• ikona
  image
  image

  Výroba a doprava energie

  Vytváříme koncepce pro obnovu a rozvoj výroby a dopravy energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické koncepce a studie proveditelnosti

  Zpracováváme energetické koncepce a studie proveditelnosti s maximálním ohledem na přínos zákazníka tak, aby výstupy byly technicky i ekonomicky realizovatelné. image

 • ikona
  image
  image

  Financování energeticky úsporných projektů

  Pomáháme zákazníkům s čerpáním ze strukturálních fondů, národních dotačních titulů či financováním z úspor projektů. image

 • ikona
  image
  image

  Obnovitelné zdroje energie

  Pomáháme realizovat projekty využívající alternativní zdroje energie - obnovitelné a druhotné zdroje energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické audity a kontroly

  Vytváříme energetické audity menších objektů i vyšších technologických celků a provádíme kontroly energetických systémů. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické služby a EPC

  Významnou oblastí, kterou se zabýváme, jsou energetické služby se zaručenou úsporou (EPC). image

 • ikona
  image
  image

  Konzultace k energetické náročnosti

  Nabízíme konzultace pro organizace i jednotlivce. image

 • ikona
  image
  image

  Úspory energie a alternativní paliva v dopravě

  Jsme propagátorem úsporné jízdy, zabýváme se snižováním spotřeby a alternativními palivy v dopravě. image

 • ikona
  image
  image

  Informování a vzdělávání

  Vydáváme publikace pro veřejnost i odborníky, pořádáme semináře a konference a dalšími způsoby přispíváme ke zvýšení informovanosti o úsporách energie. image

 • ikona
  image
  image

  Snižování energetické náročnosti budov

  Dlouhodobě se zabýváme energetickou náročností budov a podílíme se na tvorbě nové legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické štítky a ekodesign

  Zabýváme se energetickou efektivností spotřebičů, informujeme o energetickcých štítcích, procesu ekodesignu a zeleném nakupování. image

 • ikona
  image
  image

  Osvětlení

  Hledáme úspory v osvětlení v domácnostech, komerčních prostorech i soustavách veřejného osvětlení. image

 • ikona
  image
  image

  Průkazy energetické náročnosti budov

  Vytváříme průkazy energetické náročnosti budov dle platné legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Zahraniční spolupráce

  Spolupracujeme na mezinárodních projektech, které se zabývají energetickými úsporami. Pracujeme v rámci EU i dalších zemích. image

CraftEdu představen české odborné veřejnosti

25.01.2019
image

Ve středu 23. ledna byl v Praze v sídle Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství oficiálně představen projekt CraftEdu. Více než 30 zástupců odborné veřejnosti vyslechlo příspěvky o problematice stavebních řemesel, jejich vztahu k energetické efektivnosti budov i o politice energetických úspor v ČR obecně. Díky účasti zástupců širokého spektra organizací od řemeslných cechů a dalších zájmových a profesních organizací, přes energetické specialisty a odborníky na vzdělání až po zástupce státní správy se podařilo téma probrat z mnoha perspektiv včetně přístupů a zkušeností ze zahraničí (Rakouska a Slovenska).

Vedle samotných prezentací se po celou dobu živě diskutovalo. Účastníci se shodli na tom, že klíčový trend klesajícího zájmu o vstup mladých lidí do stavebního řemesla se projevuje ve všech třech zemích bez rozdílu. Stejně tak druhý trend, jímž je rostoucí tlak na zvyšování energetické účinnosti budov. Střetání těchto trendů a způsob, jak jim uzpůsobit vzdělávání stavebních profesí, byly podrobně diskutovány. Potvrdila se tím vhodnost projektu CraftEdu, jehož hlavním cílem je právě toto vzdělávání inovovat.

Více informaci na projektovém webu: www.craftedu.eu

kontakt
image

Jiří Karásek

email: jiri.karasek@svn.cz

tel.: +420 224 252 115

související