• ikona
  image
  image

  Výroba a doprava energie

  Vytváříme koncepce pro obnovu a rozvoj výroby a dopravy energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické koncepce a studie proveditelnosti

  Zpracováváme energetické koncepce a studie proveditelnosti s maximálním ohledem na přínos zákazníka tak, aby výstupy byly technicky i ekonomicky realizovatelné. image

 • ikona
  image
  image

  Financování energeticky úsporných projektů

  Pomáháme zákazníkům s čerpáním ze strukturálních fondů, národních dotačních titulů či financováním z úspor projektů. image

 • ikona
  image
  image

  Obnovitelné zdroje energie

  Pomáháme realizovat projekty využívající alternativní zdroje energie - obnovitelné a druhotné zdroje energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické audity a kontroly

  Vytváříme energetické audity menších objektů i vyšších technologických celků a provádíme kontroly energetických systémů. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické služby a EPC

  Významnou oblastí, kterou se zabýváme, jsou energetické služby se zaručenou úsporou (EPC). image

 • ikona
  image
  image

  Konzultace k energetické náročnosti

  Nabízíme konzultace pro organizace i jednotlivce. image

 • ikona
  image
  image

  Úspory energie a alternativní paliva v dopravě

  Jsme propagátorem úsporné jízdy, zabýváme se snižováním spotřeby a alternativními palivy v dopravě. image

 • ikona
  image
  image

  Informování a vzdělávání

  Vydáváme publikace pro veřejnost i odborníky, pořádáme semináře a konference a dalšími způsoby přispíváme ke zvýšení informovanosti o úsporách energie. image

 • ikona
  image
  image

  Snižování energetické náročnosti budov

  Dlouhodobě se zabýváme energetickou náročností budov a podílíme se na tvorbě nové legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické štítky a ekodesign

  Zabýváme se energetickou efektivností spotřebičů, informujeme o energetickcých štítcích, procesu ekodesignu a zeleném nakupování. image

 • ikona
  image
  image

  Osvětlení

  Hledáme úspory v osvětlení v domácnostech, komerčních prostorech i soustavách veřejného osvětlení. image

 • ikona
  image
  image

  Průkazy energetické náročnosti budov

  Vytváříme průkazy energetické náročnosti budov dle platné legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Zahraniční spolupráce

  Spolupracujeme na mezinárodních projektech, které se zabývají energetickými úsporami. Pracujeme v rámci EU i dalších zemích. image

Úspěšně proběhly pilotní školicí kurzy Fit-to-NZEB

31.05.2019
image

V rámci mezinárodního projektu Fit-to-NZEB proběhly dva pilotní vzdělávací kurzy zaměřené na komplexní renovace stávajících budov do standardu budov s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB). Kurzy reagují na povinnost stavět od začátku roku 2020 pouze budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nearly Zero Energy Buildings, nZEB). Tato povinnost, vycházející z evropské legislativy, se bude vztahovat nejen na novostavby, ale právě i na větší změny dokončených budov – renovace budov.

Pokud je renovace prováděna komplexně, lze při ní dosáhnout až 60 % úspor energie, což vytváří značný potenciál pro snižování energetické náročnosti stavebního fondu. Pro využití potenciálu v maximální možné míře je však zapotřebí mít dostatečné množství proškolených stavebních odborníků. K jejich proškolení byly určeny právě pilotní vzdělávací kurzy v rámci projektu Fit-to-NZEB, kterých se zúčastnilo více než 30 zájemců. Ve spolupráci s odborníky z celé Evropy byly pro účastníky vytvořeny inovativní studijní materiály sloužící pro hlubší pochopení kvalitativních a technických požadavků na renovace stávajících budov do standardu nZEB. Kurzy vedené specialisty ve svém oboru byly zaměřeny zejména na zvyšování praktických dovedností. Účastníci se seznámili nejen se cvičnými modely, ale i se zkušenostmi předních českých odborníků i příklady dobré praxe ze zahraničí. Během kurzů byly diskutovány konkrétní technické problémy a „záludnosti“ z praxe a možnosti jejich řešení.

Projektu Fit-to-NZEB se kromě České republiky účastní také Bulharsko, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Rakousko, Rumunsko a Řecko.

Více o projektu naleznete na: www.fit-to-nzeb.com

 

Projekt Fit-to-NZEB se již blíží do svého finále, dovolujeme si Vás proto pozvat na závěrečnou konferenci, která se bude konat 12. června v Nadaci ABF v Praze na Václavském náměstí.

Více o konferenci včetně programu se dozvíte na: www.stavebniakademie.cz/course/1817.html

kontakt
image

Jiří Karásek

email: jiri.karasek@svn.cz

tel.: +420 224 252 115

související