• ikona
  image
  image

  Výroba a doprava energie

  Vytváříme koncepce pro obnovu a rozvoj výroby a dopravy energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické koncepce a studie proveditelnosti

  Zpracováváme energetické koncepce a studie proveditelnosti s maximálním ohledem na přínos zákazníka tak, aby výstupy byly technicky i ekonomicky realizovatelné. image

 • ikona
  image
  image

  Financování energeticky úsporných projektů

  Pomáháme zákazníkům s čerpáním ze strukturálních fondů, národních dotačních titulů či financováním z úspor projektů. image

 • ikona
  image
  image

  Obnovitelné zdroje energie

  Pomáháme realizovat projekty využívající alternativní zdroje energie - obnovitelné a druhotné zdroje energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické audity a kontroly

  Vytváříme energetické audity menších objektů i vyšších technologických celků a provádíme kontroly energetických systémů. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické služby a EPC

  Významnou oblastí, kterou se zabýváme, jsou energetické služby se zaručenou úsporou (EPC). image

 • ikona
  image
  image

  Konzultace k energetické náročnosti

  Nabízíme konzultace pro organizace i jednotlivce. image

 • ikona
  image
  image

  Úspory energie a alternativní paliva v dopravě

  Jsme propagátorem úsporné jízdy, zabýváme se snižováním spotřeby a alternativními palivy v dopravě. image

 • ikona
  image
  image

  Informování a vzdělávání

  Vydáváme publikace pro veřejnost i odborníky, pořádáme semináře a konference a dalšími způsoby přispíváme ke zvýšení informovanosti o úsporách energie. image

 • ikona
  image
  image

  Snižování energetické náročnosti budov

  Dlouhodobě se zabýváme energetickou náročností budov a podílíme se na tvorbě nové legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické štítky a ekodesign

  Zabýváme se energetickou efektivností spotřebičů, informujeme o energetickcých štítcích, procesu ekodesignu a zeleném nakupování. image

 • ikona
  image
  image

  Osvětlení

  Hledáme úspory v osvětlení v domácnostech, komerčních prostorech i soustavách veřejného osvětlení. image

 • ikona
  image
  image

  Průkazy energetické náročnosti budov

  Vytváříme průkazy energetické náročnosti budov dle platné legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Zahraniční spolupráce

  Spolupracujeme na mezinárodních projektech, které se zabývají energetickými úsporami. Pracujeme v rámci EU i dalších zemích. image

Seminář Zdravé a úsporné osvětlení

05.03.2019
image

KDY: 5.3. 2019 V 9 - 12 hod
KDE: Hotel Diplomat, Praha Dejvice
Program semináře je zaměřen na zdravotní a kvalitativní aspekty osvětlení, kritéria kvality a hygienické požadavky. Je určen především pro zástupce soukromého sektoru, kteří ve své praxi zabývají osvětlením: facility manageři, architekti, developeři, vlastníci a správci budov apod. Bezplatná registrace na redakce@wpevent.cz

Vážená paní, vážený pane,

nezisková organizace SEVEn a časopis FACILITY MANAGER připravuje letošní první seminář v rámci celoživotního vzdělávání. Program semináře je zaměřen na zdravotní a kvalitativní aspekty osvětlení, kritéria kvality a hygienické požadavky. Je určen především pro zástupce soukromého sektoru, kteří ve své praxi zabývají osvětlením: facility manageři, architekti, developeři, vlastníci a správci budov apod.

Hlavními diskutovanými tématy budou:
• vliv světla na zdraví, cirkadiánní rytmy člověka,
• denní osvětlení a požadavky na oslunění,
• hygienické požadavky na osvětlení,
• kvalitní a úsporné osvětlení.

KDY: 5. 3. 2019 – 9–12 hod
KDE: Hotel Diplomat, Evropská 370/15 Praha Dejvice
POŘADATEL: SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú. a časopis Facility Manager
BEZPLATNÁ REGISTRACE: redakce@wpevent.cz

PROGRAM:
OSVĚTLENÍ Z POHLEDU HYGIENIKA
Ing. Ondřej Dobisík, Hygienická stanice hl. m. Prahy
Legislativní požadavky na osvětlení, osvědčené a nedoporučené postupy, zkušenosti z praxe

INTERDISCIPLINÁRNÍ ASPEKTY KODIFIKACE OSLUNĚNÍ VE STAVEBNÍ LEGISLATIVĚ
Ing. arch. Ing. Petr Štěpánek, Ph.D., ČVUT v Praze
Příspěvek sumarizuje různé přístupy k problematice oslunění ve stavebních předpisech a akcentuje dopady především z pohledu urbanistické struktury města, prostorového plánování a udržitelnosti.

KVALITNÍ A ÚSPORNÉ OSVĚTLENÍ
Mgr. Ing. Michal Staša, SEVEn
Doporučené přístupy a kritéria zajišťující kvalitní a úsporné LED osvětlení v interiérech.

VÝZNAM HUMAN CENTRIC LIGHTING PRO UŽIVATELE BUDOV
Ing. Daniel Novák, Halla
Osvětlení je významným prvkem vybavení budov, které ovlivňuje uživatele budov. Správné užívání osvětlení pak může vést z značným úsporám nejen v provozních nákladech budov. Touto přednáškou představíme význam správného osvětlení na uživatele budov a poukážeme i na souvislosti s ostatními profesemi.

ZDRAVÉ SVĚTLO V BUDOVÁCH – NOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE A BIORYTMY ČLOVĚKA
Ing. arch. Lenka Maierová Ph.D.
Přednáška mapuje souvislosti kvantity a kvality světla, denní doby a biologických vlivů na lidský organismus, věnuje se problematice využití moderních světelných zdrojů (např. LED) a požadavků na regulace osvětlovacích systémů. To vše s cílem vytvořit zdravé světelné prostředí v budovách.

Bezplatná registrace: redakce@wpevent.cz nebo na telefonu +420604269828

Občerstvení zajištěno.

KONTAKT: Nela Wagnerová, Facility Manager, redakce@wpevent.cz
Michal Staša, SEVEn, The Energy Efficiency Center, michal.stasa@svn.cz, 724 992 441

Projekt PremiumLight_Pro byl podpořen výzkumným a inovačním programem Evropské unie Horizont 2020 v rámci grantu č. 695931.
Výhradní odpovědnost za obsah spadá na autory. Uvedené nezbytně neodráží názor EASME ani Evropské unie. Evropská komise nenese odpovědnost za jakékoliv možné využití uvedených informací.

Prezentace ke stažení:

kontakt
image

Michal Staša

email: michal.stasa@svn.cz

tel.: +420 224 252 115

související