• ikona
  image
  image

  Výroba a doprava energie

  Vytváříme koncepce pro obnovu a rozvoj výroby a dopravy energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické koncepce a studie proveditelnosti

  Zpracováváme energetické koncepce a studie proveditelnosti s maximálním ohledem na přínos zákazníka tak, aby výstupy byly technicky i ekonomicky realizovatelné. image

 • ikona
  image
  image

  Financování energeticky úsporných projektů

  Pomáháme zákazníkům s čerpáním ze strukturálních fondů, národních dotačních titulů či financováním z úspor projektů. image

 • ikona
  image
  image

  Obnovitelné zdroje energie

  Pomáháme realizovat projekty využívající alternativní zdroje energie - obnovitelné a druhotné zdroje energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické audity a kontroly

  Vytváříme energetické audity menších objektů i vyšších technologických celků a provádíme kontroly energetických systémů. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické služby a EPC

  Významnou oblastí, kterou se zabýváme, jsou energetické služby se zaručenou úsporou (EPC). image

 • ikona
  image
  image

  Konzultace k energetické náročnosti

  Nabízíme konzultace pro organizace i jednotlivce. image

 • ikona
  image
  image

  Úspory energie a alternativní paliva v dopravě

  Jsme propagátorem úsporné jízdy, zabýváme se snižováním spotřeby a alternativními palivy v dopravě. image

 • ikona
  image
  image

  Informování a vzdělávání

  Vydáváme publikace pro veřejnost i odborníky, pořádáme semináře a konference a dalšími způsoby přispíváme ke zvýšení informovanosti o úsporách energie. image

 • ikona
  image
  image

  Snižování energetické náročnosti budov

  Dlouhodobě se zabýváme energetickou náročností budov a podílíme se na tvorbě nové legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické štítky a ekodesign

  Zabýváme se energetickou efektivností spotřebičů, informujeme o energetickcých štítcích, procesu ekodesignu a zeleném nakupování. image

 • ikona
  image
  image

  Osvětlení

  Hledáme úspory v osvětlení v domácnostech, komerčních prostorech i soustavách veřejného osvětlení. image

 • ikona
  image
  image

  Průkazy energetické náročnosti budov

  Vytváříme průkazy energetické náročnosti budov dle platné legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Zahraniční spolupráce

  Spolupracujeme na mezinárodních projektech, které se zabývají energetickými úsporami. Pracujeme v rámci EU i dalších zemích. image

Veřejné zadávání projektů EPC se uskuteční 17.října 2018 v Praze

17.10.2018
image

Dne 17.10. 2018 Vás SEVEn – The Energy Efficiency Center, z.u. srdečně zve na Seminář k veřejnému zadávání projektů EPC s důrazem na hodnocení kritérií kvality. Seminář je určen klientům a facilitátorům projektů EPC, ale může být velice užitečný i dalším účastníkům trhu – poskytovatlům EPC a rozhodovatelům.

Registrace zdarma je možná do 30.9.2018 vyplněním formuláře zde.

Předběžný program:

15:00 Evropská kritéria projektu QualitEE – SEVEn

15:10 Veřejné zadávání projektů EPC s využitím Evropských kritérií kvality – SEVEn

(jak využít kritéria garantovaných úspor energie, ekonomické efektivnosti a další kritéria pro hodnocení nabídek)

16:00 Praktické zkušenosti a možné přístupy k facilitaci projektů EPC – zástupci facilitátorů

17:00 Závěřečná diskuse

17:30 Networking (občerstvení)

18:00 Ukončení

kontakt
image

Jana Szomolányiová

email: jana.szomolanyiova@svn.cz

tel.: +420 224 252 115

související