• ikona
  image
  image

  Výroba a doprava energie

  Vytváříme koncepce pro obnovu a rozvoj výroby a dopravy energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické koncepce a studie proveditelnosti

  Zpracováváme energetické koncepce a studie proveditelnosti s maximálním ohledem na přínos zákazníka tak, aby výstupy byly technicky i ekonomicky realizovatelné. image

 • ikona
  image
  image

  Financování energeticky úsporných projektů

  Pomáháme zákazníkům s čerpáním ze strukturálních fondů, národních dotačních titulů či financováním z úspor projektů. image

 • ikona
  image
  image

  Obnovitelné zdroje energie

  Pomáháme realizovat projekty využívající alternativní zdroje energie - obnovitelné a druhotné zdroje energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické audity a kontroly

  Vytváříme energetické audity menších objektů i vyšších technologických celků a provádíme kontroly energetických systémů. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické služby a EPC

  Významnou oblastí, kterou se zabýváme, jsou energetické služby se zaručenou úsporou (EPC). image

 • ikona
  image
  image

  Konzultace k energetické náročnosti

  Nabízíme konzultace pro organizace i jednotlivce. image

 • ikona
  image
  image

  Úspory energie a alternativní paliva v dopravě

  Jsme propagátorem úsporné jízdy, zabýváme se snižováním spotřeby a alternativními palivy v dopravě. image

 • ikona
  image
  image

  Informování a vzdělávání

  Vydáváme publikace pro veřejnost i odborníky, pořádáme semináře a konference a dalšími způsoby přispíváme ke zvýšení informovanosti o úsporách energie. image

 • ikona
  image
  image

  Snižování energetické náročnosti budov

  Dlouhodobě se zabýváme energetickou náročností budov a podílíme se na tvorbě nové legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické štítky a ekodesign

  Zabýváme se energetickou efektivností spotřebičů, informujeme o energetickcých štítcích, procesu ekodesignu a zeleném nakupování. image

 • ikona
  image
  image

  Osvětlení

  Hledáme úspory v osvětlení v domácnostech, komerčních prostorech i soustavách veřejného osvětlení. image

 • ikona
  image
  image

  Průkazy energetické náročnosti budov

  Vytváříme průkazy energetické náročnosti budov dle platné legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Zahraniční spolupráce

  Spolupracujeme na mezinárodních projektech, které se zabývají energetickými úsporami. Pracujeme v rámci EU i dalších zemích. image

Návštěva školícího centra programu Fit-to-nZEB studenty ČVUT

24.04.2019
image

V úterý 23. 4. 2019 navštívili studenti stavební fakulty ČVUT v Praze školící centrum v Nadaci ABF. Tato exkurze proběhla v rámci výuky předmětu Energetický management budov, který je vyučován na katedře ekonomiky a řízení ve stavebnictví.

Studenti na začátku exkurze vyslechli přednášku o evropské a národní legislativě týkající se energetiky budov a především budov s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB), kterou přednášel Ing. Jiří Karásek, Ph.D. Následně studenti po skupinách procházeli prostory školícího centra, kde se podrobněji seznamovali s problematikou nZEB.

Po vyslechnutí přednášky se studenti seznámili s příklady stávajících řešení moderní energeticky úsporné výstavby a konstrukčních systémů staveb, které jsou znázorněny na detailních modelech se všemi důležitými konstrukčními prvky, které mají vliv nejen na energetickou spotřebu objektu, ale i na zdraví a pohodlí obyvatel. Mohli si projít řadu moderních, ale i klasických izolačních materiálů, které jsou používány pro tepelnou obálku budovy, materiálů používaných pro utěsnění budovy anebo ochranu proti povětrnostním vlivům.

Dále také byly studentům prezentovány technické systémy, které se v energeticky úsporných budovách používají, a to především vzduchotechnické systémy a fotovoltaika. V neposlední řadě se studenti dozvěděli o kontrolních postupech a měřeních, která zabezpečují dodržení kvality provedených konstrukcí. Studenti si mohli vyzkoušet práci s termovizní kamerou nebo se obeznámili s postupem a výsledky blower-door testu.

Více o projektu Fit-to-NZEB naleznete na adrese: www.fit-to-nzeb.com

 

kontakt
image

Jiří Karásek

email: jiri.karasek@svn.cz

tel.: +420 224 252 115

související