• ikona
  image
  image

  Výroba a doprava energie

  Vytváříme koncepce pro obnovu a rozvoj výroby a dopravy energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické koncepce a studie proveditelnosti

  Zpracováváme energetické koncepce a studie proveditelnosti s maximálním ohledem na přínos zákazníka tak, aby výstupy byly technicky i ekonomicky realizovatelné. image

 • ikona
  image
  image

  Financování energeticky úsporných projektů

  Pomáháme zákazníkům s čerpáním ze strukturálních fondů, národních dotačních titulů či financováním z úspor projektů. image

 • ikona
  image
  image

  Obnovitelné zdroje energie

  Pomáháme realizovat projekty využívající alternativní zdroje energie - obnovitelné a druhotné zdroje energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické audity a kontroly

  Vytváříme energetické audity menších objektů i vyšších technologických celků a provádíme kontroly energetických systémů. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické služby a EPC

  Významnou oblastí, kterou se zabýváme, jsou energetické služby se zaručenou úsporou (EPC). image

 • ikona
  image
  image

  Energetické konzultační a informační středisko

  Jako energetické konzultační a informační středisko nabízíme zdarma konzultace pro jednotlivce i organizace. Více na www.svn.cz/ekis image

 • ikona
  image
  image

  Úspory energie a alternativní paliva v dopravě

  Jsme propagátorem úsporné jízdy, zabýváme se snižováním spotřeby a alternativními palivy v dopravě. image

 • ikona
  image
  image

  Informování a vzdělávání

  Vydáváme publikace pro veřejnost i odborníky, pořádáme semináře a konference a dalšími způsoby přispíváme ke zvýšení informovanosti o úsporách energie. image

 • ikona
  image
  image

  Snižování energetické náročnosti budov

  Dlouhodobě se zabýváme energetickou náročností budov a podílíme se na tvorbě nové legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické štítky a ekodesign

  Zabýváme se energetickou efektivností spotřebičů, informujeme o energetickcých štítcích, procesu ekodesignu a zeleném nakupování. image

 • ikona
  image
  image

  Osvětlení

  Hledáme úspory v osvětlení v domácnostech, komerčních prostorech i soustavách veřejného osvětlení. image

 • ikona
  image
  image

  Průkazy energetické náročnosti budov

  Vytváříme průkazy energetické náročnosti budov dle platné legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Zahraniční spolupráce

  Spolupracujeme na mezinárodních projektech, které se zabývají energetickými úsporami. Pracujeme v rámci EU i dalších zemích. image

Speciální školení na vzduchotěsnost budov a Blower door test

08.11.2018
image

Koncem října se v rámci mezinárodního projektu Train-to-NZEB uskutečnilo speciální školení věnované vzduchotěsnosti budov a jejího testování. Kromě nezbytné základní teoretické přípravy a obrazové prezentace dobrých řešení, ale naopak i odstrašujících případů z praxe, byla součástí školení zejména názorná ukázka měření vzduchotěsnosti. Měření vzduchotěsnosti se provádí takzvaným Blower door testem, který spočívá ve vytvoření tlakového rozdílu mezi interiérem a exteriérem za současného měření průtoku vzduchu skrz ventilátor. Při vytvořeném přetlaku či podtlaku se následně pomocí anemometru, termokamery či vyvíječe dýmu hledají netěsnosti v konstrukci. Kurz byl zakončen prohlídkou unikátních modelů stavebních konstrukcí a dalších praktických ukázek technologií a exponátů vystavených ve školicím centru. Účastníci školení obdrželi za absolvování kurzu osvědčení mezinárodního projektu. Kurz byl akreditován ČKAIT. Odborným školitelem byl Ing. Jiří Krejča ze společnosti Blowertest s.r.o., kterému tímto znovu děkujeme. 

Více informací o projektu: http://www.train-to-nzeb.com/

kontakt
image

Jiří Karásek

email: jiri.karasek@svn.cz

tel.: +420 224 252 115

související