsou též k dispozici. Partneři projektu vytvořili návrhy praktických demonstračních modelů pro školicí střediska a někteří partneři již začali tyto modely budovat.
Kromě toho, vedoucí Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství (ABF) prezentoval historii a činnost organizace v oblasti odborného vzdělávání a pořádání odborných veletrhů, soutěží a konferencí. ABF byla založena již v roce 1990. Následně v roce 2005 založila Českou stavební akademii, zaměřenou na odbornou přípravu. Školení v akademii poskytuje přibližně 300 lektorů, akademie dosud vyškolila kolem 45 000 studentů. Klíčová témata školení se vztahují k energetické účinnosti v budovách, udržitelnému rozvoji a současným stavebním technologiím. Po prezentaci účastnici setkání absolvovali prohlídku všech prostor nadace  ABF, kde se bude nacházet české školicí středisko (BKH).
 

kontakt
image

Jiří Karásek

email: jiri.karasek@svn.cz

tel.: +420 224 252 115

související