• ikona
  image
  image

  Výroba a doprava energie

  Vytváříme koncepce pro obnovu a rozvoj výroby a dopravy energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické koncepce a studie proveditelnosti

  Zpracováváme energetické koncepce a studie proveditelnosti s maximálním ohledem na přínos zákazníka tak, aby výstupy byly technicky i ekonomicky realizovatelné. image

 • ikona
  image
  image

  Financování energeticky úsporných projektů

  Pomáháme zákazníkům s čerpáním ze strukturálních fondů, národních dotačních titulů či financováním z úspor projektů. image

 • ikona
  image
  image

  Obnovitelné zdroje energie

  Pomáháme realizovat projekty využívající alternativní zdroje energie - obnovitelné a druhotné zdroje energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické audity a kontroly

  Vytváříme energetické audity menších objektů i vyšších technologických celků a provádíme kontroly energetických systémů. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické služby a EPC

  Významnou oblastí, kterou se zabýváme, jsou energetické služby se zaručenou úsporou (EPC). image

 • ikona
  image
  image

  Energetické konzultační a informační středisko

  Jako energetické konzultační a informační středisko nabízíme zdarma konzultace pro jednotlivce i organizace. Více na www.svn.cz/ekis image

 • ikona
  image
  image

  Úspory energie a alternativní paliva v dopravě

  Jsme propagátorem úsporné jízdy, zabýváme se snižováním spotřeby a alternativními palivy v dopravě. image

 • ikona
  image
  image

  Informování a vzdělávání

  Vydáváme publikace pro veřejnost i odborníky, pořádáme semináře a konference a dalšími způsoby přispíváme ke zvýšení informovanosti o úsporách energie. image

 • ikona
  image
  image

  Snižování energetické náročnosti budov

  Dlouhodobě se zabýváme energetickou náročností budov a podílíme se na tvorbě nové legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické štítky a ekodesign

  Zabýváme se energetickou efektivností spotřebičů, informujeme o energetickcých štítcích, procesu ekodesignu a zeleném nakupování. image

 • ikona
  image
  image

  Osvětlení

  Hledáme úspory v osvětlení v domácnostech, komerčních prostorech i soustavách veřejného osvětlení. image

 • ikona
  image
  image

  Průkazy energetické náročnosti budov

  Vytváříme průkazy energetické náročnosti budov dle platné legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Zahraniční spolupráce

  Spolupracujeme na mezinárodních projektech, které se zabývají energetickými úsporami. Pracujeme v rámci EU i dalších zemích. image

Konference: Připravenost stavebnictví na nZEB

24.01.2018
image

Místo konání: Nadace ABF Václavské náměstí 833/31 (v průchodu), Praha 1

Termín konání: 24. ledna 2018 od 9:30 do 17:30 hod.

Program v češtině, Agenda in English

Srdečně Vás zveme na mezinárodní konferenci o budovách s téměř nulovou spotřebou energie (nearly Zero Energy Building, nZEB) s názvem Připravenost stavebnictví na nZEB, která se uskuteční ve středu 24. ledna 2018 od 9:30 do 17:30 v prostorách Nadace ABF Václavské náměstí 833/31 (v průchodu), Praha 1.

Nově postavené veřejné budovy musí od 1. ledna 2018 splňovat standard budov s téměř nulovou spotřebou energie. Stejnou podmínku musí od začátku ledna splňovat také všechny ostatní nově postavené budovy s energeticky vztažnou plochou nad 1500 m2. Začátkem roku 2021 bude ve všech členských státech EU platit povinnost stavět pouze budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB).

Jedná se o závěrečnou mezinárodní konferenci shrnující projekt H2020 ingREeS. Projekt svým zaměřením, prioritami a aktivitami navazuje na evropskou iniciativu Build Up Skills (BUS) a na působnost cestovní mapy (Roadmap) vyvinutou v roce 2013 v rámci prvního pilíře projektů BUS Czech Republic a BUS Slovakia. Iniciativa BUS stanovila klíčová opatření pro vytvoření národního kvalifikačního rámce a vzdělávacího a školícího systému, stejně jako další opatření k zajištění rozvoje dovedností, potřebných v oblasti energetické efektivnosti ve stavebnictví za účelem naplnění energetických cílů EU do roku 2020. Projekt ingREeS cíle EU naplňuje zejména kurzy pořádanými v České i Slovenské republice, jejichž náplní je pět vzdělávacích a školicích programů pro střední a vyšší úroveň stavebních odborníků v oblasti energetické účinnosti a využívání obnovitelných zdrojů energie v budovách.

01 - Podpora energetické účinnosti - Petr Vozka.pdf

02 - ingREeS presentation - František Doktor.pdf

03 - Hight Performance Refurbishment - Doris Oesterreicher.pdf

04 - Green Construction Products - prof. Peter Maydl.pdf

05 - BIM - Tomas Funtik.pdf

07 - Database and online testing - Jiří Karásek.pdf

08 - Nadace ABF - Jan Fibiger.pdf

09 - Train-to-NZEB - Dragomir Tzanev.pdf

10 - T2nZEB_BKH-RO - Narcisa Danila.pdf

11 - NETUBIEP_standard presentation EN.pdf

13 - Practical education - Train-to-NZEB - Jiří Karásek.pdf

14 - FIT2NZEB project presentation - Natálie Anisimova.pdf

 

 

 

kontakt
image

Jiří Karásek

email: jiri.karasek@svn.cz

tel.: +420 224 252 115

související