• ikona
  image
  image

  Výroba a doprava energie

  Vytváříme koncepce pro obnovu a rozvoj výroby a dopravy energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické koncepce a studie proveditelnosti

  Zpracováváme energetické koncepce a studie proveditelnosti s maximálním ohledem na přínos zákazníka tak, aby výstupy byly technicky i ekonomicky realizovatelné. image

 • ikona
  image
  image

  Financování energeticky úsporných projektů

  Pomáháme zákazníkům s čerpáním ze strukturálních fondů, národních dotačních titulů či financováním z úspor projektů. image

 • ikona
  image
  image

  Obnovitelné zdroje energie

  Pomáháme realizovat projekty využívající alternativní zdroje energie - obnovitelné a druhotné zdroje energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické audity a kontroly

  Vytváříme energetické audity menších objektů i vyšších technologických celků a provádíme kontroly energetických systémů. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické služby a EPC

  Významnou oblastí, kterou se zabýváme, jsou energetické služby se zaručenou úsporou (EPC). image

 • ikona
  image
  image

  Konzultace k energetické náročnosti

  Nabízíme konzultace pro organizace i jednotlivce. image

 • ikona
  image
  image

  Úspory energie a alternativní paliva v dopravě

  Jsme propagátorem úsporné jízdy, zabýváme se snižováním spotřeby a alternativními palivy v dopravě. image

 • ikona
  image
  image

  Informování a vzdělávání

  Vydáváme publikace pro veřejnost i odborníky, pořádáme semináře a konference a dalšími způsoby přispíváme ke zvýšení informovanosti o úsporách energie. image

 • ikona
  image
  image

  Snižování energetické náročnosti budov

  Dlouhodobě se zabýváme energetickou náročností budov a podílíme se na tvorbě nové legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické štítky a ekodesign

  Zabýváme se energetickou efektivností spotřebičů, informujeme o energetickcých štítcích, procesu ekodesignu a zeleném nakupování. image

 • ikona
  image
  image

  Osvětlení

  Hledáme úspory v osvětlení v domácnostech, komerčních prostorech i soustavách veřejného osvětlení. image

 • ikona
  image
  image

  Průkazy energetické náročnosti budov

  Vytváříme průkazy energetické náročnosti budov dle platné legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Zahraniční spolupráce

  Spolupracujeme na mezinárodních projektech, které se zabývají energetickými úsporami. Pracujeme v rámci EU i dalších zemích. image

První partnerské setkání mezi českým a německým městem v rámci projektu BEACON

16.04.2019
image

V rámci projektu „Bridging European and Local Climate Action“ (BEACON) se uzavřelo partnerství mezi městy Písek (ČR) a Pirna (Německo). Projektové partnerství bylo zahájeno setkáním zástupců obou měst v Pirně 6. – 7. března 2019, zahrnující i odbornou exkurzi po městě Pirna. Města si navzájem představila dosavadní opatření v oblasti udržitelné mobility a projednala možnost realizace společných aktivit, vedoucích k omezení klimatických změn a ke zlepšení městského prostředí ve prospěch obyvatel. Možnou oblastí projektové spolupráce je práce s veřejností, například pořádáním osvětových akcí ke zvyšování povědomí obyvatel o klimatických změnách. Zároveň města mají zájem o integraci „smart“ prvků a získávání více informací o „best practice“ příkladech, které co nejvíc přispívají ke stabilnímu klimatu a podporují místní rozvoj. Další projektové setkání dvou partnerských měst proběhne na podzim 2019 v Písku.

(foto: Lisa Schneider – adelphi)

kontakt

Nataliya Anisimova

email:

tel.: +420 224 252 115

související