• ikona
  image
  image

  Výroba a doprava energie

  Vytváříme koncepce pro obnovu a rozvoj výroby a dopravy energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické koncepce a studie proveditelnosti

  Zpracováváme energetické koncepce a studie proveditelnosti s maximálním ohledem na přínos zákazníka tak, aby výstupy byly technicky i ekonomicky realizovatelné. image

 • ikona
  image
  image

  Financování energeticky úsporných projektů

  Pomáháme zákazníkům s čerpáním ze strukturálních fondů, národních dotačních titulů či financováním z úspor projektů. image

 • ikona
  image
  image

  Obnovitelné zdroje energie

  Pomáháme realizovat projekty využívající alternativní zdroje energie - obnovitelné a druhotné zdroje energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické audity a kontroly

  Vytváříme energetické audity menších objektů i vyšších technologických celků a provádíme kontroly energetických systémů. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické služby a EPC

  Významnou oblastí, kterou se zabýváme, jsou energetické služby se zaručenou úsporou (EPC). image

 • ikona
  image
  image

  Energetické konzultační a informační středisko

  Jako energetické konzultační a informační středisko nabízíme zdarma konzultace pro jednotlivce i organizace. Více na www.svn.cz/ekis image

 • ikona
  image
  image

  Úspory energie a alternativní paliva v dopravě

  Jsme propagátorem úsporné jízdy, zabýváme se snižováním spotřeby a alternativními palivy v dopravě. image

 • ikona
  image
  image

  Informování a vzdělávání

  Vydáváme publikace pro veřejnost i odborníky, pořádáme semináře a konference a dalšími způsoby přispíváme ke zvýšení informovanosti o úsporách energie. image

 • ikona
  image
  image

  Snižování energetické náročnosti budov

  Dlouhodobě se zabýváme energetickou náročností budov a podílíme se na tvorbě nové legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické štítky a ekodesign

  Zabýváme se energetickou efektivností spotřebičů, informujeme o energetickcých štítcích, procesu ekodesignu a zeleném nakupování. image

 • ikona
  image
  image

  Osvětlení

  Hledáme úspory v osvětlení v domácnostech, komerčních prostorech i soustavách veřejného osvětlení. image

 • ikona
  image
  image

  Průkazy energetické náročnosti budov

  Vytváříme průkazy energetické náročnosti budov dle platné legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Zahraniční spolupráce

  Spolupracujeme na mezinárodních projektech, které se zabývají energetickými úsporami. Pracujeme v rámci EU i dalších zemích. image

Seminář „Poradenské centrum k efektivnímu využívání energie“

08.03.2018
image

Ve dnech 8. až 10. března 2018 se v rámci veletrhu ÚSPORNÁ DOMÁCNOST na ostravském výstavišti uskutečnil třídenní seminář „Poradenské centrum k efektivnímu využívání energie“. Vystoupili zde například hosté z ministerstev, kteří představili státní dotační programy na podporu úspor energie v budovách. Zástupci energetických společností zde představily nabídku svých služeb pro domácnosti. Významným tématem semináře byla také elektromobilita a alternativní paliva v autodopravě.

Prezentaci s názvem Budovy s téměř nulovou spotřebou energie a jejich ekonomické vyhodnocení odpřednášel Jiří Karásek ze společnosti SEVEn. Během svého vystoupení seznámil posluchače s definicí budov s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB) a jejich postupným uplatňováním na tuzemském trhu. Pořizovacími náklady se nZEB příliš neliší od běžných staveb a navíc nabízejí značné úspory provozních nákladů. SEVEn, středisko pro efektivní využívání energie také vybudovalo školící centrum pro pořádání odborných seminářů a kurzů na téma nZEB. Ve školicím centru budou od začátku dubna pokračovat kurzy pořádané v rámci mezinárodního projektu Train-to-NZEB.

Více informací o projektu: www.train-to-nzeb.com

Přehled školicích kurzů: www.svn.cz/kurzy-nZEB

Program semináře včetně anotací: zde

kontakt
image

Jiří Karásek

email: jiri.karasek@svn.cz

tel.: +420 224 252 115

související