• ikona
  image
  image

  Výroba a doprava energie

  Vytváříme koncepce pro obnovu a rozvoj výroby a dopravy energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické koncepce a studie proveditelnosti

  Zpracováváme energetické koncepce a studie proveditelnosti s maximálním ohledem na přínos zákazníka tak, aby výstupy byly technicky i ekonomicky realizovatelné. image

 • ikona
  image
  image

  Financování energeticky úsporných projektů

  Pomáháme zákazníkům s čerpáním ze strukturálních fondů, národních dotačních titulů či financováním z úspor projektů. image

 • ikona
  image
  image

  Obnovitelné zdroje energie

  Pomáháme realizovat projekty využívající alternativní zdroje energie - obnovitelné a druhotné zdroje energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické audity a kontroly

  Vytváříme energetické audity menších objektů i vyšších technologických celků a provádíme kontroly energetických systémů. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické služby a EPC

  Významnou oblastí, kterou se zabýváme, jsou energetické služby se zaručenou úsporou (EPC). image

 • ikona
  image
  image

  Konzultace k energetické náročnosti

  Nabízíme konzultace pro organizace i jednotlivce. image

 • ikona
  image
  image

  Úspory energie a alternativní paliva v dopravě

  Jsme propagátorem úsporné jízdy, zabýváme se snižováním spotřeby a alternativními palivy v dopravě. image

 • ikona
  image
  image

  Informování a vzdělávání

  Vydáváme publikace pro veřejnost i odborníky, pořádáme semináře a konference a dalšími způsoby přispíváme ke zvýšení informovanosti o úsporách energie. image

 • ikona
  image
  image

  Snižování energetické náročnosti budov

  Dlouhodobě se zabýváme energetickou náročností budov a podílíme se na tvorbě nové legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické štítky a ekodesign

  Zabýváme se energetickou efektivností spotřebičů, informujeme o energetickcých štítcích, procesu ekodesignu a zeleném nakupování. image

 • ikona
  image
  image

  Osvětlení

  Hledáme úspory v osvětlení v domácnostech, komerčních prostorech i soustavách veřejného osvětlení. image

 • ikona
  image
  image

  Průkazy energetické náročnosti budov

  Vytváříme průkazy energetické náročnosti budov dle platné legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Zahraniční spolupráce

  Spolupracujeme na mezinárodních projektech, které se zabývají energetickými úsporami. Pracujeme v rámci EU i dalších zemích. image

Nabídka zaměstnání

20.03.2015

Hledáme kolegu/kolegyni na pozici Odborný konzultant pro konzultační společnost SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, zaměřenou na úspory energie, ochranu životního prostředí a podporu ekonomického rozvoje cestou účinnějšího využívání energie, více informací zde.

Nabídka stáže

Nabídka stáže

20.03.2015

SEVEn - Středisko pro efektivní využívání energie nabízí stáž-brigádu pro studenta spojenou s prací na mezinárodních projektech v oblasti energetické efektivnosti a ochrany životního prostředí.

Informační materiály o štítkování televizorů

Informační materiály o štítkování televizorů

17.02.2015

SEVEn zpracovalo informační leták a publikaci o štítkování televizorů, určené jednak pro koncové zákazníky a jednak pro prodejce televizorů. Publikace informují o obsahu energetického štítku TV a o jejich správním využívání na místech prodeje. Publikace jsou k dispozici zde.

Pozvánka na tiskovou konferenci

Pozvánka na tiskovou konferenci

29.01.2015

Témata: Energetické štítků u domácích spotřebičů, Zobrazování ročních provozních nákladů nad rámec energetického štítkování, Roste zájem o energetické štítky u českých zákazníků? Mají zájem o ty nejúspornější spotřebiče?