CZ | EN

Školicí kurzy na budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB)

Víte o povinnosti stavět od roku 2020 pouze budovy s téměř nulovou spotřebou energie?

Od dubna 2018 začínají v Praze další školicí kurzy zaměřené na projektování a provádění budov s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB), na které Vás srdečně zveme.

Kurzy jsou zařazeny do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT a jsou ohodnoceny jedním kreditním bodem.

Dvoudenní kurz se skládá ze tří částí, které tvoří teoretická výuka, praktické cvičení a dobrovolné samostudium s pomocí vytvořených studijních materiálů. Kurz zahrnuje krátký test a za jeho úspěšné složení je účastníkům uděleno osvědčení mezinárodního projektu.

Leták.pdf

 

Kurz: Provádění a výstavba budov s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB)
Kurz je zaměřen na správné provádění staveb, stavebních detailů a konstrukcí s ohledem na zavádění budov s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB).

Místo konání:   Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31, Praha 1
Termíny konání, informace a přihlášky:
5. a 6. 4. 2018 - Informace a Přihláška
24. a 27. 4. 2018 - InformacePřihláška
17. a 25. 5. 2018 - InformacePřihláška
20. a 22. 6. 2018 - Informace a  Přihláška

 

Kurz: Projektování budov a návrh technologií pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB)
Kurz je zaměřen na správný návrh technologií a projektování stavebních detailů a konstrukcí budov s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB).

Místo konání:   Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31, Praha 1
Termíny konání, informace a přihlášky:
10. a 13. 4. 2018 - InformacePřihláška
3. a 4. 5. 2018 - InformacePřihláška
31. 5. a 1. 6. 2018 - InformacePřihláška

 

Více informací o projektu: http://www.train-to-nzeb.com/