• ikona
  image
  image

  Výroba a doprava energie

  Vytváříme koncepce pro obnovu a rozvoj výroby a dopravy energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické koncepce a studie proveditelnosti

  Zpracováváme energetické koncepce a studie proveditelnosti s maximálním ohledem na přínos zákazníka tak, aby výstupy byly technicky i ekonomicky realizovatelné. image

 • ikona
  image
  image

  Financování energeticky úsporných projektů

  Pomáháme zákazníkům s čerpáním ze strukturálních fondů, národních dotačních titulů či financováním z úspor projektů. image

 • ikona
  image
  image

  Obnovitelné zdroje energie

  Pomáháme realizovat projekty využívající alternativní zdroje energie - obnovitelné a druhotné zdroje energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické audity a kontroly

  Vytváříme energetické audity menších objektů i vyšších technologických celků a provádíme kontroly energetických systémů. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické služby a EPC

  Významnou oblastí, kterou se zabýváme, jsou energetické služby se zaručenou úsporou (EPC). image

 • ikona
  image
  image

  Konzultace k energetické náročnosti

  Nabízíme konzultace pro organizace i jednotlivce. image

 • ikona
  image
  image

  Úspory energie a alternativní paliva v dopravě

  Jsme propagátorem úsporné jízdy, zabýváme se snižováním spotřeby a alternativními palivy v dopravě. image

 • ikona
  image
  image

  Informování a vzdělávání

  Vydáváme publikace pro veřejnost i odborníky, pořádáme semináře a konference a dalšími způsoby přispíváme ke zvýšení informovanosti o úsporách energie. image

 • ikona
  image
  image

  Snižování energetické náročnosti budov

  Dlouhodobě se zabýváme energetickou náročností budov a podílíme se na tvorbě nové legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické štítky a ekodesign

  Zabýváme se energetickou efektivností spotřebičů, informujeme o energetickcých štítcích, procesu ekodesignu a zeleném nakupování. image

 • ikona
  image
  image

  Osvětlení

  Hledáme úspory v osvětlení v domácnostech, komerčních prostorech i soustavách veřejného osvětlení. image

 • ikona
  image
  image

  Průkazy energetické náročnosti budov

  Vytváříme průkazy energetické náročnosti budov dle platné legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Zahraniční spolupráce

  Spolupracujeme na mezinárodních projektech, které se zabývají energetickými úsporami. Pracujeme v rámci EU i dalších zemích. image

Na krajském úřadě ve Zlíně proběhl seminář o veřejném osvětlení

Na krajském úřadě ve Zlíně proběhl seminář o veřejném osvětlení

19.09.2012

Dne 18.9.2012 se ve Zlíně uskutečnil seminář na téma Veřejné osvětlení: současné trendy a možnosti úspor. Na semináři, organizovaném společností SEVEn ve spolupráci s Krajskou agenturou Zlínského kraje, bylo přes 50 účastníků převážně z řad zástupců měst a obcí Zlínského kraje. V rámci semináře byl představen současný stav veřejného osvětlení v ČR, možnosti financování rekonstrukce VO a moderní trendy inteligentního řízení VO spolu s novými technologiemi světelných úsporných zdrojů.

Energetická účinnost a náklady v datových centrech - Nové trendy, strategie a nástroje

Energetická účinnost a náklady v datových centrech - Nové trendy, strategie a nástroje

18.07.2012

Dne 13. září 2012 v Berlíně se bude konat mezinárodní konference "Energetická účinnost a náklady v datových centrech - Nové trendy, strategie a nástroje" v rámci evropského projektu PrimeEnergyIT o energeticky účinných datových centrech. Konference poskytuje platformu pro diskuzi odborníků z oblasti ICT o nejnovějším vývoji, příležitostech a problémech týkajících se energeticky účinných datových center.