• ikona
  image
  image

  Výroba a doprava energie

  Vytváříme koncepce pro obnovu a rozvoj výroby a dopravy energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické koncepce a studie proveditelnosti

  Zpracováváme energetické koncepce a studie proveditelnosti s maximálním ohledem na přínos zákazníka tak, aby výstupy byly technicky i ekonomicky realizovatelné. image

 • ikona
  image
  image

  Financování energeticky úsporných projektů

  Pomáháme zákazníkům s čerpáním ze strukturálních fondů, národních dotačních titulů či financováním z úspor projektů. image

 • ikona
  image
  image

  Obnovitelné zdroje energie

  Pomáháme realizovat projekty využívající alternativní zdroje energie - obnovitelné a druhotné zdroje energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické audity a kontroly

  Vytváříme energetické audity menších objektů i vyšších technologických celků a provádíme kontroly energetických systémů. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické služby a EPC

  Významnou oblastí, kterou se zabýváme, jsou energetické služby se zaručenou úsporou (EPC). image

 • ikona
  image
  image

  Konzultace k energetické náročnosti

  Nabízíme konzultace pro organizace i jednotlivce. image

 • ikona
  image
  image

  Úspory energie a alternativní paliva v dopravě

  Jsme propagátorem úsporné jízdy, zabýváme se snižováním spotřeby a alternativními palivy v dopravě. image

 • ikona
  image
  image

  Informování a vzdělávání

  Vydáváme publikace pro veřejnost i odborníky, pořádáme semináře a konference a dalšími způsoby přispíváme ke zvýšení informovanosti o úsporách energie. image

 • ikona
  image
  image

  Snižování energetické náročnosti budov

  Dlouhodobě se zabýváme energetickou náročností budov a podílíme se na tvorbě nové legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické štítky a ekodesign

  Zabýváme se energetickou efektivností spotřebičů, informujeme o energetickcých štítcích, procesu ekodesignu a zeleném nakupování. image

 • ikona
  image
  image

  Osvětlení

  Hledáme úspory v osvětlení v domácnostech, komerčních prostorech i soustavách veřejného osvětlení. image

 • ikona
  image
  image

  Průkazy energetické náročnosti budov

  Vytváříme průkazy energetické náročnosti budov dle platné legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Zahraniční spolupráce

  Spolupracujeme na mezinárodních projektech, které se zabývají energetickými úsporami. Pracujeme v rámci EU i dalších zemích. image

Národní meeting Fit-to-nZEB v Praze

30.04.2019
image

V pondělí 29. dubna proběhl další národní meeting projektu Fit-to-nZEB, na kterém byly představeny inovativní vzdělávací materiály pro komplexní rekonstrukce budov na úroveň budov s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB). Meeting byl pořádán katedrou ekonomiky a řízení ve stavebnictví společně se společností SEVEn, kteří jsou partnery projektu. Náplní projektu je vytvoření vzdělávacích programů, které jsou primárně zaměřeny na energeticky úsporná řešení komplexních renovací budov. Tyto vzdělávací programy a vytvořené studijní materiály byly prezentovány v rámci meetingu.

Meeting zahájila docentka Renáta Schneiderová Heralová, která představila základní informace o projektu Fit-to-nZEB a zapojení činnosti katedry do projektu. Poté se slova ujal Ing. Jiří Karásek, který se podrobněji věnoval progresu v projektu, posluchače seznámil s jeho cíli a aktuálním stavem. Jednou z nejdůležitějších částí meetingu bylo obeznámení se současnými aktivitami projektu a především s vytvořenými školícími studijními materiály, které byly poskytnuty pro výměnu zkušeností a informací. O detailních možnostech spolupráce s partnery hovořil Ing. Jan Veleba, který představil pořádané školicí kurzy a vybavení školicího centra.

Po skončení prezentací byla otevřena diskuse v rámci, které účastníci diskutovali o využití poskytnutých materiálů a jejich začlenění do studijních osnov středních a vysokých škol. Zájem projevili zástupci ze stavebních škol v Plzni a Jihlavě.

Více o projektu Fit-to-NZEB naleznete na adrese: www.fit-to-nzeb.com

kontakt
image

Jiří Karásek

email: jiri.karasek@svn.cz

tel.: +420 224 252 115

související