• ikona
  image
  image

  Výroba a doprava energie

  Vytváříme koncepce pro obnovu a rozvoj výroby a dopravy energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické koncepce a studie proveditelnosti

  Zpracováváme energetické koncepce a studie proveditelnosti s maximálním ohledem na přínos zákazníka tak, aby výstupy byly technicky i ekonomicky realizovatelné. image

 • ikona
  image
  image

  Financování energeticky úsporných projektů

  Pomáháme zákazníkům s čerpáním ze strukturálních fondů, národních dotačních titulů či financováním z úspor projektů. image

 • ikona
  image
  image

  Obnovitelné zdroje energie

  Pomáháme realizovat projekty využívající alternativní zdroje energie - obnovitelné a druhotné zdroje energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické audity a kontroly

  Vytváříme energetické audity menších objektů i vyšších technologických celků a provádíme kontroly energetických systémů. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické služby a EPC

  Významnou oblastí, kterou se zabýváme, jsou energetické služby se zaručenou úsporou (EPC). image

 • ikona
  image
  image

  Energetické konzultační a informační středisko

  Jako energetické konzultační a informační středisko nabízíme zdarma konzultace pro jednotlivce i organizace. Více na www.svn.cz/ekis image

 • ikona
  image
  image

  Úspory energie a alternativní paliva v dopravě

  Jsme propagátorem úsporné jízdy, zabýváme se snižováním spotřeby a alternativními palivy v dopravě. image

 • ikona
  image
  image

  Informování a vzdělávání

  Vydáváme publikace pro veřejnost i odborníky, pořádáme semináře a konference a dalšími způsoby přispíváme ke zvýšení informovanosti o úsporách energie. image

 • ikona
  image
  image

  Snižování energetické náročnosti budov

  Dlouhodobě se zabýváme energetickou náročností budov a podílíme se na tvorbě nové legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické štítky a ekodesign

  Zabýváme se energetickou efektivností spotřebičů, informujeme o energetickcých štítcích, procesu ekodesignu a zeleném nakupování. image

 • ikona
  image
  image

  Osvětlení

  Hledáme úspory v osvětlení v domácnostech, komerčních prostorech i soustavách veřejného osvětlení. image

 • ikona
  image
  image

  Průkazy energetické náročnosti budov

  Vytváříme průkazy energetické náročnosti budov dle platné legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Zahraniční spolupráce

  Spolupracujeme na mezinárodních projektech, které se zabývají energetickými úsporami. Pracujeme v rámci EU i dalších zemích. image

Pět českých měst se připojilo k evropskému projektu na podporu přechodu k hospodaření s nízkými emisemi a podporu místního rozvoje!

07.12.2018
image

Pět českých měst se úspěšně zapojilo do evropského projektu na zmírnění klimatických změn: „Bridging European and Local Climate Action (BEACON)” spolu s 29 dalšími obcemi z Polska, Rumunska, Řecka, Portugalska a Německa. Společně určíme opatření, která co nejvíc přispěje ke stabilnímu klimatu a více atraktivním městům.

Do projektu se zapojila města Písek, Rožnov pod Radhoštěm, Prachatice, Přeštice a Milevsko. Města tímto získá možnost využit poradenských služeb, účastnit se mezinárodních workshopů a evropských konferencí s cílem podpořit místní opatření ochrany klimatu ve prospěch obyvatel. Na workshopech a evropských konferencích města představí vlastní úspěchy a vypracují nové strategie a přístupy ke zmírňování klimatických změn spolu s ostatními evropskými účastníky projektu.

Zároveň se do projektu zapojilo 10 škol z účastnických měst. Spolu s 44 dalšími školami z Rumunska, Bulharska a Německa budou pracovat na vytvoření pobídek ke snížení spotřeby energie ve školních budovách. Účast škol je za zaměřená na chování uživatelů a principy enviromentálního vzdělávání. Studenti a žáci rozšiřují povědomí o tématech úspor energie a ochrany klimatu.
Kromě toho projekt podpoří partnerství mezi německými a českými školami pro výměnu osvědčených postupů.

Do konce roku 2018 proběhne 1. kolo individuálních coachingů v účastnických městech. V účastnických školách proběhlo první dvoudenní školení pro pedagogy a technický personál a energetické prohlídky školních budov.

Výměna znalostí a zkušeností v rámci projektu je v České republice koordinována spol. SEVEn, The Energy Efficiency Center.

Další informace o projektu jsou přístupné na odkazu https://www.euki.de/euki-projects/beacon.

kontakt

Nataliya Anisimova

email:

tel.: +420 224 252 115

související