• ikona
  image
  image

  Výroba a doprava energie

  Vytváříme koncepce pro obnovu a rozvoj výroby a dopravy energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické koncepce a studie proveditelnosti

  Zpracováváme energetické koncepce a studie proveditelnosti s maximálním ohledem na přínos zákazníka tak, aby výstupy byly technicky i ekonomicky realizovatelné. image

 • ikona
  image
  image

  Financování energeticky úsporných projektů

  Pomáháme zákazníkům s čerpáním ze strukturálních fondů, národních dotačních titulů či financováním z úspor projektů. image

 • ikona
  image
  image

  Obnovitelné zdroje energie

  Pomáháme realizovat projekty využívající alternativní zdroje energie - obnovitelné a druhotné zdroje energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické audity a kontroly

  Vytváříme energetické audity menších objektů i vyšších technologických celků a provádíme kontroly energetických systémů. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické služby a EPC

  Významnou oblastí, kterou se zabýváme, jsou energetické služby se zaručenou úsporou (EPC). image

 • ikona
  image
  image

  Energetické konzultační a informační středisko

  Jako energetické konzultační a informační středisko nabízíme zdarma konzultace pro jednotlivce i organizace. Více na www.svn.cz/ekis image

 • ikona
  image
  image

  Úspory energie a alternativní paliva v dopravě

  Jsme propagátorem úsporné jízdy, zabýváme se snižováním spotřeby a alternativními palivy v dopravě. image

 • ikona
  image
  image

  Informování a vzdělávání

  Vydáváme publikace pro veřejnost i odborníky, pořádáme semináře a konference a dalšími způsoby přispíváme ke zvýšení informovanosti o úsporách energie. image

 • ikona
  image
  image

  Snižování energetické náročnosti budov

  Dlouhodobě se zabýváme energetickou náročností budov a podílíme se na tvorbě nové legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické štítky a ekodesign

  Zabýváme se energetickou efektivností spotřebičů, informujeme o energetickcých štítcích, procesu ekodesignu a zeleném nakupování. image

 • ikona
  image
  image

  Osvětlení

  Hledáme úspory v osvětlení v domácnostech, komerčních prostorech i soustavách veřejného osvětlení. image

 • ikona
  image
  image

  Průkazy energetické náročnosti budov

  Vytváříme průkazy energetické náročnosti budov dle platné legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Zahraniční spolupráce

  Spolupracujeme na mezinárodních projektech, které se zabývají energetickými úsporami. Pracujeme v rámci EU i dalších zemích. image

V Praze se uskutečnil seminář o kritériích kvality a systémech certifikace energetických služeb

30.01.2018
image

Praha – Dne 25. ledna 2018 proběhl v Praze pod patronací společnosti SEVEn Národní diskusní seminář projektu QualitEE na téma kvality a certifikace energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC)Prezentace ze semináře si můžete stáhnout zde.

Na semináři byl představen a diskutován návrh souboru kritérií kvality a certifikačních schémat pro projekty a poskytovatele EPC v České republice. Akce tak plynule navázala na mezinárodní workshop k tématu certifikace, který se konal koncem listopadu.

V první části semináře prezentovala Jana Szomolányiová (SEVEn) návrh Evropských kritérií kvality pro energetické služby, jenž jsou vytvářeny mezinárodním týmem v rámci projektu QualitEE financovaným Evropským programem Horizon2020. Východiskem pro tuto práci byl podrobně prezentovaný systém značky kvality pro energetické služby, jenž zavedla v Rakousku asociace poskytovatelů energetických služeb DECA.  Návazně Jaroslav Maroušek (SEVEn) představil výběr z Evropských kritérií pro hodnocení kvality, vhodných pro certifikaci projektů EPC v  podmínkách českého trhu.

Prof. Jaroslav Knápek z ČVUT seznámil účastníky s obecným systémem zajištění kvality pro produkty a služby v České republice.  Vladimír Sochor z Ministerstva průmyslu a obchodu představil program Úspory energie s rozumem, čerstvě zavedený český certifikát kvality pro energeticky úsporné projekty.

Závěr semináře se soustředil na konkrétní návrhy způsobu certifikace EPC v České republice. Jana Szomolányiová představila názory českých účastníků trhu na kritéria a certifikaci energetických služeb, a to na základě nedávného průzkumu trhu projektu QualitEE. Dle něj tři čtvrtiny českých firem ESCO a poradců účastnících se průzkumu očekává od systému certifikace zavedení standardizovaných kritérií kvality a zvýšení důvěry klientů v projekty EPC.

Na tato pozitivní očekávání reagovala přednáška Jaroslava Marouška, přinášející konkrétní návrh certifikačního schématu pro projekty EPC a certifikačního schématu pro firmy ESCO. Následovala intenzivní diskuse, která ovlivní další práce na návrhu kritérií a certifikačních schémat. Několik účastníků diskuse preferovalo variantu certifikačního systému s nižšími náklady certifikace, tak aby se cena certifikátu nestala bariérou využívání systému a podpořila rozvoj trhu.

Zavedení certifikace pro projekty i poskytovatele EPC budou dalšími podstatnými kroky na poli standardizace v oblasti poskytovaných energetických služeb. Podpora zavedení certifikace firem energetických služeb rovněž vyplývá ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti.

kontakt
image

Jana Szomolányiová

email: jana.szomolanyiova@svn.cz

tel.: +420 224 252 115

související