• ikona
  image
  image

  Výroba a doprava energie

  Vytváříme koncepce pro obnovu a rozvoj výroby a dopravy energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické koncepce a studie proveditelnosti

  Zpracováváme energetické koncepce a studie proveditelnosti s maximálním ohledem na přínos zákazníka tak, aby výstupy byly technicky i ekonomicky realizovatelné. image

 • ikona
  image
  image

  Financování energeticky úsporných projektů

  Pomáháme zákazníkům s čerpáním ze strukturálních fondů, národních dotačních titulů či financováním z úspor projektů. image

 • ikona
  image
  image

  Obnovitelné zdroje energie

  Pomáháme realizovat projekty využívající alternativní zdroje energie - obnovitelné a druhotné zdroje energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické audity a kontroly

  Vytváříme energetické audity menších objektů i vyšších technologických celků a provádíme kontroly energetických systémů. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické služby a EPC

  Významnou oblastí, kterou se zabýváme, jsou energetické služby se zaručenou úsporou (EPC). image

 • ikona
  image
  image

  Konzultace k energetické náročnosti

  Nabízíme konzultace pro organizace i jednotlivce. image

 • ikona
  image
  image

  Úspory energie a alternativní paliva v dopravě

  Jsme propagátorem úsporné jízdy, zabýváme se snižováním spotřeby a alternativními palivy v dopravě. image

 • ikona
  image
  image

  Informování a vzdělávání

  Vydáváme publikace pro veřejnost i odborníky, pořádáme semináře a konference a dalšími způsoby přispíváme ke zvýšení informovanosti o úsporách energie. image

 • ikona
  image
  image

  Snižování energetické náročnosti budov

  Dlouhodobě se zabýváme energetickou náročností budov a podílíme se na tvorbě nové legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické štítky a ekodesign

  Zabýváme se energetickou efektivností spotřebičů, informujeme o energetickcých štítcích, procesu ekodesignu a zeleném nakupování. image

 • ikona
  image
  image

  Osvětlení

  Hledáme úspory v osvětlení v domácnostech, komerčních prostorech i soustavách veřejného osvětlení. image

 • ikona
  image
  image

  Průkazy energetické náročnosti budov

  Vytváříme průkazy energetické náročnosti budov dle platné legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Zahraniční spolupráce

  Spolupracujeme na mezinárodních projektech, které se zabývají energetickými úsporami. Pracujeme v rámci EU i dalších zemích. image

Inovativní školicí kurzy k renovacím budov představeny na stavebním veletrhu v Miláně

20.03.2019
image

Podobně jako se v Praze každý podzim v září koná velký stavební veletrh FOR ARCH, tak se v polovině března uskutečnil velký stavební veletrh MADE EXPO v italském Miláně. Součástí veletrhu byla konference B-Smart a v rámci její odborné sekce pořádané ZEPHIR Passivhaus Italia vystoupili partneři mezinárodního vzdělávacího projektu Fit-to-NZEB. Projekt je zaměřen na zvyšování kvalifikace pracovníků ve stavebnictví v oblasti renovací stávajících budov za účelem dosahování vyšší kvality provedených prací a snižování energetické náročnosti renovovaných budov. Koordinátor projektu Fit-to-NZEB Dragomir Tzanev představil aktivity v jednotlivých partnerských zemích včetně České republiky. Tomás O’Leary z Irska sdílel své zkušenosti ze školicího centra v Dublinu, které se stalo vzorem pro odborné vzdělávací aktivity v Evropě. V rámci projektu Fit-to-NZEB vznikly výukové programy pro střední stavební školy, technické univerzity včetně ČVUT v Praze a školicí kurzy pro pracovníky ze stavební praxe, které v České republice organizuje SEVEn, The Energy Efficiency Center.

Více o projektu na webu: www.fit-to-nzeb.com

kontakt
image

Jiří Karásek

email: jiri.karasek@svn.cz

tel.: +420 224 252 115

související