• ikona
  image
  image

  Výroba a doprava energie

  Vytváříme koncepce pro obnovu a rozvoj výroby a dopravy energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické koncepce a studie proveditelnosti

  Zpracováváme energetické koncepce a studie proveditelnosti s maximálním ohledem na přínos zákazníka tak, aby výstupy byly technicky i ekonomicky realizovatelné. image

 • ikona
  image
  image

  Financování energeticky úsporných projektů

  Pomáháme zákazníkům s čerpáním ze strukturálních fondů, národních dotačních titulů či financováním z úspor projektů. image

 • ikona
  image
  image

  Obnovitelné zdroje energie

  Pomáháme realizovat projekty využívající alternativní zdroje energie - obnovitelné a druhotné zdroje energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické audity a kontroly

  Vytváříme energetické audity menších objektů i vyšších technologických celků a provádíme kontroly energetických systémů. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické služby a EPC

  Významnou oblastí, kterou se zabýváme, jsou energetické služby se zaručenou úsporou (EPC). image

 • ikona
  image
  image

  Konzultace k energetické náročnosti

  Nabízíme konzultace pro organizace i jednotlivce. image

 • ikona
  image
  image

  Úspory energie a alternativní paliva v dopravě

  Jsme propagátorem úsporné jízdy, zabýváme se snižováním spotřeby a alternativními palivy v dopravě. image

 • ikona
  image
  image

  Informování a vzdělávání

  Vydáváme publikace pro veřejnost i odborníky, pořádáme semináře a konference a dalšími způsoby přispíváme ke zvýšení informovanosti o úsporách energie. image

 • ikona
  image
  image

  Snižování energetické náročnosti budov

  Dlouhodobě se zabýváme energetickou náročností budov a podílíme se na tvorbě nové legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické štítky a ekodesign

  Zabýváme se energetickou efektivností spotřebičů, informujeme o energetickcých štítcích, procesu ekodesignu a zeleném nakupování. image

 • ikona
  image
  image

  Osvětlení

  Hledáme úspory v osvětlení v domácnostech, komerčních prostorech i soustavách veřejného osvětlení. image

 • ikona
  image
  image

  Průkazy energetické náročnosti budov

  Vytváříme průkazy energetické náročnosti budov dle platné legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Zahraniční spolupráce

  Spolupracujeme na mezinárodních projektech, které se zabývají energetickými úsporami. Pracujeme v rámci EU i dalších zemích. image

Tisková zpráva projektu ProCold

11.01.2016
image

Energeticky úsporné chladničky pro komerční použití – novinky v energetickém štítkování a soutěž pro nejúspornější modely

Tisková zpráva projektu ProCold

20 let poté, co Evropská unie zavedla energetický štítek pro chladicí přístroje do domácnosti, se nařízení o štítkování a o minimálních nárocích na energetickou účinnost (ecodesignu) nově vztahuje i na komerční a profesionální chladničky a mrazničky.

To je dobrá zpráva, neboť energetické štítkování se pozitivně projevilo v případě trhu s domácími spotřebiči a na trhu s komerčními a profesionálními výrobky rovněž existuje potenciál úspor.

Profesionální chladicí výrobky totiž spotřebovávají značné množství energie. Důvodem je vysoký počet neefektivních modelů na trhu. Podíváme li se na rozdíly ve spotřebě energie při poskytování stejné úrovně služby u různých modelů, které jsou nabízeny na trhu, a zvolíme li nejlepší modely, můžeme očekávat úsporu energie od 30 % do 50 %. Pokud se zároveň použijí chladiva neovlivňující klima, která příliš nepřispívají ke globálnímu oteplování, lze dosáhnout významného pozitivního dopadu na životní prostředí.

Konkrétní příklady modelů splňujících přísná kritéria energetické účinnosti jsou k dispozici na stránkách www.topten.eu (trh EU) a www.uspornespotrebice.cz/komercni-chladnicky/ (trh ČR).

V rámci projektu ProCold se rovněž uskuteční produktová soutěž, která má za účel akcelerovat vývoj zařízení. Výrobci a dodavatelé proto mají možnost přihlásit své výrobky v těchto kategoriích:

Za účelem vyhodnocení výsledků soutěže budou vybrané produkty testovány podle platných technických norem a budou seřazeny ve své kategorii podle naměřené hodnoty Indexu energetické účinnosti (EEI). Potvrdí-li uvedenou hodnotu EEI nezávislý laboratorní test, bude vítězným výrobkem vyhlášen nejlepší výrobek z každé kategorie.

Soutěž se koná od 15.01.2016 do 30.9.2016. Výsledky budou vyhodnoceny na podzim roku 2016 a vítězné výrobky budou vyhlášeny při příležitosti veletrhů Euroshop 2017 v Düsseldorfu a HOST 2017 v Miláně.

Všechny přihlášené výrobky splňující podmínky programu budou uvedeny na stránkách projektu ProCold. Nejefektivnější výrobky budou rovněž zveřejněny v rámci mediálních aktivit projektu.

ProCold je evropský projekt, který v segmentu profesionálních chladících zařízení podporuje rozvoj a zvýšení energetické účinnosti, jako i využívání ekologických chladiv. Projekt zahrnuje spolupráci s výrobci a prodejci, se společnostmi, které se zabývají výrobou a přepravou potravin a nápojů, s hotely, restauracemi a cateringovými službami a stejně tak i spolupráci s orgány veřejné správy a zainteresovanými skupinami na národní i evropské úrovni.

Projektu se účastní 9 partnerů z Francie, Itálie, Rakouska, Portugalska, Švédska, Švýcarska a České republiky. Národní koordinátor za Českou republiku je SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Více informací na www.topten.eu/pro-cold a www.uspornespotrebice.cz

SEVEn je nezisková konzultační a poradenská společnost, jejímž posláním je ochrana životního prostředí a podpora ekonomického rozvoje cestou účinnějšího využívání energie. Zaměřuje se na poradenství v oblasti rozvoje podnikání a ekonomicky efektivního využívání energie. Snaží se překonávat bariéry, které znemožňují dostatečně zužitkovat ekonomicky efektivní potenciál úspor energie v průmyslu, v komerční a veřejné sféře i v praktickém životě v domácnostech. SEVEn je zaměřena na služby a projekty v oblasti osvěty šetrného nakládání s energií a rozšiřování informací z oblasti technologie, ekonomiky a užití energie a jejího vlivu na životní prostředí.

Více informací:

Juraj Krivošík, SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Americká 17, 120 00, Praha 2

Email: juraj.krivosik@svn.cz

Web: http://www.uspornespotrebice.cz/komercni-chladnicky/ a www.topten.eu/pro-cold  

Tel.: 224 252 115

 

 

 

https://plus.google.com/+UspornespotrebiceCz

https://www.facebook.com/uspornespotrebice

https://twitter.com/usporspotrebice

Přihlašte se k odběru zpravodaje ProCold:

Máte li zájem o další informace o projektu a jeho průběhu, přihlašte se k odběru zpravodaje (dolní část stránky):

www.topten.eu/pro-cold

 

 

 

Projekt ProCold obdržel podporu z programu Horizont 2020 – rámcový program EU pro výzkum a inovace podle smlouvy o poskytnutí dotace č. 649293. Veškerou odpovědnost za obsah tohoto dokumentu nesou autoři textu. Tento text nemusí vyjadřovat názor Evropské Unie. Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EASME) a Evropská komise nejsou zodpovědní za použití uvedených informací.

 

kontakt
image

Juraj Krivošík

email: juraj.krivosik@svn.cz

tel.: +420 224 252 115

související