• ikona
  image
  image

  Výroba a doprava energie

  Vytváříme koncepce pro obnovu a rozvoj výroby a dopravy energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické koncepce a studie proveditelnosti

  Zpracováváme energetické koncepce a studie proveditelnosti s maximálním ohledem na přínos zákazníka tak, aby výstupy byly technicky i ekonomicky realizovatelné. image

 • ikona
  image
  image

  Financování energeticky úsporných projektů

  Pomáháme zákazníkům s čerpáním ze strukturálních fondů, národních dotačních titulů či financováním z úspor projektů. image

 • ikona
  image
  image

  Obnovitelné zdroje energie

  Pomáháme realizovat projekty využívající alternativní zdroje energie - obnovitelné a druhotné zdroje energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické audity a kontroly

  Vytváříme energetické audity menších objektů i vyšších technologických celků a provádíme kontroly energetických systémů. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické služby a EPC

  Významnou oblastí, kterou se zabýváme, jsou energetické služby se zaručenou úsporou (EPC). image

 • ikona
  image
  image

  Energetické konzultační a informační středisko

  Jako energetické konzultační a informační středisko nabízíme zdarma konzultace pro jednotlivce i organizace. Více na www.svn.cz/ekis image

 • ikona
  image
  image

  Úspory energie a alternativní paliva v dopravě

  Jsme propagátorem úsporné jízdy, zabýváme se snižováním spotřeby a alternativními palivy v dopravě. image

 • ikona
  image
  image

  Informování a vzdělávání

  Vydáváme publikace pro veřejnost i odborníky, pořádáme semináře a konference a dalšími způsoby přispíváme ke zvýšení informovanosti o úsporách energie. image

 • ikona
  image
  image

  Snižování energetické náročnosti budov

  Dlouhodobě se zabýváme energetickou náročností budov a podílíme se na tvorbě nové legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické štítky a ekodesign

  Zabýváme se energetickou efektivností spotřebičů, informujeme o energetickcých štítcích, procesu ekodesignu a zeleném nakupování. image

 • ikona
  image
  image

  Osvětlení

  Hledáme úspory v osvětlení v domácnostech, komerčních prostorech i soustavách veřejného osvětlení. image

 • ikona
  image
  image

  Průkazy energetické náročnosti budov

  Vytváříme průkazy energetické náročnosti budov dle platné legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Zahraniční spolupráce

  Spolupracujeme na mezinárodních projektech, které se zabývají energetickými úsporami. Pracujeme v rámci EU i dalších zemích. image

Vzdělávací programy pro renovace stávajících budov na energeticky úsporné

18.10.2018
image

 

Mezinárodní projekt Fit-to-NZEB se zaměřuje na vzdělávání a zvyšování odborné úrovně v oblasti přeměny stávajících budov na budovy s téměř nulovou spotřebou energie. V rámci projektu byly vytvořeny vzdělávací programy, které jsou určeny pro odborné střední školy, technické vysoké školy i pro všechny pracovníky ze stavební praxe.

Vzdělávací kurzy pro stavební odborníky z praxe jsou zaměřeny zejména na zvyšování praktických dovedností. K této výuce slouží nové praktické modely stavebních konstrukcí, které názorně ukazují možné přístupy k renovacím stávajících budov. Ve školicím centru, založeném v rámci předchozího projektu Train-to-NZEB, jsou k dispozici dva nové modely – konstrukce z železobetonových prefabrikovaných dílců a zděná konstrukce z klasických plných cihel.

Nyní se v rámci projektu připravuje školení pro školitele, které se uskuteční 15. listopadu na stavební fakultě ČVUT v Praze. Na tomto setkání budou představeny inovativní studijní materiály i nové praktické modely konstrukcí. Školitelé následně začlení vytvořené programy do školní výuky a odborných vzdělávacích kurzů, čímž se zvýší odborná úroveň v této dříve spíše opomíjené oblasti.

Ve dnech 17. a 18. října se v Praze sešli partneři projektu Fit-to-NZEB, aby zhodnotili dosavadní průběh projektu a naplánovali následující kroky. Projektu se kromě České republiky účastní také Bulharsko, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Rakousko, Rumunsko a Řecko.

Více o projektu naleznete na: http://www.fit-to-nzeb.com/

kontakt
image

Jiří Karásek

email: jiri.karasek@svn.cz

tel.: +420 224 252 115

související