• ikona
  image
  image

  Výroba a doprava energie

  Vytváříme koncepce pro obnovu a rozvoj výroby a dopravy energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické koncepce a studie proveditelnosti

  Zpracováváme energetické koncepce a studie proveditelnosti s maximálním ohledem na přínos zákazníka tak, aby výstupy byly technicky i ekonomicky realizovatelné. image

 • ikona
  image
  image

  Financování energeticky úsporných projektů

  Pomáháme zákazníkům s čerpáním ze strukturálních fondů, národních dotačních titulů či financováním z úspor projektů. image

 • ikona
  image
  image

  Obnovitelné zdroje energie

  Pomáháme realizovat projekty využívající alternativní zdroje energie - obnovitelné a druhotné zdroje energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické audity a kontroly

  Vytváříme energetické audity menších objektů i vyšších technologických celků a provádíme kontroly energetických systémů. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické služby a EPC

  Významnou oblastí, kterou se zabýváme, jsou energetické služby se zaručenou úsporou (EPC). image

 • ikona
  image
  image

  Konzultace k energetické náročnosti

  Nabízíme konzultace pro organizace i jednotlivce. image

 • ikona
  image
  image

  Úspory energie a alternativní paliva v dopravě

  Jsme propagátorem úsporné jízdy, zabýváme se snižováním spotřeby a alternativními palivy v dopravě. image

 • ikona
  image
  image

  Informování a vzdělávání

  Vydáváme publikace pro veřejnost i odborníky, pořádáme semináře a konference a dalšími způsoby přispíváme ke zvýšení informovanosti o úsporách energie. image

 • ikona
  image
  image

  Snižování energetické náročnosti budov

  Dlouhodobě se zabýváme energetickou náročností budov a podílíme se na tvorbě nové legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické štítky a ekodesign

  Zabýváme se energetickou efektivností spotřebičů, informujeme o energetickcých štítcích, procesu ekodesignu a zeleném nakupování. image

 • ikona
  image
  image

  Osvětlení

  Hledáme úspory v osvětlení v domácnostech, komerčních prostorech i soustavách veřejného osvětlení. image

 • ikona
  image
  image

  Průkazy energetické náročnosti budov

  Vytváříme průkazy energetické náročnosti budov dle platné legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Zahraniční spolupráce

  Spolupracujeme na mezinárodních projektech, které se zabývají energetickými úsporami. Pracujeme v rámci EU i dalších zemích. image

Konference Going Green 2012, 12.6.2012, Praha

04.06.2012
image

Dne 12. června 2012 se v prostorách Magistrátu hl. m. Prahy uskuteční konference „Going Green 2012“ – třetí ročník ojedinělé akce, na níž budou zástupci politické reprezentace, vědy a soukromého sektoru hledat cesty, jak reagovat na aktuální výzvy – udržitelnost průmyslu a energetiky, nový trend v rozvoji měst, dopravy, bydlení a budov, zdravotnictví a veřejných služeb.

Záštitu nad 3. ročníkem konference převzal ministr životního prostředí ČR - Mgr. Tomáš Chalupa, radní hl. města Prahy - Radek Lohynský a poslanec a předseda výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj PSP ČR - JUDr. Stanislav Polčák a ambasador Ole E. Moesby, Velvyslanectví Dánského království v ČR.

Více o programu konference Going Green 2012, podmínkách přihlášení a on-line registraci naleznete zde.

Program konference:

Konferenci předsedá a diskusi řídí: Ira Saul Rubenstein, partner, Traficon s.r.o.

Úvodní projev
Ole E. Moesby,
ambasador, Velvyslanectví Dánského království v ČR

Sekce I: Green Growth

Environmentálně udržitelný rozvoj veřejné infrastruktury
Stanislav Polčák,
poslanec a předseda výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj PSP ČR

"Zelená témata" a plánované ekonomické nástroje z pohledu MŽP ČR
Vilibald Knob,
zástupce ředitele a vedoucí oddělení metodického řízení Státního fondu životního prostředí ČR a veřejné podpory, Ministerstvo životního prostředí ČR (přednášející v jednání)

OECD Green Growth
Strategy
Tomasz Kozluk,
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

10:45 - 11:00 Kávová přestávka

Sekce II: Green Economy

Nové trendy evropské a české
ekonomiky, směřujících k udržitelnosti a tzv. "zelené ekonomice"
Jitka Znamenáčková,
odbor mnohostranné a společné obchodní politiky, MPO ČR

Cesta k přeměně odpadů na zdroje - Politika druhotných surovin ČR
zástupce MPO
(přednášející bude upřesněn)

Odezva ekonomie
životního prostředí v praktické environmentální politice
Eliška Vejchodská,
vedoucí katedry - Katedra ekonomiky životního prostředí, Vysoká škola ekonomická v Praze

diskuze k dopolednímu bloku
konference

12:30 - 13:15 oběd

Sekce III: Green Industry

Provozní úspory vodárenských společností jako vedlejší efekt zlepšení vlivu na životní
prostředí
Lukáš Vlček, manažer technických projektů, Veolia Voda Česká republika

Energetický management - cesta k udržitelnému rozvoji
Petr Cermánek,
Project & Business Development Manager, DNV KEMA Energy & Sustainability

Koncept aktivního domu (MOdel Home 2020)
Klára Bukolská,
Architekt, VELUX Česká republika, s.r.o.

"Zelené pryskyřice" aneb cesta k ekologické výrobě
Tomáš Loubal,
ředitel úseku Pryskyřice, Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost

14:45 - 15:00 Kávová přestávka

Sekce IV: Green Cities

European Green Capital a pohled Evropské komise na "ozeleňování" měst
Marie-Hélene Vareille,
European Commission, DG ENV

European Green City
Přednášející bude
upřesněn

Ecodriving do autoškol a na
silnice - iniciativa ECOWILL 3/ Snižování energetické náročnosti osobních automobilů - integrovaný přístup a iniciativa EcoWILL
Petr Chmel, manager projektu ECOWILL, SEVEn

Pasivní panelák? A to myslíme vážně!
Jiří Beranovský,
partner, jednatel, EkoWATT CZ s.r.o.

16:30 Závěr konference a pozvání na sklenku vína

související